Schönlein-Henoch Purpura: complicaties

De volgende zijn de belangrijkste ziekten of complicaties waaraan kan worden bijgedragen door Schönlein-Henoch purpura:

Mondslokdarm (voedselpijp), maag, en darmen (K00-K67; K90-K93).

  • Ileus (darmobstructie)
  • Ischemie (verminderd bloed stroom) in een deel van de darm.
  • Perforatie (ruptuur) van de darm
  • Ulcus ventriculi (maagzweer)

Urogenitaal systeem (nieren, urinewegen - voortplantingsorganen) (N00-N99)

  • Acuut nierfalen
  • Chronische nierinsufficiëntie (nierzwakte)
  • Mesangioproliferatief glomerulonefritis (ontsteking van de glomeruli / nierlichaampjes) met mesangiale IgA-afzettingen.