Symptomen | Oefeningen voor een wervelblokkade bij BWS

Symptomen

De symptomen van een wervelblokkade in de thoracale wervelkolom kan variëren van patiënt tot patiënt. Ze kunnen variëren van pijn naar ademhaling moeilijkheden, astma, vatbaarheid voor infecties, cardiovasculaire klachten, tintelingen en gevoelloosheid. De ernst en omvang van de symptomen zijn afhankelijk van welke thoracale wervel geblokkeerd is, hoelang de blokkering bestaat en of de wervel sterk drukt op een zenuwwortel.

Als de getroffen persoon door de blokkering een verlichtende houding aanneemt, kan dit tot verdere spanning en letsel leiden en ook de functionaliteit van interne organen. Vanwege deze verscheidenheid aan symptomen is het bijzonder belangrijk om voorzichtig te werk te gaan bij het diagnosticeren van een wervelblokkade de thoracale wervelkolom. Als u niet-specifieke symptomen bij uzelf opmerkt die zich zonder duidelijke reden hebben ontwikkeld, ga dan naar een specialist en laat het ophelderen.

Effecten van een vortexblokkering

Een onbehandelde verstopping van de thoracale wervelkolom kan tot allerlei problemen leiden. Omdat de wervel niet meer in zijn natuurlijke positie staat, ontstaat er een verhoogde druk op het omringende weefsel, wat niet alleen kan leiden tot ernstige spanning in de spieren, maar ook tot blijvende pijn en een slechte houding. Als de geblokkeerde wervel bovendien op een zenuw drukt, kan dit leiden tot sensaties zoals tintelingen of gevoelloosheid en zelfs verlamming.

De functie van interne organen kan ook worden aangetast door een geblokkeerde wervel in de thoracale wervelkolom. Dit omvat bijvoorbeeld de longen, die mogelijk niet meer goed kunnen uitzetten. De darmen en galblaas kunnen ook worden aangetast in hun functie.

Al met al zijn de effecten van een wervelblokkade in de thoracale wervelkolom allesbehalve aangenaam voor de getroffenen. Het is daarom erg belangrijk om vroeg met de behandeling te beginnen. Vaak probeert het lichaam bestaande problemen zelf te compenseren.

Daarom merken patiënten het probleem soms pas op als het al verder gevorderd is. Bestaande ongelijkheden hebben dan meer tijd nodig om gecorrigeerd te worden. In de regel zijn de effecten van een wervelblokkade bij BWS met een tijdige behandeling zeer goed onder controle te houden, zodat de getroffen personen relatief snel weer fit zijn voor het dagelijks leven.

Om verdere effecten te voorkomen, is het raadzaam om direct preventieve maatregelen te nemen zodat er überhaupt geen wervelblokkade ontstaat. Naast de juiste houding omvatten deze stretching en stabilisatieoefeningen en gevarieerde bewegingspatronen in het dagelijks leven. Het artikel over borstbeen pijn kan in dit verband voor u van belang zijn.