Rituximab: effecten, toepassingsgebieden, bijwerkingen

Hoe rituximab werkt

Rituximab is een therapeutisch antilichaam (therapeutisch immunoglobuline). Antilichamen zijn eiwitten (eiwitten) die van nature in het lichaam worden aangemaakt en zijn ontworpen om vreemde of schadelijke eiwitten (bijvoorbeeld van parasieten, bacteriën en virussen) te herkennen en onschadelijk te maken.

Antilichamen worden geproduceerd door B-cellen (ook wel B-lymfocyten genoemd). Dit is een type cel uit de groep witte bloedcellen. Bij contact met een vreemde substantie vormen ze daartegen geschikte antilichamen, die de indringer aanvallen.

Net als veel andere cellen hebben B-cellen oppervlakte-eiwitten waarmee ze kunnen worden geïdentificeerd: het eiwit CD20. Dit feit wordt gebruikt bij de behandeling van ziekten die verband houden met een overmatig aantal B-cellen in het lichaam, met overactieve B-cellen of functieloze B-cellen.

De behandeling, ook bekend als ‘gerichte kankertherapie’, heeft veel minder ernstige bijwerkingen dan conventionele therapieën waarbij middelen worden gebruikt die zonder onderscheid alle delende cellen (kankercellen en gezonde cellen) beïnvloeden.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Na infusie of injectie in bloedvaten (intraveneus) of onder de huid (subcutaan) verspreiden rituximab-antilichamen zich door de bloedsomloop en bereiken de plaats waar ze moeten werken.

Wanneer wordt rituximab gebruikt?

Rituximab wordt gebruikt om de volgende ziekten te behandelen:

  • Non-Hodgkinlymfoom (NHL, kanker van het lymfestelsel) – gebruikt in combinatie met andere middelen
  • Chronische lymfatische leukemie (CLL) – gebruikt in combinatie met andere middelen
  • Reumatoïde artritis – gebruik in combinatie met de werkzame stof methotrexaat
  • Granulomatose (weefselknobbeltjes) met polyangiitis (ontsteking van bloedvaten)

Rituximab wordt in verschillende cycli gebruikt met een interval van weken tot maanden. Off-label gebruik van rituximab wordt bijvoorbeeld ook gebruikt bij multiple sclerose of acute nierontsteking (glomerulonefritis).

Hoe rituximab wordt gebruikt

Per behandeling worden dus hoeveelheden werkzame stof van ongeveer 500 tot 1000 milligram rituximab toegediend. Het aantal cycli en het interval daartussen worden ook door de arts bepaald. Sommige patiënten krijgen de werkzame stof wekelijks, anderen met tussenpozen van maximaal drie maanden.

Wat zijn de bijwerkingen van rituximab?

Tijdens de behandeling met rituximab ervaart ruim tien procent van de patiënten bijwerkingen zoals bacteriële en virale infecties, verlaagd aantal witte bloedcellen en bloedplaatjes, allergische reacties, soms met zwelling (oedeem), misselijkheid, jeuk, huiduitslag, haaruitval, koorts, hoofdpijn en koude rillingen.

Oorpijn, hartritmestoornissen, hoge of lage bloeddruk, ademhalingsstoornissen, kortademigheid, hoesten, braken, buikpijn, spijsverteringsstoornissen, huidaandoeningen, spierpijn en verkoudheidssymptomen worden ook waargenomen. Dergelijke bijwerkingen komen voor bij één op de tien tot honderd behandelde mensen.

Waar moet bij het gebruik van rituximab rekening mee worden gehouden?

Contra-indicaties

Rituximab mag niet worden gebruikt bij:

  • actieve, ernstige infecties
  • Patiënten met een ernstig verzwakt immuunsysteem
  • ernstige hartinsufficiëntie (hartfalen)

Interacties met andere geneesmiddelen

Er zijn geen interacties bekend tussen rituximab en andere middelen.

Patiënten met ernstige infecties (zoals tuberculose, HIV, virale hepatitis) mogen niet met rituximab worden behandeld, omdat dit het immuunsysteem verder verzwakt.

Leeftijdsbeperking

Voor bepaalde indicaties zijn infusies met de werkzame stof toegestaan ​​vanaf de leeftijd van zes maanden. De dosering wordt individueel bepaald.

Zwangerschap en borstvoeding

Rituximab wordt doorgaans vroegtijdig gestaakt bij een geplande zwangerschap of bij een onverwachte zwangerschap zodra deze bekend wordt. Gegevens uit de databases van de fabrikant konden in de meeste gevallen geen klinisch relevante symptomen bij pasgeborenen detecteren.

Vanwege de grote molecuulmassa is het onwaarschijnlijk dat rituximab in de moedermelk terechtkomt. In ieder geval wordt de beslissing voor behandeling tijdens de borstvoeding genomen door specialisten.

Hoe krijgt u medicatie met rituximab?

De behandeling met rituximab wordt doorgaans rechtstreeks in een ziekenhuis of gespecialiseerde kliniek gegeven, waar het medicijn vervolgens per patiënt wordt bereid.

Sinds wanneer is Rituximab bekend?

In 2006 werd in de EU een verlenging van de handelsvergunning verleend voor de behandeling van reumatoïde artritis en in 2012 voor de ziekte van Wegener. Het Amerikaanse patent liep in 2015 af. Inmiddels zijn de eerste biosimilars met rituximab op de markt.