Samenvatting | Fysiotherapie tijdens de zwangerschap?

Samengevat

Er gelden speciale regels voor zwangere vrouwen die werkzaam zijn in de fysiotherapie en voor het gebruik van fysiotherapeutische middelen. In geval van twijfel dient het gebruik van fysiotherapeutische maatregelen met de arts te worden besproken om schade aan het kind of de zwangerschap​ In de regel zijn veel therapeutische maatregelen nuttig om te verlichten zwangerschap klachten of ter ondersteuning van de voorbereiding op de bevalling.

Remedies die worden voorgeschreven tijdens zwangerschap zijn volledig gedekt, inclusief eigen bijdragen door volksgezondheid verzekeringsmaatschappijen. De inzet van fysiotherapeuten in hun beroep tijdens de zwangerschap is geregeld in de Wet moederschapsbescherming. Ook de regulering van de door de werkgever gemaakte kosten is bij wet geregeld.