Slangenbeet: symptomen, eerste hulp, therapie

Kort overzicht

 • Wat te doen bij een slangenbeet? Eerste hulp: Kalmeer het slachtoffer, immobiliseer hem, behandel indien nodig de wond en verwijder sieraden/kleding. Breng de getroffen persoon naar het ziekenhuis of bel de hulpdiensten.
 • Risico's van slangenbeten: zenuw- en spierbeschadiging, bloedstollingsstoornissen, problemen met de bloedsomloop, allergische reacties (jeuk, misselijkheid, bloeddrukdaling, enz.), serumziekte (wanneer tegengif wordt toegediend).
 • Wanneer moet u een arts raadplegen? Altijd. Elke slangenbeet is een noodgeval, omdat het gevaar dat ze opleveren meestal niet ter plekke kan worden ingeschat.

Aandacht:

 • Sommige slangen spelen dood als ze in gevaar zijn! Bovendien kunnen zelfs dode slangen en zelfs afgehakte slangenkoppen nog steeds reflexmatig knappen! Daarom mag je een (zogenaamd) dode slang niet (zonder beschermende maatregelen) aanraken of van dichtbij fotograferen.
 • Angst en beweging zorgen ervoor dat slangengif zich sneller door het lichaam verspreidt. Zorg er daarom voor dat u het slachtoffer zo kalm en stil mogelijk houdt.

Slangenbeet: wat te doen?

In het geval van een slangenbeet is de eerste hulp primair bedoeld om eventuele giftige effecten uit te stellen totdat de patiënt medische hulp kan krijgen. Het gaat ook om het verminderen van de pijn en angst van de patiënt. In detail is de eerste hulp bij slangenbeten als volgt:

 • Geruststelling: Na een slangenbeet zijn veel mensen erg bang. Maar opwinding en paniekreacties versnellen de verspreiding van binnengedrongen slangengif in het lichaam. Daarom moet u de patiënt geruststellen.
 • Behandel indien nodig de wond: Laat indien mogelijk de bijtwond met rust. U dient deze hooguit te desinfecteren en af ​​te dekken met een steriel of in ieder geval schoon verband. Dit verband mag echter niet te strak zitten en de bloedcirculatie belemmeren!
 • Sieraden en kleding verwijderen: Bij een slangenbeet aan de hand of arm moet u ringen, armbanden, horloges en knellende kleding snel verwijderen voordat het weefsel opzwelt. Bij een slangenbeet op het been verwijder je nauwsluitende schoenen en een strakke broek (knip ze indien nodig open).
 • Ga onmiddellijk naar een arts: breng de patiënt zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Tijdens transport mag hij weinig bewegen; vervoer hem indien nodig liggend. Laat indien mogelijk de ambulancedienst de patiënt ophalen.

De acties die in veel films worden ondernomen na een slangenbeet zijn vaak allesbehalve raadzaam. Onder bepaalde omstandigheden kunnen ze meer kwaad dan goed doen. Na een slangenbeet moet u daarom het volgende ter harte nemen:

 • Niet afbinden: afbinden onderbreekt de bloedstroom, knelt de zenuwen en verhoogt het lokale gifeffect. Als gevolg hiervan kan weefsel extreem opzwellen en zelfs afsterven (necrose). Bovendien is bloeding in het verstopte ledemaat mogelijk.
 • Niet dichtschroeien, insnijden of wegsnijden: het is onwaarschijnlijk dat dergelijke maatregelen de hoeveelheid toxine in het lichaam verminderen, maar eerder de verspreiding van het toxine bevorderen (als grotere bloedvaten worden vernietigd). Bovendien kunnen gevaarlijke bloedingen optreden (als de bloedstolling verstoord is).
 • Niet uitzuigen: U kunt met uw mond niet voldoende negatieve druk creëren om voldoende slangengif uit een bijtwond te zuigen. Bovendien zou je jezelf daarbij kunnen vergiftigen.

Slangenbeet: risico's

Hoe een slangenbeet eruit ziet, weten veel mensen in ieder geval grofweg dankzij de min of meer karakteristieke bijtmarkering: de beet manifesteert zich meestal in de vorm van twee aangrenzende, puntvormige priksporen. Als een giftige slang heeft gebeten en er daadwerkelijk gif is geïnjecteerd, zullen zich verdere symptomen ontwikkelen – meestal 15 tot 30 minuten, maar soms pas enkele uren na de slangenbeet.

