Symptomen en oorzaken van stenose van het wervelkanaal

De wervelkanaal bevindt zich in de wervelkolom. Het is een structuur van ligamenten en botten dat de gevoelige omringt spinal cord en de bijbehorende zenuwen. De wervelkanaal heeft daarom primair een beschermende functie van deze zeer gevoelige constructies.

A wervelkanaal stenose beschrijft een vernauwing (= stenose) van het wervelkanaal, die de structuren erin samendrukt en tot tal van problemen kan leiden. EEN wervelkanaalstenose kan op elk punt van de wervelkolom voorkomen. Dit komt echter vooral vaak voor in de lumbale wervelkolom (lumbale wervelkanaalstenose).

Symptomen

De symptomen van wervelkanaalstenose kan variëren van patiënt tot patiënt. Dit komt voornamelijk door de lokalisatie van de wervelkanaalstenose bij de wervelkolom, evenals de voortgang van de ziekte. In de meeste gevallen treedt stenose van het wervelkanaal op in het gebied van de lumbale wervelkolom.

De vernauwing van het wervelkanaal veroorzaakt pijn en bewegingsbeperkingen daar. Vanwege de druk op de zenuwen, paresthesie, gevoelloosheid en symptomen van falen in de onderste ledematen zijn niet ongewoon. De getroffenen klagen vaak over het gevoel van loden benen, vooral in het begin.

De klachten nemen toe als de patiënt zijn wervelkolom in een sterke holle rugpositie brengt, omdat hierdoor het wervelkanaal extra wordt samengedrukt. Een gebogen houding, zoals bij het fietsen, geeft daarentegen nauwelijks klachten, aangezien de belasting van de wervelkolom wordt verminderd en deze wordt gestrekt. Bij een wervelkanaalvernauwing in het gebied van de cervicale wervelkolom worden met name de bovenste extremiteiten getroffen door de symptomen. De beperkte beweging kan ook vaak leiden tot spanning in de schouder en nek gebied, dat de patiënt extra belast en bijdraagt ​​aan de ontwikkeling van een ontlastende en verkeerde houding. Over het algemeen worden de patiënten ernstig beperkt in hun kwaliteit van leven door de symptomen van stenose van het wervelkanaal en in het bijzonder de ernstige pijn.

Oorzaken

Specialisten maken onderscheid tussen twee verschillende soorten wervelkanaalstenose: aangeboren wervelkanaalstenose wordt veroorzaakt door misvormingen van de individuele wervellichamen. De laterale verbinding botten van de wervellichamen zijn te kort of de wervels zelf hebben misvormingen. Als gevolg hiervan gaat de feitelijke beschermende functie van de wervelkolom voor het wervelkanaal verloren.

Dit drukt nu op de gevoelige structuren zelf. Omdat het wervelkanaal door de misvormingen niet zijn gewenste breedte bereikt, leidt dit automatisch tot stenose van het wervelkanaal, wat vanaf de leeftijd van ongeveer 20 jaar voor problemen kan zorgen. Verworven stenose van het wervelkanaal is meestal een symptoom van ouderdom en treft dus mensen rond de leeftijd van 60 jaar.

Door reeds bestaande aandoeningen, zoals artrose of toegenomen vochtverlies in het lichaam met de leeftijd, worden met name de tussenwervelschijven instabiel. Om deze instabiliteit tegen te gaan, vormt het lichaam ossificaties rond de individuele wervels, die dan extra druk uitoefenen op het wervelkanaal en dus verantwoordelijk zijn voor de vernauwing.

  1. Congenitale spinale stenose is gebaseerd op misvormingen van de individuele wervellichamen.

    De laterale verbinding botten van de wervellichamen zijn te kort of de wervels zelf hebben misvormingen. Als gevolg hiervan gaat de feitelijke beschermende functie van de wervelkolom voor het wervelkanaal verloren. Dit drukt nu op de gevoelige structuren zelf.

    Omdat het wervelkanaal door de misvormingen niet zijn gewenste breedte bereikt, leidt dit automatisch tot stenose van het wervelkanaal, wat vanaf de leeftijd van ongeveer 20 jaar voor problemen kan zorgen.

  2. Verworven stenose van het wervelkanaal is meestal een symptoom van ouderdom en treft dus mensen rond de leeftijd van 60 jaar. Door reeds bestaande aandoeningen, zoals artrose of toegenomen vochtverlies in het lichaam met de leeftijd, worden met name de tussenwervelschijven instabiel. Om deze instabiliteit tegen te gaan, vormt het lichaam ossificaties rond de individuele wervels, die dan extra druk uitoefenen op het wervelkanaal en dus verantwoordelijk zijn voor de vernauwing.