Gordelroos (herpes zoster): oorzaken

Pathogenese (ontwikkeling van ziekte)

Herpes zoster is een reactivering van het varicella zoster-virus (synoniemen: varicella zoster-virus (VZV) - ook gespeld als varicella zoster-virus en aangeduid als humaan herpesvirus-3), dat vele jaren onopvallend in het gebied van de wervelkolom en / of craniale zenuwganglia. Door een verzwakte immuunsysteem, vindt endogene reactivering dan plaats met de bekende symptomen.

Etiologie (oorzaken)

Biografische oorzaken (= verhoogd risico op herpes zoster).

  • Leeftijd - oudere leeftijd: de ziekte komt voornamelijk voor tussen de 60 en 70 jaar. Op 85-jarige leeftijd heeft ongeveer 50% van de bevolking ten minste één episode van herpes Zoster.

Gedragsoorzaken (= verhoogd risico op herpes zoster).

Ziektegerelateerde oorzaken (= verhoogd risico op herpes zoster: per se of therapie-verwant).

Geneesmiddel

  • Chemotherapie
  • Immunosuppressieve therapie
  • Statine therapie, dosis-afhankelijk (verhoogd met 13% (odds ratio [OR]: 1.13; 95% betrouwbaarheidsinterval tussen 1.11 en 1.15))
  • Steroïde therapie (corticosteroïden /Cortisol; dexamethason).