Brandnetel: goed voor de blaas?

Kort overzicht

 • Beschrijving: Chronische ontsteking van de bronchiën met epileptische vernauwing van de luchtwegen
 • Veel voorkomende triggers: allergisch astma: pollen, stof, huidschilfers van dieren, voedsel; niet-allergisch astma: luchtweginfectie, inspanning, verkoudheid, tabaksrook, stress, medicijnen
 • Typische symptomen: hoesten, kortademigheid, kortademigheid, beklemmend gevoel op de borst, ademgeluiden, moeizame uitademing, acute astma-aanval
 • Behandeling: medicatie (zoals cortison, bèta-2-sympathicomimetica) voor permanente behandeling en voor aanvalstherapie, allergenen vermijden, levensstijl aanpassen
 • Diagnostiek: longfunctietest, röntgenfoto van de longen, bloedonderzoek

Wat is astma?

Astma is een chronische ziekte van de luchtwegen. Bij astmapatiënten worden de bronchiën overgevoelig als gevolg van chronische ontstekingen.

De bronchiën zijn een wijd vertakt systeem van buizen die de lucht die we inademen van de luchtpijp naar de kleine luchtzakjes in de longen (longblaasjes) transporteren. In de longblaasjes vindt de eigenlijke gasuitwisseling plaats: zuurstof wordt in het bloed opgenomen en koolstofdioxide komt vrij in de uitgeademde lucht.

Vooral het uitademen is moeilijker voor de getroffenen. Dit is soms te horen in fluitende of zoemende ademhalingsgeluiden. In ernstige gevallen blijft er bij elke ademhaling wat lucht in de longen achter – een aandoening die bekend staat als hyperinflatie. De gasuitwisseling functioneert dan slechts in beperkte mate, waardoor er een zuurstoftekort in het bloed kan ontstaan.

Astma komt voor in episoden. Dit betekent dat tussendoor de symptomen steeds weer verbeteren of helemaal verdwijnen.

Astma: oorzaken en triggers

Afhankelijk van de trigger wordt onderscheid gemaakt tussen allergisch en niet-allergisch astma. Als de luchtwegaandoening wordt veroorzaakt door een allergie, veroorzaken bepaalde allergenen een astma-aanval, zoals pollen, huisstof, huidschilfers van dieren of schimmels. De ziekte komt vaak samen met andere allergieën voor en begint meestal in de kindertijd.

Bij niet-allergisch astma komt de prikkel uit het lichaam zelf. Deze vorm van de ziekte ontwikkelt zich meestal in de loop van het leven.

Er zijn ook gemengde vormen van allergisch en niet-allergisch astma.

Triggers voor allergisch astma

De symptomen van allergisch astma treden vooral op wanneer patiënten worden blootgesteld aan bepaalde allergenen. Typische triggers voor allergisch astma zijn:

 • Stuifmeel
 • Stof (huisstofmijt)
 • Dierlijke huidschilfers
 • Vormen
 • Stof tot nadenken
 • Geneesmiddel

Lees ons artikel Allergisch Astma voor meer informatie over dit onderwerp.

Veel voorkomende triggers voor niet-allergisch astma

Bij niet-allergisch astma veroorzaken niet-specifieke stimuli de astma-aanval. Deze omvatten:

 • Luchtweginfecties veroorzaakt door bacteriën of virussen
 • Lichamelijke inspanning (inspanningsastma), vooral bij de overgang van ontspanning naar plotselinge inspanning
 • Koud weer
 • Tabaksrook (actief en passief)
 • Parfum
 • Luchtverontreinigende stoffen (ozon, stikstofdioxide en andere)
 • Spanning
 • Metaaldampen of halogenen (vooral op het werk)
 • Medicijnen die de luchtwegen vernauwen, bijvoorbeeld niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's zoals acetylsalicylzuur, diclofenac, ibuprofen, naproxen) of bètablokkers

Astma: risicofactoren

Hoe astma zich precies ontwikkelt, is nog niet definitief opgehelderd. Zowel omgevingsfactoren als genetische invloeden spelen waarschijnlijk een rol.