Slangengif

Slangengif is een waterige afscheiding uit speciale speekselklieren van giftige slangen. Wanneer hij wordt gebeten, komt hij meestal via een holle voortand in de bovenkaak het lichaam van het slachtoffer binnen (in het geval van sleepslangen via giftige tanden achter in de keel) – hoewel niet bij elke slangenbeet. Er zijn ook zogenaamde “droge” beten, waarbij een giftige slang bijt maar geen gif in de huid van zijn slachtoffer injecteert.

Allergisch voor antibiotica

Patiënten die na een slangenbeet een tegengif (antiserum) hebben gekregen, kunnen na enkele dagen de zogenaamde ‘serumziekte’ ontwikkelen. Dit verwijst naar late allergische reacties zoals netelroos, milde weefselzwelling (oedeem) en gewrichtspijn. Ze kunnen worden behandeld met medicijnen (met antihistaminica en cortisone).

Andere risico's

Slangenbeten zijn meestal steriel, zodat er meestal geen ziektekiemen in de wond terechtkomen. Dit betekent dat er doorgaans geen primaire infecties optreden. Ziektekiemen kunnen echter later binnendringen en vervolgens een zogenaamde secundaire infectie veroorzaken. Maar dit gebeurt zelden.

Een overleefde slangenbeet heeft meestal geen blijvende gevolgen – afgezien van mogelijk weefselverlies (door necrose) en mogelijk een amputatie. Dit laatste kan bijvoorbeeld nodig zijn als de bijtwond niet op de juiste manier is behandeld.

Risico in dit land: Adderbeet

Adders behoren tot de adders en zijn de meest voorkomende giftige slangen in Duitstalige landen. Als er bij een adderbeet (voldoende) gif is ingespoten, ontstaat er snel een pijnlijke zwelling rond de bijtplek. Dit kan blauwachtig worden en zich verspreiden naar het hele ledemaat en zelfs verder. Bovendien zwellen de lymfeklieren in het getroffen deel van het lichaam vaak op en raken de lymfevaten ontstoken (lymfangitis).

Bovendien vertonen veel patiënten soms heftige paniekreacties na een adderbeet. Algemene symptomen zoals buikpijn, misselijkheid en braken worden soms ook waargenomen.

Slechts in zeldzame gevallen ontwikkelen zich ernstigere vergiftigingsverschijnselen. Er kan zich bijvoorbeeld een blauwachtige blaar vormen op de bijtplaats en het weefsel kan afsterven (necrose). Ernstige problemen met de bloedsomloop met hartkloppingen, bloeddrukdaling en circulatoire shock zijn ook eerder uitzondering.

Symptomen na slangenbeten

Het hangt hoofdzakelijk af van de samenstelling en dosis van het geïnjecteerde gifmengsel, welke symptomen optreden, hoe ernstig ze zijn en hoe gevaarlijk het voor de patiënt kan worden. Kortom, er zijn vijf symptoomcomplexen die kunnen optreden na slangenbeten:

Zenuwbeschadiging (neurotoxische symptomen).

Het gif dat tijdens een slangenbeet wordt geïnjecteerd, kan het perifere zenuwstelsel blokkeren. Er treedt dan verlamming van de dwarsgestreepte spieren op. De eerste tekenen zijn onder meer het hangen van de bovenste oogleden (ptosis) en verlamming van de gezichts- en kaakspieren. Naarmate de ziekte voortschrijdt, breidt de verlamming zich uit naar de ademhalingsspieren, wat kan leiden tot de dood door verstikking.

Deze neurotoxische symptomen van slangenbeten worden bijvoorbeeld veroorzaakt door cobra's, mamba's, zeeslangen en sommige ratelslangen.

Spierschade (myotoxische symptomen).

De vernietiging van spierweefsel is ook merkbaar doordat het creatinekinaseniveau in het bloed stijgt en myoglobine in de urine kan worden gedetecteerd: beide eiwitten zijn normaal gesproken aanwezig in de spiercellen en komen vrij tijdens celvernietiging.

Het vrijgekomen myoglobine kleurt de urine donkerbruin. Het kan ook de tubuluscellen in de nieren beschadigen, wat kan leiden tot nierfalen.

Dergelijke myotoxische symptomen kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de beet van sommige adders, ratelslangen, giftige slangen en zeeslangen.

Bloedstollingsstoornis

Vooral na een adderslangbeet, maar ook na de beet van trucslangen (zoals Afrikaanse boomslangen) kan zo’n ernstige bloedstollingsstoornis ontstaan.

Zwelling (oedeem) rond de bijtplaats.

Als het weefselgebied rond de slangenbeet opzwelt (oedeem), betekent dit dat er inderdaad gif is ingespoten. Het oedeem kan enorm zijn en zich snel verspreiden naar de hele arm of been. Als de beet afkomstig is van een adder of ratelslang, zullen zich rondom de bijtplaats uitgebreide bloedingen van de huid (met blaren) vormen. Bovendien sterft het omliggende weefsel af (weefselnecrose).

