Riboflavine (vitamine B2): veiligheidsbeoordeling

De deskundigengroep in het Verenigd Koninkrijk op vitaminen en mineralen (EVM) laatst geëvalueerd vitaminen en mineralen voor de veiligheid in 2003 en een zogenaamd Safe Upper Level (SUL) of Guidance Level voor elke micronutriënt vastgesteld, op voorwaarde dat er voldoende gegevens beschikbaar waren. Dit SUL- of begeleidingsniveau weerspiegelt de veilige maximale hoeveelheid van een micronutriënt die geen bijwerkingen veroorzaakt wanneer het een leven lang dagelijks uit alle bronnen wordt ingenomen.

De maximale veilige dagelijkse inname voor vitamine B2 is 43 mg. De maximale veilige dagelijkse hoeveelheid voor vitamine B2 is ongeveer 30 keer de door de EU aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (Nutrient Reference Value, NRV).

Deze waarde is samengesteld uit een veronderstelde hoogste inname via conventionele voeding van 3 mg per dag en een inname via voedingssupplementen van 40 mg vitamine B2 per dag, wat als veilig wordt beschouwd.

De gegevens van de NVS II (Nationale Voedingsenquête II, 2008) over de dagelijkse inname van vitamine B2 uit alle bronnen (conventionele voeding en dieetvoeding) supplementen) geven aan dat een hoeveelheid van 43 mg nog lang niet is bereikt.

Bijwerkingen van overmatige inname van vitamine B2 uit voedsel of supplementen zijn niet waargenomen.

In één studie, nee bijwerkingen trad op bij 49 patiënten na een inname van 400 mg per dag gedurende drie maanden. In twee gevallen milde ongewenste bijwerkingen zoals diarree en polyurie (abnormaal verhoogde urineproductie) trad op. Ook overmatige inname van riboflavine kan ervoor zorgen dat de urine geeloranje wordt.