Samenvatting | Tinnitus: tintelen in het oor

Samengevat

tinnitus is een veel voorkomend symptoom dat verband houdt met een verscheidenheid aan oor- en psychische aandoeningen. De geluiden in het oor hebben verstrekkende psychologische gevolgen en kunnen de kwaliteit van leven van de getroffen persoon ernstig aantasten. Niettemin, tinnitus vormt meestal geen direct gevaar voor volksgezondheid.

tinnitus wordt holistisch behandeld. Afhankelijk van de oorzaak, het karakter en het beloop van de ziekte zijn verschillende behandelingen nodig: van individueel consult, leren ontspanning technieken voor medicamenteuze therapie.