Bloedsomloopproblemen

Af en toe veroorzaakt een slangenbeet shock- en problemen met de bloedsomloop, zoals misselijkheid, zwakte en duizeligheid.

Slangenbeet: wanneer moet je naar een dokter?

In principe is elke slangenbeet een potentiële noodsituatie en moet als zodanig worden behandeld. Dit betekent dat u het slachtoffer altijd naar een arts moet brengen of de hulpdiensten moet bellen.

Het goede nieuws is dat ongeveer 50 procent van alle slangenbeten (inclusief die van giftige slangen) ‘droge’ of ‘lege’ beten zijn, waarbij geen gif is geïnjecteerd. Ze laten een bijtspoor achter, maar veroorzaken geen wijdverbreide vergiftigingssymptomen zoals spier- of zenuwbeschadiging. Dit geldt ook in het geval van een adderbeet. Zelfs als er daarbij gif is geïnjecteerd, is het vaak zo weinig dat zich geen andere symptomen ontwikkelen dan lokale zwelling op de bijtplaats. Slechts zelden veroorzaakt een adderbeet ernstige vergiftiging en sterfgevallen zijn zelfs de absolute uitzondering.

Omdat het echter meestal moeilijk is om in individuele gevallen te beoordelen hoe gevaarlijk de slangenbeet is, moet deze altijd door een arts worden onderzocht.

Slangenbeet: onderzoeken door de dokter

 • Wanneer en hoe vond de slangenbeet plaats?
 • Hoeveel tijd is er sindsdien verstreken?
 • Weet jij welk type slangenbit?

De arts zal u dan onmiddellijk onderzoeken. Hij zal de bijtwond zorgvuldig inspecteren, uw vitale functies (zoals ademhaling en bloeddruk) controleren en bloed- en urinemonsters nemen voor analyse in het laboratorium. Hij zal dan zo snel mogelijk een passende behandeling starten.

Slangenbeet: behandeling door de arts

De arts zal de bijtwond steriel behandelen en het verdere verloop nauwlettend volgen. Hij bewaakt polsslag, bloeddruk, ademhaling en neurologische waarden.

Daarnaast zal hij indien nodig de verschillende symptomen behandelen. Als u bijvoorbeeld hevige pijn heeft, krijgt u pijnstillers (analgetica). Als u problemen met de bloedsomloop heeft, krijgt u waarschijnlijk vocht en elektrolyten (in de vorm van een infuus) en mogelijk bloeddrukverhogende medicijnen. Als u ademhalingsproblemen heeft, kan kunstmatige beademing noodzakelijk zijn.

Toediening van een antiserum

Voor sommige slangengif is een tegengif (antiserum) beschikbaar. Het wordt bij ernstige vergiftigingsverschijnselen rechtstreeks in een ader toegediend. Dit mag alleen door een arts worden gedaan, omdat de patiënt er mogelijk een allergische reactie op krijgt. In het ergste geval treedt er een ernstige allergische shock (anafylactische shock) op, die onmiddellijk door een arts moet worden behandeld!

Na een slangenbeet moet altijd zo snel mogelijk een tegengif worden toegediend. Hoe meer tijd verstrijkt, hoe hoger de dosis van het antiserum moet zijn en hoe kleiner de kans op een succesvolle behandeling (uitzondering: als de bloedstolling wordt verstoord door de slangenbeet, is de toediening van een antiserum altijd nuttig).

Andere maatregelen

Als u geen vaccinatiebescherming tegen tetanus (kaakkramp) heeft, zal de arts u voor de zekerheid een tetanusprik geven.

Voorkom slangenbeet

Om een ​​slangenbeet te voorkomen, dient u het volgende advies in acht te nemen, vooral als u in tropische subtropische gebieden reist:

 • Goede kleding: Draag hoge, stevige schoenen en een lange broek als u op ongebaand terrein wandelt; in gebieden met een zeer hoog risico kunt u speciale beenkappen dragen.
 • Trillingen: Stevige voeten kunnen slangen wegjagen, net als het gebruik van een wandelstok (ze reageren op trillingen).
 • Ogen uit: let goed op waar u stapt, zit en reikt in het veld (reik bijvoorbeeld nooit blindelings in een struik).
 • Slaap niet direct op de grond: Plaats uw slaapplaats indien mogelijk nooit direct op de grond.
 • Wees voorzichtig met voedselresten: Gooi voedselresten weg die prooidieren, waaronder slangen, kunnen aantrekken.