Wervelkanaalstenose: typen, therapie, triggers

Kort overzicht

 • Behandeling: Meestal conservatief, combinatie van fysiotherapie, rugtraining, warmtetherapie, elektrotherapie, steunkorset (orthese), pijnbestrijding en therapie; zelden een operatie
 • Oorzaken en risicofactoren: Vaak slijtage (degeneratie), zelden aangeboren, risico op wervelkolomoperaties, uitpuilende of hernia's, hormonale veranderingen, botziekten zoals de ziekte van Paget
 • Symptomen: In het begin vaak asymptomatisch; later rugpijn met beenstraling, bewegingsbeperking; sensorische stoornissen in de benen, hinken, blaas- en rectumstoornissen, verminderde seksuele functie; zeer zelden verlamming
 • Diagnose: Op basis van de symptomen, beeldvormingsprocedures (magnetische resonantiebeeldvorming, computertomografie)
 • Progressie en prognose: Meestal zeer langzame progressie zonder therapie; kan goed worden behandeld met conservatieve therapie
 • Preventie: Niet specifiek mogelijk; anderszins rugvriendelijk gedrag, bijvoorbeeld bij het dragen van zware lasten

Wat is wervelkanaalstenose?

Wervelkanaalstenose is een vernauwing van het wervelkanaal waardoor het ruggenmerg met zenuwen en bloedvaten loopt.

Het treft vaak oudere mensen als gevolg van slijtage van de beweegbare delen van de wervelkolom. Er zijn echter ook aangeboren vormen. Deze zijn echter zeldzaam.

Welke vormen van wervelkanaalstenose zijn er?

De meest voorkomende vorm van stenose van het wervelkanaal is die van de lumbale wervelkolom – lumbale stenose van het wervelkanaal.

Andere vormen zijn stenose van het cervicale wervelkanaal, die de cervicale wervelkolom (HWS) aantast, en, in zeldzame gevallen, stenose van het thoracale wervelkanaal, die de thoracale wervelkolom (BWS) aantast.

Wervelkanaalstenose wordt pas sinds 1996 als een zelfstandig ziektebeeld gedefinieerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kent er verschillende diagnostische codes aan toe, afhankelijk van de ernst ervan: de codes M48 (Overige spondylopathieën), M99 (Biomechanische disfuncties, niet elders geclassificeerd) en G55 (Compressie van zenuwwortels en plexussen bij elders geclassificeerde ziekten).

Beoordeling van stenose van het wervelkanaal

Als criterium voor de ernst van de wervelkanaalstenose gebruikt de arts beeldvormende technieken zoals magnetische resonantie beeldvorming om te meten hoeveel het wervelkanaal vernauwd is. Artsen maken onderscheid tussen

 • Relatieve stenose van het wervelkanaal met een kanaaldiameter van minder dan twaalf millimeter
 • Absolute wervelkanaalstenose met een kanaaldiameter van minder dan tien millimeter

Behandeling

In de meeste gevallen kan spinale stenose goed worden behandeld met conservatieve therapiemethoden. Slechts zelden (in zeer ernstige gevallen) is een chirurgische ingreep noodzakelijk.

Conservatieve behandeling

Conservatieve vormen van behandeling voor spinale stenose omvatten

 • Fysiotherapie (oefentherapie, baden, spierontspannende behandelingen en andere) om de wervelkolom te verlichten en te stabiliseren
 • Warmtetherapie om de rugspieren te ontspannen
 • Elektrotherapie voor pijnbehandeling en spierontspanning
 • Steunkorsetten (orthesen) om de druk op de wervelkolom te verlichten
 • Rugtraining (gerichte versterkingstraining voor de rug- en buikspieren, tips voor rugvriendelijke houdingen, gedragstips)
 • Opleiding psychologische pijnbestrijding
 • Pijn therapie

In de meeste gevallen worden meerdere van bovenstaande maatregelen gecombineerd. Dit staat bekend als een modulair therapieconcept.

Geneesmiddel

Effectieve pijnbehandeling is een hoeksteen van conservatieve stenosetherapie. Artsen gebruiken verschillende werkzame stoffen, afhankelijk van de intensiteit van de pijn.