Er is ook een verhoogd risico op astma als de ouders roken tijdens de zwangerschap. Langdurig borstvoeding geven op jonge leeftijd vermindert daarentegen het risico op astma bij kinderen, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.

Astma: symptomen

Astma wordt gewoonlijk gekenmerkt door een afwisseling van grotendeels asymptomatische fasen en plotselinge, zich herhalende astma-aanvallen.

Typische astmasymptomen zijn onder meer:

 • Hoesten, vooral 's nachts (omdat de luchtwegen dan minder verwijd zijn)
 • Kortademigheid, vaak 's nachts of in de ochtend
 • Kortademigheid
 • beklemming op de borst
 • piepende ademhaling hoorbaar met het blote oor – een droog, fluitend geluid bij het uitademen
 • moeizame, lange uitademing

Astma-aanval: symptomen

Soms komt het voor dat de astmasymptomen acuut verergeren. Dit gebeurt wanneer astmapatiënten worden blootgesteld aan stoffen waarvoor zij allergisch zijn. Het gebeurt dan:

 • plotseling optreden van kortademigheid, zelfs zonder fysieke inspanning
 • pijnlijke hoest met soms weinig stroperig, helder of geelachtig slijm
 • rusteloosheid en angst

Dit is het verloop van de astma-aanval:

Het aantal ademhalingen per minuut neemt toe en patiënten gebruiken hun ademhalingsondersteunende spieren. Dit is de naam die wordt gegeven aan een groep spieren in het bovenlichaam die het ademhalingswerk van de longen kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld de buikspieren. Om het ademen gemakkelijker te maken, ondersteunen veel patiënten zichzelf ook met hun armen op hun dijen of op een tafel. Bovendien is er een hoorbaar piepende ademhaling en fluiten bij het uitademen als onderdeel van de typische astma-bronchiale symptomen.

Na een fase van intense en vaak waargenomen bedreigende kortademigheid verdwijnt de astma-aanval meestal vanzelf. Tijdens deze fase begint de patiënt geel slijm op te hoesten. Artsen spreken dan van een productieve hoest. Dit gaat nog steeds gepaard met een hoorbaar piepend geluid bij het ademen.

Tijdens een (ernstige) astma-aanval kunnen de volgende aanvullende symptomen optreden:

 • blauwachtige verkleuring van de lippen en vingernagels door gebrek aan zuurstof in het bloed (cyanose)
 • versnelde hartslag
 • opgezwollen borst
 • opgetrokken schouders
 • uitputting
 • onvermogen om te spreken
 • bij ernstige ademhalingsproblemen: terugtrekkingen op de borst (tussen de ribben, in de bovenbuik, in het gebied van de jugular fossa)

Een ernstige astma-aanval is een medisch noodgeval! De getroffen persoon moet zo snel mogelijk medische behandeling krijgen.

Eerste hulp bij een astma-aanval

Welke eerstehulpmaatregelen belangrijk zijn bij een acute astma-aanval leest u in het artikel Astma-aanval.

Astma: behandeling

Astmatherapie is onderverdeeld in basistherapie (langdurige therapie), aanvalstherapie (vraagtherapie) en preventie. De behandelmethoden zijn dienovereenkomstig divers.

Astmatherapie: medicatie

Er zijn vijf (volwassenen) of zes (kinderen en adolescenten) niveaus van astmatherapie. Hoe hoger het niveau, hoe intensiever de therapie. Op deze manier kan de behandeling individueel worden aangepast aan de ernst van de ziekte.

Basistherapie (langdurige therapie)

Basistherapie voor astma omvat het gebruik van permanente ontstekingsremmende medicijnen, genaamd controllers. Ze verminderen de ontsteking van de luchtwegen. Als gevolg hiervan komen astma-aanvallen en astmasymptomen minder vaak voor en zijn ze minder ernstig. Voor dit langetermijneffect moeten patiënten de controllers echter permanent en regelmatig gebruiken.

