Sperma: hoeveelheid, geur, samenstelling

Wat is sperma?

Sperma is de zaadvloeistof die tijdens de ejaculatie uit de urethra van de penis wordt verdreven. Het is een melkachtig troebele tot geelachtig grijze, gelatineuze vloeistof. De zaadvloeistof heeft een zoetige geur en wordt ook wel omschreven als de geur van kastanjebloesems.

De zaadvloeistof bestaat uit afscheidingen uit de prostaat, zaadblaasjes, Cowper-klieren en sperma.

Prostaatsecretie

Ongeveer 20 procent van het zaadvocht is een dunne, melkachtige afscheiding die wordt afgescheiden door de prostaat. Deze afscheiding, een zoutoplossing rijk aan kalium en calcium, bevat onder meer bepaalde enzymen (fosfatasen), magnesium, zink, citraat en spermine – een zogenaamd polyamine dat vooral voorkomt in snelgroeiende cellen. De prostaatsecretie is licht zuur (pH-waarde tussen 6.4 en 6.8) en heeft een bewegingsinducerend effect op het sperma.

Uitscheiding van de zaadblaasjes

Het merendeel van het sperma komt uit de zaadblaasjes (vesicula seminalis). Hun afscheiding vormt ongeveer 70 procent van de zaadvloeistof. Het is alkalisch en bevat fructose als energiebron voor de beweging van het sperma. Het bevat ook prostaglandinen – weefselhormonen die de samentrekking van de spieren van het vrouwelijke geslachtsorgaan bevorderen.

Uitscheiding van de epididymis

Nog eens tien procent van de zaadvloeistof komt uit de epididymis. Het bevat het sperma.

De pH-waarde van sperma

Bij 7.2 tot 7.8 ligt de pH-waarde van het sperma in het alkalische bereik. Hierdoor kan de zaadvloeistof de zure omgeving in de vagina, die een pH-waarde van 3.5 tot 5.5 heeft, naar het alkalische bereik verplaatsen. Het sperma heeft deze alkalische omgeving nodig om zich in de vagina te kunnen verplaatsen.

De hoeveelheid sperma

Het volume van een ejaculaat is twee tot zes milliliter. Elke milliliter bevat tussen de 35 en 200 miljoen zaadcellen. Bij zeer frequente ejaculaties kan de hoeveelheid sperma wat lager zijn, maar na langdurige onthouding is deze vaak hoger.

Wat is de functie van sperma?

De zaadvloeistof dient als voertuig om het sperma naar de vrouwelijke eicel te transporteren. Het alkalische sperma maakt de zure vaginale omgeving alkalischer en bevordert zo de beweeglijkheid van het sperma.

Waar bevindt het sperma zich?

Welke problemen kan sperma veroorzaken?

Als er minder dan 20 miljoen spermacellen per milliliter in een ejaculaat zitten, neemt de kans op bevruchting af – zelfs als er feitelijk maar één spermacel nodig is voor de bevruchting.

Een hoog aandeel misvormd sperma in het ejaculaat leidt ook tot onvermogen om zwanger te worden.

Als de hoeveelheid sperma minder dan twee milliliter bedraagt, spreekt men van hypospermie.

Seksueel overdraagbare aandoeningen zoals HIV of hepatitis B kunnen via sperma worden overgedragen.