Sulpirid: effecten, toepassingen, bijwerkingen

Hoe sulpiride werkt

Sulpiride blokkeert de aanhechtingsplaatsen (receptoren) van de neurotransmitter dopamine op de zenuwcellen, de zogenaamde dopamine-2- en dopamine-3-receptoren. Het bereikte effect is sterk afhankelijk van de gekozen dosering:

Bij lage doses helpt sulpiride tegen depressie, duizeligheid en misselijkheid (antidepressivum, antivertigineuze en anti-emetische werking). Bij hogere doses heeft sulpiride een antipsychotische werking en kan daarom helpen bij schizofrenie.

Psychosen zoals schizofrenie hebben verschillende oorzaken. Eén trigger voor talloze psychische aandoeningen lijkt een onbalans van boodschapperstoffen (neurotransmitters) in de hersenen te zijn. Dit heeft vooral betrekking op veranderingen in de verdeling van dopamine, noradrenaline en serotonine. Deze boodschapperstoffen worden gebruikt om signalen tussen zenuwcellen over te brengen en zijn daarom betrokken bij de ontwikkeling van stemmingen zoals opwinding of lusteloosheid.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Na orale inname wordt het actieve ingrediënt langzaam en onvolledig vanuit de darm in het bloed opgenomen. Het wordt nauwelijks in het lichaam gemetaboliseerd, maar wordt vrijwel onveranderd uitgescheiden, voornamelijk via de nieren in de urine. Na ongeveer acht uur is het gehalte van de werkzame stof in het bloed al weer gehalveerd.

Wanneer wordt sulpiride gebruikt?

Sulpiride wordt gebruikt voor de behandeling van acute of chronische schizofrenie bij volwassenen en kinderen, evenals duizeligheid (zoals de ziekte van Menière). Het wordt ook gebruikt als de toediening van andere antidepressiva voor een depressieve ziekte niet is gelukt.

Hoe wordt sulpiride gebruikt?

De patiënt krijgt de werkzame stof sulpiride gewoonlijk in orale vorm, in de vorm van een tablet of sap. Tabletten worden heel doorgeslikt met voldoende vloeistof. Indien nodig kan sulpiride ook als oplossing voor injectie in een spier worden geïnjecteerd.

Deze onderhoudsdosis voor schizofreniepatiënten bedraagt ​​300 tot maximaal 1000 milligram sulpride per dag (verdeeld over meerdere individuele doses). Als de psychische stoornissen bijzonder ernstig zijn, kan de arts de dosis verhogen tot maximaal 1600 milligram per dag.

De onderhoudsdosis voor antidepressiva en duizeligheid bij volwassenen is 150 tot 300 milligram per dag.

Kinderen, ouderen en patiënten met een verminderde nierfunctie krijgen een lagere dosis.

Wat zijn de bijwerkingen van sulpiride?

Vaak voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Ook een versnelde hartslag (tachycardie) en maag-darmklachten zoals misselijkheid, braken of obstipatie zijn mogelijk.

Sulpiride beïnvloedt de hormoonhuishouding, wat zich kan uiten in borstpijn en menstruatiekrampen. Bij mannen kunnen het seksuele verlangen (libido) en de potentie afnemen.

Sedentair gedrag, motorische rusteloosheid en andere zogenaamde extrapiramidale motorische stoornissen zijn bewegingsstoornissen die optreden als typische bijwerking van onder meer antipsychotica. Ze komen echter minder vaak voor bij sulpiride dan bij andere vertegenwoordigers van deze geneesmiddelengroep.

Als u last heeft van ernstige bijwerkingen of onvermelde symptomen, raadpleeg dan uw arts.

Waar moet ik op letten bij het gebruik van sulpiride?

Contra-indicaties

Sulpiride mag niet worden gebruikt als u allergisch bent voor de werkzame stof of voor andere benzamiden. Bovendien mag het geneesmiddel in de volgende gevallen niet worden gebruikt

  • epileptische aanvallen in het verleden
  • feochromocytoom (hormoonproducerende tumor van het bijniermerg)
  • organische hersenziekten geassocieerd met toestanden van opwinding
  • Parkinson
  • bepaalde vormen van psychose (zoals manifeste psychose)
  • Hyperprolactinemie (overmatige productie van het hormoon prolactine)

Interacties

Sulpiride versterkt bijvoorbeeld het sedatieve effect van centraal depressieve medicijnen (zoals slaappillen of kalmerende middelen). In combinatie met CZS-stimulerende middelen kan het daarentegen verhoogde rusteloosheid, nervositeit en angst veroorzaken.

Sulpiride kan de werking van bloeddrukverlagende medicijnen (antihypertensiva) verzwakken, wat kan leiden tot een gevaarlijke stijging van de bloeddruk (bloeddrukcrisis).

Geneesmiddelen die de hartgeleiding beïnvloeden mogen niet samen met sulpiride worden gebruikt. Dergelijke geneesmiddelen omvatten bètablokkers, glucocorticoïden (“cortison”) en laxeermiddelen.

De gelijktijdige consumptie van sulpiride met alcohol moet worden vermeden vanwege onvoorspelbare bijwerkingen.

Vermogen om te rijden en machines te bedienen

Omdat sulpiride aandoeningen van het centrale zenuwstelsel zoals duizeligheid of slaperigheid kan veroorzaken, mogen patiënten tijdens de stopzettingsfase geen zware machines bedienen of actief deelnemen aan het wegverkeer.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn slechts beperkte gegevens beschikbaar over het gebruik van sulpiride tijdens de zwangerschap. Het is bekend dat de werkzame stof de placentabarrière kan passeren. Bovendien kan het, net als alle antipsychotica, bijwerkingen veroorzaken bij de pasgeborene als het in het laatste trimester van de zwangerschap wordt ingenomen – er zijn meldingen van bewegingsstoornissen, ontwenningsverschijnselen, opwinding en problemen met de voedselinname.

Sulpiride mag daarom alleen bij zwangere vrouwen worden gebruikt na een strikte risico-batenanalyse door de arts.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met sulpiride

Sulpiride is in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op recept verkrijgbaar in alle doseringen en farmaceutische vormen.