Als cortisone alleen niet effectief genoeg is, schrijft de arts aanvullende of alternatieve langwerkende bèta-2-sympathicomimetica (LABA) voor, zoals formoterol en salmeterol. Ze ontspannen de bronchiale spieren en verwijden zo de luchtwegen. Ook zij worden gewoonlijk toegediend via een inhalator.

In bepaalde gevallen kunnen ook andere permanente medicijnen worden overwogen voor astmatherapie. Deze omvatten de zogenaamde leukotrieenantagonisten zoals montelukast. Net als cortison hebben ze een ontstekingsremmend effect, maar minder effectief.

Zelfs als de basistherapie succesvol is, mag u nooit willekeurig de dosis van uw medicatie verlagen of helemaal stoppen! Praat in plaats daarvan eerst met uw arts. Een afbouw van de medicatie is pas mogelijk nadat u minimaal drie maanden klachtenvrij bent.

Epileptische therapie (vraagtherapie)

Bij gevorderd astma kan de arts ook een langwerkend bèta-2-sympathicomimetisch (LABA) voorschrijven. Het bronchusverwijdende effect houdt langer aan dan dat van SABA. LABA mag echter alleen worden gebruikt in combinatie met een inhalatiecortisonpreparaat (ICS) voor vraagtherapie. Hiervoor zijn ook vaste combinatiepreparaten verkrijgbaar, waarmee beide middelen gelijktijdig kunnen worden geïnhaleerd. Deze combinatietherapie is zowel mogelijk bij volwassenen als bij kinderen ouder dan 12 jaar.

Bij ernstige astma-aanvallen moet u de spoedarts bellen. Hij kan glucocorticoïden intraveneus toedienen. Ernstige en levensbedreigende astma-aanvallen worden door de arts aanvullend behandeld met ipratropiumbromide. Dit actieve ingrediënt zorgt er ook voor dat de luchtwegen verwijden. Bovendien moet de patiënt zuurstof krijgen via een neusslang of masker.

Patiënten met een zeer ernstige aanval worden door de spoedarts naar het ziekenhuis gebracht. Naast onvoldoende ademhaling kunnen er levensbedreigende complicaties van het cardiovasculaire systeem optreden.

Toepassing inhalator

Astmatici maken vaak gebruik van een zogenaamde turbohaler. Hier gaat het actieve ingrediënt door een draaimechanisme naar een zeef in het apparaat, vanwaar het wordt ingeademd. Als u de turbohaler gebruikt volgens de volgende stapsgewijze instructies, gebruikt u hem op de juiste manier:

1. Bereid de inhalatie voor: Schroef de beschermkap los. Houd de Turbohaler RECHTS, anders is een onjuiste dosering mogelijk, en draai de doseerring één keer heen en weer. Als u een klik hoort, heeft de vulling goed gewerkt.

2. uitademen: Voordat u de inhalator naar uw mond brengt, moet u GELEIDELIJK UITADEMEN en JE ADEM INHOUDEN. Zorg ervoor dat u niet door het apparaat uitademt.

3. Inhaleren: Omsluit het mondstuk van de turbohaler stevig met uw lippen. ADEM nu SNEL EN DIEP IN. Hierdoor komt de medicijnwolk vrij. U proeft of voelt niets, omdat zeer kleine hoeveelheden al voldoende zijn om de Turbohaler effect te laten hebben. Adem bewust door de Turbohaler en niet door uw neus.

Schroef de beschermkap terug op de turbo-inhalator. Zorg ervoor dat u elke slag afzonderlijk inhaleert. Laat een paar minuten tussen de slagen zitten. 6.

Spoel de mond na elk gebruik met water. Maak het mondstuk van de inhalator alleen schoon met een droge doek, nooit met water.

Let op de vulniveau-indicator van de turbo-inhalator. Als deze op “0” staat, is de container leeg, ook al hoor je nog steeds geluiden bij het schudden. Deze zijn alleen te wijten aan het droogmiddel en niet aan het actieve ingrediënt.

