Zandvliegen: klein en gemeen

Twee millimeter groot, met fijne vleugels, beige lichamen en zwarte kraalogen – zandvliegen zien er niet uit alsof ze angst en terreur kunnen verspreiden. Maar ze kunnen gemeen zijn, vooral in de tropen en subtropen, maar ook in het Middellandse Zeegebied. Omdat de kleine bloedzuigers daar een infectieziekte kunnen overbrengen die onder bepaalde omstandigheden dodelijk kan zijn: leishmaniasis.

De ziekte wordt veroorzaakt door protozoa met flagellaten (leishmania), die als parasieten in hun gastheren leven. Het komt in verschillende vormen voor:

  • cutane leishmaniasis: Hier wordt alleen de huid aangetast. De ziekte wordt ook wel Aleppobult of Oosterse bult genoemd.
  • mucocutane leishmaniasis: De parasieten hebben de huid en het slijmvlies aangevallen (vooral in de nasopharynx) en vervolgens verspreid naar organen in de borstkas (zoals het strottenhoofd, de luchtpijp).

Hoe leishmaniasis in individuele gevallen verloopt, hangt af van het type leishmanie en de toestand van het immuunsysteem van de patiënt.

Dood als gevolg van bloedarmoede

Leishmaniasis kan een heel ander individueel beloop hebben. Bij gevaarlijke viscerale leishmaniasis voelen de getroffen personen zich vaak moe en lusteloos en hebben ze koorts. Lever en milt zijn vergroot. Wanneer het bloedbeeld wordt gecontroleerd, is pancytopenie – het gelijktijdige tekort aan witte bloedcellen (leukocyten), rode bloedcellen (erytrocyten) en bloedplaatjes (trombocyten) – merkbaar. Het treedt op wanneer de parasiet de bloedvorming in het beenmerg beïnvloedt.

Het gebrek aan erytrocyten veroorzaakt ernstige bloedarmoede, die moeilijk onder controle te houden is. In het ergste geval leidt viscerale leishmaniasis tot de dood.

Honden als pathogeen doodlopende weg

Geen taxi, geen ziekte – toch?

Omdat de ziekteverwekkers afhankelijk zijn van het transport van de ene gastheer naar de andere per zandvliegcabine. Geen taxi, geen ziekte – eigenlijk een simpele vergelijking. Deze vergelijking werkt echter niet meer in Duitsland – dankzij de opwarming van de aarde kunnen de warmteminnende insecten zich nu ook in Midden-Europa verspreiden:

De eerste exemplaren van zandvliegen werden in 1999 in Duitsland ontdekt en in 2001/2002 werd de eerste broedplaats van zandvliegen geïdentificeerd. In de tussentijd zijn er nog meer locaties van het ongedierte bijgekomen, voornamelijk in Baden-Württemberg en Rijnland-Palts en vooral in steden en dorpen. Ook in andere Midden-Europese regio’s (zoals Frankrijk, België en Oostenrijk) zijn zandvliegen ontdekt.

Maar wat zandvliegen in Duitsland al kunnen overbrengen zijn virussen – zoals de virussen die Toscaanse koorts veroorzaken (ook wel Phlebotomus-koorts of zandvliegkoorts genoemd). Dit is een griepachtige ziekte die meningitis kan veroorzaken.

Deskundigen zijn van mening dat door de klimaatverandering in de toekomst meer zandvliegsoorten en daarmee ziekteverwekkers naar Duitsland zullen komen.

Muggenbescherming aan de Middellandse Zee