Samenvatting | Oefeningen voor astma

Samengevat

Samenvattend kan worden gesteld dat oefeningen voor de behandeling van astma verstandig en nuttig zijn aanvullen tot medicamenteuze behandeling. Ze helpen de patiënten om beter met de ziekte om te gaan en om zelf in te kunnen grijpen bij een acute astma-aanval. Door de ademhalingsoefeningen die ze in de therapie hebben geleerd, krijgen ze weer enige controle over hun lichaam