Er zijn inhalatiehulpmiddelen waarmee kinderen de inhalator correct kunnen gebruiken. De zogenaamde spacer is bijvoorbeeld een cilinder met een grotere luchtkamer die op de inhalator kan worden geplaatst. Dit opzetstuk is ontworpen om het inhaleren van de medicatie te vergemakkelijken.

Hyposensibilisatie voor allergisch astma

Allergisch astma moet onder meer door medicatie onder controle worden gehouden, voor zover de patiënt momenteel geen last heeft van astma-aanvallen. Bovendien kan hyposensibilisatie alleen succesvol zijn als de getroffen persoon slechts één astma-allergie heeft en niet meerdere.

Hoe specifieke immuuntherapie precies werkt en bij welke allergieën het helpt, leest u in ons artikel Hyposensibilisatie.

Astma: wat u zelf kunt doen

Er is alleen kans om astma onder controle te krijgen als u de astma-triggers (bijvoorbeeld koude lucht of pollen) zoveel mogelijk vermijdt. Meestal verbetert het verloop van de ziekte dan en heeft u een lagere dosis medicatie nodig.

In het geval van een dierenhaarallergie kan dit bijvoorbeeld betekenen dat u elk contact met het dier moet vermijden of afstand moet nemen van uw huisdier.

Maar het is niet altijd mogelijk om de trigger volledig te vermijden. Bij huisstofmijtallergie (huisstofallergie) kan het helpen om beddengoed regelmatig te wassen en stofvangers zoals tapijten of knuffels uit de slaapvertrekken te weren.

U moet ook niet roken: het verhoogt de ontstekingsprocessen in de longen en irriteert de luchtwegen verder.

Mensen met ernstige bronchiale astma die verergerd wordt door beroepscontact met verschillende stoffen (bijvoorbeeld metaaldampen) moeten mogelijk een verandering van beroep overwegen. Adolescenten met astma moeten er rekening mee houden dat niet alle beroepen geschikt zijn voor astmapatiënten vóór of tijdens de keuze voor een carrière.

Uw huisarts biedt u de mogelijkheid deel te nemen aan een astmatraining als onderdeel van een ziektemanagementprogramma (DMP). Daar leert u alles wat belangrijk is over de ziekte en krijgt u veel tips om u te helpen uw aandoening onder controle te houden. Zo krijgt u bijvoorbeeld verlichtende ademhalingstechnieken of klopmassages te zien waardoor u beter kunt ademen.

Ook moet u samen met uw arts een noodplan opstellen over wat u moet doen bij een acute astma-aanval.

Omdat intense fysieke inspanning echter ook een astma-aanval kan veroorzaken, moet u enkele regels volgen:

 • Vermijd buitenoefeningen in zeer koude of zeer droge lucht.
 • Verplaats uw oefening bij warm weer naar de ochtend- of avonduren. Op deze manier kunt u een verhoogde ozon- en/of pollenconcentratie vermijden.
 • Sport niet kort na een onweersbui buiten. De storm wervelt stuifmeel door de lucht, die vervolgens openbarst en extra allergenen vrijgeeft.
 • Begin uw training met een langzame warming-up. Dit geeft uw bronchiën de tijd om zich aan te passen aan de toenemende fysieke belasting.
 • Neem, indien nodig, in overleg met uw arts ongeveer 15 minuten vóór uw training een afgemeten inhalator met een kortwerkend luchtwegverwijdermedicijn.
 • Draag altijd uw noodmedicatie bij u!

Astma: onderzoeken en diagnose

Als u last heeft van aanvallen van kortademigheid, raadpleeg dan uw huisarts. Eerst zal hij of zij u uitgebreid vragen stellen over uw medische geschiedenis. Hij zal je waarschijnlijk onder andere deze vragen stellen:

 • Wanneer treden de klachten op: overdag of ‘s nachts?
 • Veranderen de klachten op bijzondere plekken, op het werk, bij verhuizing of op vakantie?
 • Heeft u allergieën of allergieachtige ziekten (bijvoorbeeld hooikoorts of neurodermitis)?
 • Welke ziekten (vooral van de luchtwegen) zijn in uw familie bekend?
 • Rookt u of komt u regelmatig in aanraking met tabaksrook?
 • Bent u tijdens uw beroepsactiviteit blootgesteld aan metaaldampen?

