Symptomen van stenose van het wervelkanaal in de cervicale wervelkolom | Fysiotherapie voor stenose van het wervelkanaal in de cervicale wervelkolom

Symptomen van stenose van het wervelkanaal in de cervicale wervelkolom

Door de wervelkanaal spinal cord lopend in het kanaal kan worden gecomprimeerd. In de cervicale wervelkolom, de spinal cord bevat nog alle zenuwvezels die het lichaam tot aan de voeten van motorische en sensorische energie voorzien. In de cervicale wervelkolom zijn het vooral de gevoelige en motorische vezels voor de bovenste extremiteiten die kunnen worden aangetast, maar het kan ook leiden tot beperkingen in de zin van evenwicht, coördinatie aandoeningen en zelfs transversale symptomen.

Vanwege de opstelling van de vezels in de spinal cordwordt de bovenste extremiteit vaak het eerst aangetast. Sensorische stoornissen zoals tintelingen of gevoelloosheid, het gevoel van temperatuur, of zelfs het gevoel van pijn kan worden gewijzigd. Als motorvezels worden aangetast, treedt spierzwakte of verlamming van de aangetaste spieren op.

Bij ernstige vernauwing kunnen ook vezels van de onderste extremiteit worden vernauwd. De bijbehorende symptomen zijn daar dan te vinden. Zenuwvezels, die belangrijk zijn voor het gevoel van evenwicht en coördinatie, lopen ook gedeeltelijk in het cervicale ruggenmerg. Daarom kunnen er ook beperkingen in deze gebieden optreden. Lokaal terug pijn, hoofdpijn of spierspanning komen vaak voor.

Operatie voor spinale stenose in de cervicale wervelkolom

Omdat het zenuwweefsel erg gevoelig is en snel onomkeerbaar kan worden beschadigd door druk, vereist een uitgesproken cervicale spinale stenose vaak een operatie. Er zijn verschillende chirurgische technieken waarmee de wervelkanaal kan worden verwijd en zo kan het zenuwweefsel worden ontlast. Men spreekt van een decompressieoperatie.

Er zijn chirurgische technieken waarbij de wervelkolom van voren wordt geopereerd, maar er zijn ook operaties die van achteren worden uitgevoerd. Een variant verwijdert bijvoorbeeld de tussenwervelschijf, waardoor de wervelkanaal​ De ontbrekende schijf wordt vervolgens vervangen door een tijdelijke aanduiding.

Het verwijderen van de wervelboog of de Vertebrale lichaam kan ook, maar dan is chirurgische stabilisatie ook aangewezen. Na de operatie moet immobilisatie en revalidatie fysiotherapeutische postoperatieve behandeling worden uitgevoerd. U heeft een operatie ondergaan en zoekt informatie over een postoperatieve behandeling?

Dan is dit artikel het juiste voor jou: OP Stenose van het wervelkanaal Cervicale wervelkolom - nazorg Vooral bij invasieve ingrepen is er een chirurgisch risico. Het filigraanweefsel in de cervicale wervelkolom kan worden omgevormd met littekens, wat op zijn beurt kan leiden tot vernauwing of zenuwwortel compressie, resulterend in pijn en neurologische symptomen. De mobiliteit van de wervelkolom kan worden beperkt door de operatie, wat kan leiden tot aanhoudende problemen in andere delen van de wervelkolom. Het kan ook leiden tot instorting van de wervellichamen, waardoor vitale structuren kunnen worden samengedrukt. Minimaal invasieve ingrepen hebben minder risico's. Er is een risico op infectie bij elke operatie waarbij de huid wordt verwond, en dit risico kan zelfs door minimaal invasieve chirurgie niet worden voorkomen.