Sleeve-gastrectomie voor obesitas: procedure en risico's

Wat is een maagsonde?

Bovendien lijkt de sleeve-gastrectomie ook hormonale processen in gang te zetten die de eetlust beperken. Er zijn aanwijzingen dat de maag na een sleeve-gastrectomie lagere hoeveelheden van het zogenaamde hongerhormoon ‘ghreline’ produceert, wat de eetlust bovendien vermindert. Tegelijkertijd komen er eetlustremmende boodschapperstoffen vrij. Deze omvatten bijvoorbeeld “GLP-1” en “peptide YY”.

Sleeve gastrectomie wordt wereldwijd uitgevoerd met een sterk stijgende tendens. In Duitsland is sleeve-gastrectomie de meest uitgevoerde bariatrische chirurgische ingreep.

Voorbereiding op de sleeve-maagoperatie

Procedure van de maagbuisoperatie

Bij een sleevemaag wordt het grootste deel van de maag verwijderd. Wat overblijft is een twee tot drie centimeter smal buisje (mouwmaag) met een inhoud van ongeveer 80 tot 120 milliliter.

  1. Nadat de chirurgische instrumenten en camera zijn ingebracht, wordt de buikholte gevuld met een gas (meestal koolstofdioxide) om de buikorganen beter toegankelijk en zichtbaar te maken.
  2. Het gescheiden deel van de maag wordt via een van de werkkanalen uit de buikholte getrokken met behulp van een zogenaamde plastic bergzak. De kleurstof wordt vervolgens via een maagsonde in de maag gebracht. Dit wordt gedaan om de strakheid van de hechtdraad langs de rand van de incisie te controleren. Als er geen kleurstof uitlekt, kan de operatie worden voltooid.

Voor wie een maagsonde geschikt is

Voorwaarde is dat de patiënt al meerdere mislukte pogingen heeft gedaan om af te vallen (met veranderingen in dieet en levensstijl) onder medisch toezicht. Patiënten moeten minimaal 18 en niet ouder zijn dan 65 jaar.

Buismaag als tussendoelpunt

Voor wie een maagsonde niet geschikt is

Een maagsonde is niet geschikt voor mensen van wie het overgewicht vooral voortkomt uit de consumptie van zachte, calorierijke voedingsmiddelen of vloeistoffen, dat wil zeggen die bijvoorbeeld veel snoep, zoete dranken (“zoeteter”) of alcoholische dranken consumeren. Dit komt omdat dergelijke caloriedragers sowieso vrijwel direct door de maagbuis gaan (ze passeren) zonder deze te vullen en een gevoel van verzadiging op te wekken

Effectiviteit van een maagsondeoperatie

De kans op succes bij gewichtsverlies is bij een maagsondeoperatie zeer groot: uit eerste onderzoeken blijkt dat patiënten er gemiddeld in slagen tussen de 33 en 83 procent van hun overtollige lichaamsgewicht te verliezen. Omdat maagsondechirurgie een relatief nieuwe chirurgische techniek is, zijn er nog geen langetermijnresultaten bekend over het succes van de methode.

Voordelen van een buisvormige maag ten opzichte van andere procedures

In tegenstelling tot andere chirurgische ingrepen blijft de functie van de maag bij een buisvormige maag in principe intact. Ook de afsluiting van de maaginlaat en -uitlaat blijft behouden. Daarom kunnen patiënten na een postoperatieve, geleidelijke dieetopbouw weer bijna normaal eten – alleen in kleinere hoeveelheden.

Bijwerkingen

Na de operatie moeten patiënten de rest van hun leven vitamine B12 kunstmatig innemen via injecties (intramusculair of als kort infuus). Dit komt doordat de vitamine niet meer in voldoende hoeveelheden via de darmen kan worden opgenomen. De reden hiervoor is dat doordat een groot deel van de maag wordt verwijderd, deze niet langer voldoende ‘intrinsieke factor’ produceert – een eiwit dat nodig is voor de opname van vitamine B12 uit de darm.

Risico's en complicaties

Zoals bij elke operatie kunnen er tijdens of als gevolg van een maagsondeoperatie problemen of complicaties optreden. Naast de typische risico's van algemene anesthesie omvatten deze:

  • Schade aan bloedvaten met bloedingen of postoperatieve bloedingen
  • Verwondingen aan andere organen
  • Aandoeningen van wondgenezing of wondinfecties
  • Lekkage van de maaghechting (hechtinsufficiëntie) met morsen van de maaginhoud in de buikholte en het risico op peritonitis
  • Verklevingen van de buikorganen

Vergeleken met andere bariatrische chirurgieprocedures heeft sleeve-gastrectomie een lager risico op complicaties. Het individuele risico hangt grotendeels af van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Dieet na een operatie

In principe zijn alle voedingsmiddelen enkele weken na de maagsondeoperatie weer toegestaan, mits ze goed worden verdragen. Voor effectief gewichtsverlies moeten de voedings- en levensstijlgewoonten echter fundamenteel en permanent worden veranderd. De maagsonde is slechts één – zij het effectief – onderdeel van de obesitastherapie.