Als astma wordt vermoed, kan uw huisarts u doorverwijzen naar een longarts (longarts) die over de apparatuur beschikt om gespecialiseerde tests van de ademhalingsfunctie uit te voeren.

Astma: lichamelijk onderzoek

Na het anamnesegesprek zal de arts u lichamelijk onderzoeken. Hij let op de vorm van je borstkas, je ademhaling en of je moeite hebt met ademhalen. Ook kijkt hij naar de kleur van je vingernagels en lippen. Als deze blauwachtig van kleur zijn, duidt dit op een gebrek aan zuurstof in het bloed.

Het onderzoek omvat ook het tikken op de borst, ook wel percussie genoemd. Op basis van het resulterende tikkende geluid kan de arts detecteren of de longen bijzonder opgezwollen zijn en of er tijdens het uitademen een onnatuurlijke hoeveelheid lucht in de borstkas achterblijft.

Astma: speciale diagnostiek

Om de diagnose astma te kunnen stellen zijn verdere onderzoeken nodig. Deze omvatten:

 • Longfunctietest
 • Röntgenfoto van de longen
 • Bloed Test

Longfunctietest

Bij longfunctiediagnostiek meet de arts of de ingeademde lucht vrij door de luchtwegen stroomt of dat de bronchiën vernauwd zijn. De meting wordt uitgevoerd met behulp van een pneumotachograaf, die de luchtstroom meet (spirometrie), of een bodyplethysmograaf, die veranderingen in het longvolume meet (bodyplethysmografie).

Bij spirometrie ademt de patiënt door een mondstuk, waarbij de neus wordt afgesloten door een klem. Het apparaat meet de hoeveelheid lucht die wordt ingeademd en uitgeademd en hoe snel de lucht wordt uitgeademd. Een belangrijke waarde hierbij is de FEV1-waarde. Het geeft aan hoeveel lucht krachtig en snel wordt uitgeademd in de eerste seconde na een diepe inademing. Bij astmapatiënten is deze waarde vaak verlaagd.

Als na de eerste onderzoeken astma wordt vermoed, volgen verdere tests, zoals de omkeerbaarheidstest: hiervoor krijgt de patiënt na de eerste spirometrie een snelwerkend, luchtwegverwijdend medicijn en herhaalt het onderzoek een paar minuten later opnieuw. Als de typische waarden nu beter zijn, duidt dit op een astmaziekte. Dit komt doordat astma zich onder meer kenmerkt doordat de vernauwing van de luchtwegen ongedaan gemaakt kan worden.

Ook kan de arts met een zogenaamde provocatietest controleren of er sprake is van niet-allergisch astma. Na de eerste longfunctietest inhaleert de patiënt een niet-specifiek, dat wil zeggen niet-allergeen, irriterend middel (metacholine) en herhaalt de test kort daarna. Metacholine irriteert de bronchiale spieren en zorgt ervoor dat ze samentrekken. Als de ademhalingswaarden nu slechter zijn, duidt dit op niet-allergisch astma.

Er moet echter voorzichtigheid worden betracht bij de provocatietest, omdat deze kan leiden tot een ernstige astma-aanval. De arts heeft daarom altijd een snelwerkend tegengif bij de hand.

Zelftest met de piekstroommeter

Hiervoor gebruik je een zogenaamde peakflowmeter: Wanneer je in het mondstuk blaast, meet deze de maximale luchtstroom (peakflow) wanneer je uitademt. Dit is gewoonlijk verminderd bij patiënten met astma.

Om het effect van uw behandeling te controleren of een dreigende verslechtering van uw toestand tijdig te kunnen signaleren, dient u regelmatig uw piekstroom te bepalen en daarvan een dagboek bij te houden.