Sommige pijnstillers irriteren de maagwand als ze gedurende een langere periode worden ingenomen. Dit is de reden waarom artsen vaak zogenaamde protonpompremmers voorschrijven. Als ‘maagbescherming’ zorgen deze medicijnen ervoor dat het lichaam minder maagzuur aanmaakt.

Naast de klassieke pijnstillers kunnen artsen ook milde antidepressiva voorschrijven. In kleine doses helpen deze bij chronische pijn, omdat ze op neurotransmitterniveau werken.

Soms kunnen spierverslappers helpen bij stenose van het wervelkanaal. Als de pijn erg hevig is, kan cortisontherapie met een hoge dosis een optie zijn: cortison vermindert de zwelling van het zachte weefsel dat op het wervelkanaal drukt. Hierdoor blijft er wat meer ruimte over in het kanaal.

De verschillende actieve ingrediënten met pijnstillende, ontstekingsremmende, lokaal verdovende en/of decongestivumeffecten kunnen vaak via de mond worden toegediend (als tablet, capsule of iets dergelijks). Ze kunnen vaak rechtstreeks in het getroffen gebied van de stenose van het wervelkanaal worden geïnjecteerd.

In onderzoeken naar injectietherapie kregen patiënten ineffectieve stoffen (placebo), vaak eenvoudig keukenzout, in plaats van echte medicijnen. Ondanks deze schijnbehandeling ervoeren veel patiënten vervolgens minder pijn. De onderzoekers ontdekten dat de placebo-injecties de lichaamseigen ‘pijnstillers’ (endorfines) vrijmaakten.

Hoe verloopt een operatie?

Bijna alle patiënten met wervelkanaalstenose worden geholpen door conservatieve therapie. Een operatie is slechts zelden nodig – meestal als belangrijke zenuwen falen. Artsen opereren ook als conservatieve behandeling mislukt of als de patiënt ernstig lijdt en aanzienlijk beperkt wordt in het dagelijks leven.

Het doel van een operatie is altijd om het gebied waar het ruggenmerg wordt bekneld te ontlasten. Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar:

 • Drukontlasting (decompressie) van de vernauwde zenuwen is de voorkeursmethode. Hiervoor wordt de wervelboog op de stenoseplaats aan één of beide zijden verwijderd samen met het processus spinosus (hemi-/laminectomie). Soms worden alleen delen van de wervelboog verwijderd (microdecompressie).
 • Fusie (spondylodese): Individuele wervels worden met elkaar verbonden en verstijfd met behulp van materiaal van de iliacale top of schroeven. Dit voorkomt dat ze in elkaar glijden en het wervelkanaal vernauwen.

De arts bepaalt per individueel geval welke methode het meest geschikt is. Alle drie de procedures zijn over het algemeen minimaal invasief of microchirurgisch. Dit betekent dat de arts geen grote incisie hoeft te maken om het getroffen gebied te bereiken. Enkele kleine incisies zijn voldoende, waardoor de chirurg een kleine camera met een lichtbron en de fijne chirurgische instrumenten inbrengt.

Aan elke operatie zijn bepaalde risico's verbonden. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat tijdens de procedure zenuwen beschadigd raken. Bovendien wordt in sommige gevallen de ‘huid’ rondom het ruggenmerg beschadigd, waardoor er ruggenmergvocht weglekt (fistel van het hersenvocht). Voordat een wervelkanaalstenose wordt geopereerd, zal de arts daarom zorgvuldig de verwachte voordelen afwegen tegen de mogelijke risico's.

Na een operatie aan het wervelkanaal

De nazorg na een wervelkanaaloperatie is afhankelijk van het type en de ernst van de operatie. Na minimaal invasieve ingrepen is het meestal mogelijk om het ziekenhuis na korte tijd te verlaten, in sommige gevallen op dezelfde dag als de operatie.

Na de operatie adviseren artsen een periode van fysieke rust, meestal ongeveer zes weken. Diverse lichtere werkzaamheden kunnen eerder worden hervat.

Sedentaire activiteiten zoals autorijden zijn doorgaans sneller weer mogelijk dan zwaar lichamelijk werk. De duur van het ziekteverlof of de arbeidsongeschiktheid hangt daarom af van de ernst van de stenose van het wervelkanaal, het type operatie en het soort activiteit. In de regel zijn sedentaire activiteiten na ongeveer vier weken weer mogelijk, zwaar lichamelijk werk pas na ongeveer drie maanden.

