Ribfractuur: oorzaken en behandeling

Rib breuk (synoniem: ribbreuk​ ICD-10 S22.3-: rib breuk) is een breuk (bot fractuur) van de ribben. Ribfracturen treden meestal op als gevolg van directe kracht ("stomp trauma") ribben vier tot negen zijn getroffen.

Een van de ICD-10 kan de volgende vormen van ribfractuur onderscheiden:

  • Simpele rib breuk (ICD-10 S22.3).
  • Serie- ribbreuk (S22.4) - wanneer ten minste drie ribben zijn gebroken, wordt dit een seriële ribfractuur genoemd

Verder is de volgende indeling mogelijk:

  • Closed ribbreuk - de bekleding van zacht weefsel is intact.
  • Open ribfractuur - de bedekkende zachte weefsels worden gepenetreerd door de gebroken rib

Genderratio: mannen en vrouwen worden in gelijke mate getroffen. De prevalentie (ziektefrequentie) is maximaal 40%, met de prevalentie voor geïsoleerde ribfracturen is ongeveer 13% en die voor meervoudige verwondingen is meer dan 80% (in Duitsland). : ribfracturen genezen meestal zonder complicaties. Het genezingsproces duurt echter enkele dagen tot weken. Als er een seriële ribfractuur aanwezig is, kan de ademhalingsmechanica verminderd zijn.