Gevlekte koorts: symptomen, progressie, therapie

Gevlekte koorts: beschrijving

Spotted Fever (ook wel luisvlekkoorts of tekenvlekkoorts genoemd) is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Rickettsia prowazekii. De ziektekiemen worden overgedragen door bloedzuigende kledingluizen en tropische teken.

Gevlekte koorts veroorzaakt door kledingluizen

In sommige delen van de wereld komt gevlekte koorts echter nog steeds vaker voor, bijvoorbeeld in Oost-Afrika en in de Andesvalleien van Zuid-Amerika. Risicofactoren voor infectie zijn drukte en slechte hygiënische omstandigheden.

Door teken overgedragen gevlekte koorts

De Hyalomma-teek komt oorspronkelijk uit de droge en semi-aride gebieden van Afrika, Azië en Zuid-Europa. In Duitsland groeit hun aantal: terwijl er in 35 2018 tropische teken werden geteld, waren er in 50 al 2019 geïdentificeerde exemplaren.

Gevlekte koorts moet niet worden verward met buiktyfus. Folkloristische termen als ‘luizentyfus’ of ‘gevlekte tyfus’ zijn misleidend. Buiktyfus is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door salmonella. Ook in het Angelsaksische taalgebied kunnen misverstanden ontstaan. Daar wordt tyfus “tyfus” of “tyfuskoorts” genoemd. Tyfus zelf wordt in het Engels ‘tyfuskoorts’ genoemd.

Gevlekte koorts: symptomen

Typische symptomen van gevlekte koorts zijn echter voornamelijk hoge koorts en huiduitslag. De koorts is zeer kenmerkend: deze stijgt snel tot 41 °C tijdens de eerste twee ziektedagen, vaak gepaard gaand met koude rillingen. Vervolgens duurt het minstens tien dagen voordat de koorts afneemt. Dit duurt ongeveer vier tot vijf dagen.

Andere symptomen waargenomen bij gevlekte koorts zijn onder meer:

 • Rusteloosheid
 • trillen (trillen) van de handen
 • Spraakstoornissen
 • Bewustzijnsstoornissen
 • Geweld

Secundaire infecties

Degenen die tyfus oplopen, zijn vatbaar voor andere infecties (secundaire infecties). Gevlekte koorts is dus onder meer voorstander van:

 • meningitis (ontsteking van de hersenen)
 • Longontsteking (longontsteking)
 • Hartspierontsteking (myocarditis)

Gevlekte koorts: oorzaken en risicofactoren

Kledingluizen zijn tegenwoordig zeer zeldzaam in Duitsland. Hierdoor zijn er in dit land nauwelijks besmettingen met de gevlekte koortsbacterie, veroorzaakt door kledingluizen.

Daarentegen zou de verdere verspreiding van de tropische tekensoort Hyalomma op middellange termijn het risico op gevlekte koorts in Duitsland kunnen vergroten. De populaties in dit land zijn nog steeds laag (zie hierboven). Deskundigen gaan er echter van uit dat ongeveer elke tweede Hyalomma-teek de ziekteverwekker van de gevlekte koorts bij zich draagt.

Gevlekte koorts: onderzoeken en diagnose

Om bij verdachte koorts en huiduitslag de diagnose gevlekte koorts te kunnen stellen, heeft de arts eerst meer gedetailleerde informatie nodig over uw medische voorgeschiedenis (anamnese). Hiervoor zal hij u onder meer de volgende vragen stellen:

 • Ben je onlangs in Afrika of Zuid-Amerika geweest?
 • Heeft u luizen opgemerkt op uzelf of op uw kleding?
 • Bent u onlangs gebeten door een teek?
 • Hoe lang heeft u de koorts al?

Om een ​​gevlekte koortsinfectie op te sporen, wordt er bloedonderzoek gedaan. Hierbij wordt gezocht naar specifieke antilichamen die het lichaam heeft aangemaakt tegen de rickettsiae. Deze test moet worden uitgevoerd door ervaren gespecialiseerde laboratoria.

In het verleden werden bij patiënten weefselmonsters genomen en direct op de ziekteverwekker onderzocht. Tegenwoordig wordt dit doorgaans niet meer gedaan, omdat het testen van weefselmonsters onbetrouwbaar is en gepaard gaat met een verhoogd risico op infectie.

 • Infecties met meningokokken
 • Buiktyfeuze koorts (Typhus abdominalis)
 • Hemorragische koortsen
 • Terugkerende koorts

Zodra de diagnose gevlekte koorts is gesteld, moet de arts de verantwoordelijke volksgezondheidsafdeling hiervan op de hoogte stellen – gevlekte koorts is in Duitsland inderdaad meldingsplichtig.

Gevlekte koorts: behandeling

Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat patiënten een evenwichtige vocht- en elektrolytenbalans behouden. Eventuele secundaire infecties (aanvullende ziekten veroorzaakt door andere ziekteverwekkers) moeten ook met geschikte middelen worden behandeld.

Gevlekte koorts: ziekteverloop en prognose

Het kan echter enkele maanden duren voordat de getroffenen volledig herstellen. Vooral ondervoeding of een verminderde werking van het immuunsysteem verlengen de genezingstijd aanzienlijk.

Gevlekte koorts: preventie

Enerzijds kan gevlekte koorts worden voorkomen door de kledingluizen die de ziekte overdragen te bestrijden. Insecticiden zijn hier bijvoorbeeld effectief gebleken. Bovendien moet er bij reizen naar risicogebieden op worden gelet dat er voldoende hygiëne is en mag gebruikte kleding niet ongewassen worden gedragen.

Er is momenteel geen vaccin beschikbaar tegen gevlekte koorts. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld tijdens humanitaire missies in risicogebieden, is profylaxe met medicijnen echter wel mogelijk. Hiervoor wordt eenmalig het antibioticum doxycycline toegediend. Maar zelfs in dergelijke gevallen is de beste preventie van gevlekte koorts het zoveel mogelijk vermijden van contact met kledingluizen en teken.