Senioren – Fit blijven met revalidatie

Zelfs op oudere leeftijd hoeft niet alles altijd bergafwaarts te gaan. Wie binnen zijn mogelijkheden zoveel mogelijk beweegt, kan merkbare verbeteringen realiseren.

Beroertes of valpartijen met botbreuken beroven veel ouderen van hun mobiliteit, althans tijdelijk. Zelfs een korte periode van inactiviteit heeft een negatief effect op lichaam en geest, vooral op oudere leeftijd. Ouderen lopen het risico blijvend afhankelijk te worden van ondersteuning en zorg.

Een plotselinge, ernstige ziekte hoeft echter niet het einde van een zelfstandig leven thuis te betekenen. Rehabilitatie kan helpen een uitweg te vinden uit het gevreesde eenrichtingsverkeer van het ziekenhuis rechtstreeks naar een verzorgingshuis. Het doel is om zelfstandig te wonen, eventueel met ondersteuning van ambulante zorgvoorzieningen.

Onafhankelijkheid handhaven

Voor mensen die nog werken moet rehabilitatie in de eerste plaats hen in staat stellen terug te keren naar hun gebruikelijke baan. Met het ouder worden verschuiven de doelstellingen echter. Het doel is nu om het zelfstandig wonen in de eigen woning terug te winnen, te verbeteren of te behouden (dagelijkse competentie). Het doel is om de zorgbehoefte te verminderen of te voorkomen.

Rehabilitatie mogelijkheden

Daarnaast moeten ouderen zelf de dagkliniek of een polikliniek revalidatiecentrum in de buurt van hun woning kunnen bereiken, met hulp van familieleden of een georganiseerde haal- en brengservice. Poliklinische revalidatie is doorgaans beperkt tot 20 behandeldagen. Indien het gestelde behandeldoel in deze periode niet wordt behaald, kunt u bij de verzekeraar verlenging tijdens de revalidatie aanvragen.

De weg naar revalidatie

Hoe eerder de revalidatie begint, bijvoorbeeld na een beroerte, hoe succesvoller deze belooft te zijn. Voordat u voor een revalidatiecentrum kiest, heeft u toestemming nodig van uw zorgverzekeraar. Normaal gesproken zal de arts die u in het ziekenhuis behandelt een aanvraag indienen.

Revalidatieaanvragen kunnen ook worden ingediend door artsen in de privépraktijk of na beoordeling door de Medische Dienst van de Ziekenfondsen (MDK). Bij particuliere zorgverzekeringen gebeurt dit door Medicproof. De sociale dienst van het ziekenhuis, de zorgverzekeraar of speciale internetportals kunnen u helpen bij het kiezen van een geschikte revalidatievoorziening.

Revalidatie is de moeite waard:

  • Acht weken trainen op fitnessapparatuur kan de spierkracht meetbaar vergroten, zelfs bij 65- tot 95-jarigen*.
  • Getrainde studiedeelnemers reageerden ook minder angstig op nieuwe uitdagingen.

Therapie team

De gemiddelde leeftijd van patiënten in de geriatrische revalidatie ligt rond de 80 jaar. Naast hun hoofdziekte hebben patiënten bijna altijd aanvullende aandoeningen die ook behandeling vereisen. Deze kleurrijke mengelmoes van verschillende gezondheidsstoornissen gaat gepaard met een al even kleurrijk behandelteam: artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, sociale pedagogen, psychologen en voedingsdeskundigen werken hand in hand.

Na de eerste dagen van de revalidatiebehandeling worden voor elke individuele revalidatiepatiënt specifieke doelen gesteld (geriatrische beoordeling): Dit betekent dat de behandelaars zich minder richten op de diagnose en meer op de bestaande beperkingen. Alle leden van het behandelteam rapporteren welke beperkingen en problemen zij in hun omgeving hebben ontdekt. Gezamenlijk wordt het revalidatiepotentieel bepaald en wordt er wekelijks overlegd of de doelen behaald kunnen worden.

Motivatie – het allerbelangrijkste

Voorbereiding voor thuis

Tijdens de therapie voorzien fysiotherapeuten en ergotherapeuten de patiënt, voor zover nodig, van individueel aangepaste hulpmiddelen. Ook maken de therapeuten naasten kennis met de beperkingen en hulpmiddelen zoals een rolstoel of rollator.

Ergotherapeuten of sociaal pedagogen begeleiden de patiënt eenmaal thuis. Zij gaan na of bepaalde hulpmiddelen het leven in de woning makkelijker kunnen maken of dat er verbouwingsmaatregelen nodig zijn (woningaanpassing). Uit deze lokale afspraak kan echter ook blijken dat een terugkeer naar de huidige woonomgeving een te groot veiligheidsrisico met zich meebrengt.

Er wordt ruim vóór ontslag een poliklinisch vangnet opgezet om thuis voldoende medische, verpleegkundige en huishoudelijke zorg te garanderen.

Laat het niet los

Familieleden spelen een zeer belangrijke rol. Erkenning en aanmoediging versterken de motivatie en het zelfvertrouwen na het revalidatieverblijf. Om ervoor te zorgen dat de bereikte revalidatiedoelen op de lange termijn duurzaam zijn, moeten de geleerde oefeningen ook daarna een integraal onderdeel worden van de dagelijkse routine.

Fysiotherapeuten zouden deze onafhankelijke vervolgtherapie bijvoorbeeld met langere tussenpozen moeten beoordelen.