Alternatieve methoden

Verschillende beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg bieden zogenaamde alternatieve behandelmethoden aan, vooral voor pijn veroorzaakt door stenose van het wervelkanaal. Deze omvatten bijvoorbeeld

 • acupunctuur
 • Axomera-therapie
 • homeopathie

Hoewel veel patiënten melden dat ze verlichting hebben ervaren door alternatieve geneeswijzen, zijn de effecten nog niet bewezen in de evidence-based geneeskunde op basis van wetenschappelijke en conventionele medische criteria.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van spinale stenose is slijtage (degeneratie) van de wervelkolom: na verloop van tijd verliezen de tussenwervelschijven tussen de wervels vocht. Daardoor worden ze platter en kunnen ze de bewegingsdruk minder goed opvangen – de wervellichamen worden daardoor zwaarder belast en drukken vervolgens op het wervelkanaal.

Goed getrainde rugspieren stabiliseren vervolgens de wervelkolom, zodat u ondanks stenose van het wervelkanaal klachtenvrij bent. Patiënten met slecht ontwikkelde rugspieren ontwikkelen daarentegen vaak typische stenosesymptomen. Dit komt omdat als de spieren de onstabiele wervelkolom niet kunnen ondersteunen, het lichaam nieuwe botstructuren op de wervels vormt om de wervelkolom te stabiliseren. Deze nieuw gevormde benige structuren worden osteofyten genoemd. Ze verergeren vaak niet alleen de stenose van de wervelkolom, maar veroorzaken deze ook.

Artrose van de wervelgewrichten (facetgewrichten) kan ook leiden tot nieuwe benige formaties en zo de stenose van de wervelkolom (facetsyndroom) bevorderen.

Zeldzamere oorzaken van stenose van het wervelkanaal zijn

 • Congenitale misvormingen zoals een ernstig holle rug, spondylolisthesis, chondrodystrofie (stoornissen in de omzetting van kraakbeen in botweefsel tijdens de embryonale leeftijd). In dergelijke gevallen verschijnen de symptomen al op de leeftijd van 30 tot 40 jaar.
 • Spinale chirurgie (de overmatige vorming van littekenweefsel kan het wervelkanaal vernauwen)
 • Verwondingen aan de wervellichamen
 • Uitsteeksels of verzakking van tussenwervelschijfmateriaal in het wervelkanaal
 • Hormonale veranderingen die de botsubstantie en de stabiliteit van de wervellichamen beïnvloeden (bijv. de ziekte van Cushing)
 • Wervelkanaal vernauwd vanaf de geboorte door onbekende oorzaak (idiopathische stenose van het wervelkanaal)

Symptomen

Wervelkanaalstenose komt meestal voor in de lumbale wervels (lumbale wervelkanaalstenose). Het leidt niet noodzakelijkerwijs tot symptomen. Deze treden alleen op als het wervelkanaal zodanig vernauwd is dat zenuwen of bloedvaten bekneld raken. De specifieke symptomen, wanneer en in welke mate ze optreden, zijn afhankelijk van verschillende factoren. Deze omvatten de ernst van de ziekte, de lichaamshouding van de patiënt en de mate van fysieke belasting.

Aan het begin van de ziekte zijn de symptomen niet erg karakteristiek en gevarieerd. Deze niet-specifieke klachten omvatten

 • Rugpijn in de lumbale regio (lumbago), die meestal uitstraalt naar één kant van de benen (lumboischialgie)
 • Verminderde mobiliteit in het gebied van de lumbale wervels
 • Spierspanning in de lumbale regio

Als de stenose verder vordert, zijn de volgende klachten mogelijk:

 • Sensorische stoornissen in de benen
 • Gevoelens van ongemak in de benen, zoals brandend gevoel, formicatie, koud aanvoelen, gevoel van absorberend katoen onder de voeten
 • Gevoel van zwakte in de beenspieren
 • Pijngerelateerd hinken (claudicatio wervelkolom)
 • Blaas- en/of rectumaandoeningen (problemen met stoelgang en plassen of incontinentie)
 • Verminderde seksuele functie

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen mank lopen als gevolg van stenose van het wervelkanaal (claudicatio wervelkolom) en tijdelijk mank lopen als gevolg van stoornissen in de bloedsomloop bij “claudicatio intermittens” (PAV). Dit laatste wordt claudicatio intermittens genoemd.

