Spermogram: wat het betekent

Wat is een spermiogram?

Een spermiogram geeft informatie over het aantal, de vorm en de beweeglijkheid van de spermacellen in het ejaculaat (sperma). Ook de pH-waarde, suikerwaarde, viscositeit en bacteriële kolonisatie van het sperma maken deel uit van de spermiogrambeoordeling.

Een mogelijke reden voor een spermaonderzoek is een onvervulde kinderwens. Als een echtpaar lange tijd tevergeefs probeert kinderen te krijgen, kan dit onder meer te wijten zijn aan een tekortschietend aantal zaadcellen en/of een slechte kwaliteit van het sperma. Beide factoren kunnen worden beoordeeld door middel van een spermiogram.

Een andere reden voor een spermaonderzoek is om te controleren of een vasectomie (sterilisatie van de man) succesvol is geweest.

Spermiogram: procedure

Als een man een spermiogram wil laten maken, gaat hij naar een uroloog, androloog (het mannelijke equivalent van een gynaecoloog) of een vruchtbaarheidskliniek. Daar wordt het spermaonderzoek uitgevoerd in het eigen laboratorium van de patiënt of gedelegeerd aan een geschikt laboratorium.

Meestal wordt het sperma verzameld door middel van masturbatie op de plaats van het onderzoek. Meestal staat hiervoor een rustige kamer ter beschikking van de man. Voor sommige mannen is het handig als de partner helpt bij het verzamelen van sperma.

Wat is een spermiogram?

Een spermiogram geeft informatie over het aantal, de vorm en de beweeglijkheid van de spermacellen in het ejaculaat (sperma). Ook de pH-waarde, suikerwaarde, viscositeit en bacteriële kolonisatie van het sperma maken deel uit van de spermiogrambeoordeling.

Een mogelijke reden voor een spermaonderzoek is een onvervulde kinderwens. Als een echtpaar lange tijd tevergeefs probeert kinderen te krijgen, kan dit onder meer te wijten zijn aan een tekortschietend aantal zaadcellen en/of een slechte kwaliteit van het sperma. Beide factoren kunnen worden beoordeeld door middel van een spermiogram.

Een andere reden voor een spermaonderzoek is om te controleren of een vasectomie (sterilisatie van de man) succesvol is geweest.

Spermiogram: procedure

Als een man een spermiogram wil laten maken, gaat hij naar een uroloog, androloog (het mannelijke equivalent van een gynaecoloog) of een vruchtbaarheidskliniek. Daar wordt het spermaonderzoek uitgevoerd in het eigen laboratorium van de patiënt of gedelegeerd aan een geschikt laboratorium.

Meestal wordt het sperma verzameld door middel van masturbatie op de plaats van het onderzoek. Meestal staat hiervoor een rustige kamer ter beschikking van de man. Voor sommige mannen is het handig als de partner helpt bij het verzamelen van sperma.

Andere spermiogramstandaardwaarden die als referentiewaarden dienen zijn:

  • 58 procent van het sperma vitaal (levend)
  • Ejaculaatvolume minimaal 1.5 milliliter
  • pH-waarde tussen 7 en 8
  • totaal aantal zaadcellen in ejaculaat minstens 39 miljoen
  • maximaal 1 miljoen witte bloedcellen per milliliter
  • minimaal 13 µmol fructose in het ejaculaat (belangrijke energieleverancier voor het sperma)

Spermiogram: morfologie en motiliteit

Naast het aantal zaadcellen is ook de kwaliteit ervan bepalend voor de vruchtbaarheid van een man. Dit komt omdat het sperma de eicel moet kunnen bereiken door te zwemmen. Dit is niet mogelijk als hun functie beperkt is, bijvoorbeeld omdat ze vervormd of slecht mobiel zijn. Dit zou resulteren in een slecht spermiogram.

Bij de spermamorfologie worden drie verschillende gebieden onderzocht: de kop, het middenstuk en de staart. Op alle drie de gebieden kunnen variaties voorkomen. Er kunnen bijvoorbeeld meerdere staarten ontstaan ​​of de kop, die de genetische informatie bevat, kan te klein of te groot zijn. Sterker nog, de meeste spermacellen zijn niet normaal gevormd, zodat volgens de WHO bij vier procent van de gezond gevormde cellen de normale waarde al wordt bereikt.

Bovendien wordt de beweeglijkheid van het sperma geëvalueerd in het spermiogram. Hier wordt een fundamenteel onderscheid gemaakt:

  • snelle voorwaartse beweging (snel progressief)
  • rondjes zwemmen of alleen lokaal (niet-progressief)
  • geen beweging (onbeweeglijk)

De referentiewaarden hier zijn dat in totaal 40 procent van het sperma überhaupt zou moeten bewegen (totale beweeglijkheid) en hiervan zou opnieuw een derde (32 procent) progressief, dat wil zeggen doelbewust, moeten bewegen.

MAR-test

Een ander criterium voor de kwaliteit van het sperma is de zogenaamde MAR-test (mixed anti-globulin reaction test). Hiervoor wordt het ejaculaat onderzocht op sperma-auto-antilichamen. Deze antilichamen worden bijvoorbeeld geproduceerd wanneer de zaadleider inwendig beschadigd raakt. Ze blijven aan het sperma plakken en maken het moeilijker voor hen om door het baarmoederslijm te zwemmen. Als richtlijn geldt daarom dat slechts minder dan 50 procent van de spermacellen dergelijke deeltjes kan bevatten.

Slecht spermiogram – wat nu?

De redenen voor een slecht spermiogram kunnen talrijk en gevarieerd zijn. Zo spelen eerdere of actieve infecties (zoals bof, chlamydia), niet-ingedaalde testikels, hormonale stoornissen of zelfs genetische aanleg een rol. Soms blijven de oorzaken onduidelijk. Op dezelfde manier kunnen er echter onjuiste vaststellingen zijn gebeurd als gevolg van handelingsfouten (bijvoorbeeld bij spermaafname thuis).

Verbeter het spermiogram

Er zijn enkele manieren waarop u het spermiogram kunt verbeteren. Een belangrijk uitgangspunt is levensstijl. Getroffen mannen moeten bijvoorbeeld stoppen met roken, afvallen als ze te zwaar zijn, of slechts met mate alcohol consumeren. In sommige gevallen kan een hormoonbehandeling of een operatie helpen. Als al deze pogingen mislukken, betekent dit niet dat het verlangen om kinderen te krijgen moet worden begraven. De geneeskunde beschikt over verschillende methoden van kunstmatige inseminatie.

Uiteindelijk is de spermiogrambeoordeling een momentopname en zal niet in alle gevallen eenduidig ​​kunnen worden vastgesteld of een man vruchtbaar is of niet. Niettemin is het spermiogram een ​​belangrijk onderdeel van de diagnostiek bij onvervulde kinderwens.