Subduraal hematoom: medicamenteuze therapie

Therapeutische doelen

 • Epileptische preventie
 • Vermindering van intracraniale druk
 • Vermijden van secundaire ziekten en complicaties
 • Indien nodig normalisatie van de bloedstolling

Therapie aanbevelingen

 • Profylaxe van aanvallen met carbamazepine
 • Voor klein hematoom (<10 mm) en milde symptomen:
 • Voor hematoomreductie:
  • Antifibrinolytisch → tranexaminezuur
 • Gebruikt om de bloedstolling te normaliseren:
  • Vers ingevroren plasma (FFP) - een bloedproduct verkregen uit menselijk donorbloed, dat de vloeibare en opgeloste componenten van het bloed bevat; de cellen van het bloed (erytrocyten, leukocyten, bloedplaatjes) zijn grotendeels verwijderd door centrifugatie; Let op: het mag niet worden gebruikt zonder een klinisch manifeste bloedingsneiging!
  • Vitamine K
  • Recombinante factor VIIa
 • Waarschuwing: zodra de symptomen verergeren bij conservatieve therapie, moet de schedel worden geopend! (Zie onder "Chirurgische therapie")
 • Laag-dosis (75-300 mg / dag) continue medicatie met acetylsalicylzuur (ASA; plaatjesaggregatieremmer), zoals voorgeschreven bij primaire en secundaire preventie van vasculaire voorvallen, verhoogt het risico op intracraniële bloeding niet.