Zeer zelden leidt stenose van het wervelkanaal tot een zogenaamd paraplegisch syndroom: beide benen zijn verlamd en er zijn problemen met de stoelgang en het plassen.

Soms heeft de vernauwing van het wervelkanaal geen invloed op de lumbale wervels, maar op de halswervels (cervicale wervelkanaalstenose). De getroffenen hebben vaak nekpijn die uitstraalt naar de armen. Na verloop van tijd kunnen ze ook sensorische stoornissen in de benen ontwikkelen, evenals problemen met het rectum en de blaas.

Onderzoeken en diagnose

Tijdens het eerste consult (anamnese) vraagt ​​de arts de patiënt gedetailleerd naar de symptomen en bekende reeds bestaande of onderliggende aandoeningen (hernia, artrose, osteoporose en dergelijke). Daarna volgt een lichamelijk onderzoek: de arts vraagt ​​de patiënt onder meer om het bovenlichaam eerst naar achteren en vervolgens naar voren te buigen. Als er sprake is van stenose van het wervelkanaal, doet de rug pijn bij het achterover leunen, terwijl de symptomen verdwijnen als de romp gebogen wordt.

Als alternatief kan de wervelkolom in beeld worden gebracht met behulp van computertomografie met een contrastmiddel. Deze zogenaamde myelo-CT stelt de patiënt echter bloot aan een bepaalde hoeveelheid straling.

Niet elke vernauwing van het wervelkanaal die zichtbaar is bij een MRI of andere beeldvormingsprocedure veroorzaakt ook daadwerkelijk klachten!

In sommige gevallen zal de arts de patiënt ook in staande positie en in bepaalde houdingen röntgenfoto’s maken (functionele beelden).

Elektrofysiologische onderzoeken kunnen worden gebruikt om stenose van het wervelkanaal op te helderen. Deze omvatten bijvoorbeeld elektromyografie (EMG) en zogenaamde opgewekte potentiëlen. Deze methoden helpen de functie van zenuwen te beoordelen.

Vooruitgang en prognose

Zelfs als het niet wordt behandeld, verloopt de stenose van het wervelkanaal meestal zeer langzaam. Het verloop van de ziekte varieert ook sterk, afhankelijk van de oorzaak. In sommige gevallen blijft de pijn veroorzaakt door de druk op de zenuwbanen constant of neemt af bij bepaalde bewegingen of in de loop van de tijd. De pijn kan ook voortdurend komen en gaan. Soms nemen de symptomen zelfs af met de leeftijd, omdat de wervelkolom minder mobiel wordt. Dit komt doordat de zenuwen dan minder vaak geïrriteerd raken, waardoor bewegingspijn minder vaak voorkomt.

In sommige gevallen is de stenose van het wervelkanaal echter acuut: als bijvoorbeeld het weefsel van de tussenwervelschijven verschuift (uitsteeksel, verzakking), zwelling van het kapsel optreedt bij artrose, of als er vocht zich ophoopt nabij de zenuwbanen, is het mogelijk dat de symptomen van spinale stenose optreden. kanaalstenose zal plotseling verergeren. Eén kant van het lichaam wordt vaak bijzonder getroffen.

Over het geheel genomen kan stenose van het wervelkanaal in de meeste gevallen goed worden behandeld met conservatieve therapiemethoden, zodat de getroffenen een relatief symptoomvrij leven kunnen leiden.

Ernstig invalide status voor wervelkanaalstenose?

Als stenose van het wervelkanaal niet kan worden behandeld en tot beperkingen leidt, is het mogelijk dat er een zogenaamde mate van invaliditeit (GdB) wordt vastgesteld in de zin van erkenning als ernstige invaliditeit. In de regel stelt het verantwoordelijke pensioenbureau een dergelijke mate van arbeidsongeschiktheid op aanvraag vast.

Bij schade aan de wervelkolom hangt dit af van het individuele geval, in het bijzonder van de ernst van de bewegingsbeperking en de gevolgen ervan.

het voorkomen

Er is geen gerichte preventie van stenose van het wervelkanaal bekend. Omdat het echter over het algemeen een slijtageziekte is, kan deze (zoals de meeste rugziekten in het algemeen) worden voorkomen, althans in principe, door zogenaamd ruggezond gedrag.