Meer over deze eenvoudige longfunctietest leest u in het artikel Piekflowmeting.

Röntgenstraal

Röntgenonderzoek van de borstkas (thoraxfoto) wordt gebruikt om andere ziekten uit te sluiten, waarvan sommige soortgelijke symptomen als astma kunnen veroorzaken. Hiertoe behoren infectieziekten zoals longontsteking of tuberculose en bepaalde hartziekten. Chronische bronchitis en COPD lijken qua uiterlijk soms ook op astma.

Tijdens een astma-aanval kan een röntgenfoto ook een overmatige inflatie van de longen aantonen.

Bloed Test

Daarnaast kan de arts via een bloedonderzoek vaststellen of de astma allergisch of niet-allergisch is. In het eerste geval kunnen bepaalde antistoffen in het bloed worden aangetoond (immunoglobuline E, kortweg IgE).

Allergie testen

Als het vermoeden van allergisch astma wordt bevestigd, is het belangrijk om de exacte trigger te vinden. Hiervoor is de priktest (een vorm van allergietest) geschikt:

De arts maakt een lichte inkeping in de bovenste huidlaag en brengt vervolgens oplossingen aan die stoffen bevatten die vermoedelijk de allergie veroorzaken (allergenen). Als het veroorzakende allergeen aanwezig is, reageert het lichaam na vijf tot zestig minuten met een lokale allergische reactie – de priktest is dus positief als er striemen ontstaan ​​of de huid rood wordt.

Astma: vergelijkbare klinische beelden

Astma is gemakkelijk te verwarren met andere ziekten die vergelijkbare symptomen hebben. Daarom is het belangrijk dat de arts andere mogelijke oorzaken van de symptomen uitsluit. Deze omvatten de volgende ziekten:

 • chronische obstructieve longziekte (COPD)
 • sarcoïdose of exogene allergische alveolitis
 • Hartfalen (hartinsufficiëntie)
 • ontsteking of littekenvorming in de luchtwegen na infecties
 • mentaal geïnduceerde versnelde en diepere ademhaling (hyperventilatie)
 • Tuberculose
 • cystische fibrose (taaislijmziekte)
 • Binnendringen van vloeistof of vreemde voorwerpen in de luchtwegen
 • Longontsteking

Astma: ziekteverloop en prognose

Bronchiale astma is een chronische ziekte, wat betekent dat deze langer of gedurende het hele leven aanhoudt.

Bij zeker zeven op de tien kinderen met astma worden de eerste symptomen vóór de leeftijd van vijf jaar merkbaar. Ongeveer de helft van de kinderen heeft na de leeftijd van zeven jaar nog steeds symptomen. Als bronchiaal astma echter vroeg wordt ontdekt en consequent wordt behandeld, wordt het bij ongeveer 30 tot 50 procent van de kinderen tijdens de adolescentie genezen.

Astma kan ook worden genezen bij ongeveer 20 procent van de getroffen volwassenen, en 40 procent ervaart een significante vermindering van de symptomen in de loop van de ziekte.

Chronisch astma kan leiden tot permanente hart- en longschade. Bepaalde hermodelleringsprocessen in het longweefsel zorgen voor een verhoogde belasting van het hart, wat kan leiden tot chronisch hartfalen (rechter hartfalen).

In Duitsland sterven naar schatting jaarlijks ongeveer 1,000 mensen als gevolg van astma. Het is daarom belangrijk om de medisch voorgeschreven therapie voor astma consequent uit te voeren en bekende risicofactoren voor de levensstijl, zoals roken, te vermijden.

Astma: frequentie

Het aantal astmapatiënten in Duitsland neemt toe. Astma is nu een van de belangrijkste chronische ziekten. Vooral bij kinderen komt astma veel voor: ongeveer tien procent van alle kinderen heeft last van astma, jongens vaker dan meisjes.

Daarentegen heeft slechts ongeveer vijf procent van de volwassenen astmasymptomen. Als astma zich pas op volwassen leeftijd ontwikkelt, worden vrouwen vaker getroffen dan mannen.