Stroke Unit: Specialisten in beroerte

Wat is een stroke-unit?

De term ‘stroke unit’ komt van het Amerikaanse woord voor ‘stroke unit’ of ‘stroke afdeling’. Het wordt beschouwd als het organisatorische centrum voor de uitgebreide zorg voor patiënten met een beroerte.

Hier worden zij zeer gericht en interdisciplinair behandeld door een team van diverse specialisten, zoals neurologen, cardiologen, neurochirurgen, vaatchirurgen en radiologen (röntgenspecialisten). Zij werken nauw samen en creëren een individueel behandelconcept om de patiënt de best mogelijke zorg te bieden. Dit vergroot de kansen van de patiënt om de beroerte te overleven en geen blijvende schade op te lopen met ongeveer 25 procent.

Mobiele slageenheden (STEMO)

Stroke units zijn inmiddels niet alleen in diverse ziekenhuizen verkrijgbaar. In Berlijn zijn ze bijvoorbeeld zelfs als mobiele unit verkrijgbaar. Deze mobiele stroke units (STroke Einsatz-MObile = STEMO) zijn speciaal uitgeruste ambulances die snel de plaats van een noodsituatie kunnen bereiken. Hierdoor kan speciaal opgeleid medisch personeel onmiddellijk met de noodzakelijke eerste maatregelen beginnen.

Wat gebeurt er op een stroke unit?

Na een beroerte is het voor de prognose van cruciaal belang dat een patiënt zo snel mogelijk wordt opgenomen op een stroke unit. Artsen starten daar onmiddellijk alle noodzakelijke onderzoeken en behandelingsmaatregelen. Deze omvatten bijvoorbeeld

  • Het afnemen van de medische geschiedenis van de patiënt (anamnese)
  • Neurologisch onderzoek
  • Intensieve monitoring van basisparameters zoals bloeddruk, hartslag, temperatuur en ademhaling
  • Meting van bloedwaarden en ECG
  • Computertomografie (CT) van het hoofd
  • Monitoring van de neurologische toestand en alertheid (waakzaamheid)
  • Monitoring van de waterbalans en voeding
  • Diagnose van slikstoornissen
  • Monitoring en behandeling van decubitus

Bovendien beginnen artsen op de stroke-unit onmiddellijk met acute therapie: afhankelijk van de behoefte krijgt de patiënt bijvoorbeeld antipyretica, antibiotica, zuurstof en infusies. Indien nodig starten ze ook zo snel mogelijk revalidatiemaatregelen zoals fysiotherapie, ergotherapie of logopedie.

In de regel verblijft een CVA-patiënt drie tot vijf dagen op een stroke unit. Daarna brengen artsen ze meestal over naar een andere afdeling (neurologische afdeling of algemene afdeling) of verwijzen ze ze rechtstreeks door naar een revalidatiecentrum.

Keurmerk: Stroke Unit

Deze criteria vereisen bijvoorbeeld dat bepaalde specialisten zoals neurologen, cardiologen of neurochirurgen altijd aanwezig of beschikbaar zijn op een stroke unit. Ook wordt een bepaald aantal verplegend personeel per bed voorgeschreven. De eenheid moet ook over een bepaald aantal bedden en uitrusting beschikken. Het voldoen aan deze kwaliteitscriteria zorgt ervoor dat patiënten met een beroerte de best mogelijke zorg krijgen op een stroke unit.