Reactine-duo

Kort overzicht

 • Actieve ingrediënten: cetirizine (als cetirizinedihydrochloride) + pseudo-efedrine (als pseudo-efedrinehydrochloride)
 • Fabrikant: Johnson & Johnson GmbH
 • Alleen op recept: nee

Belangrijke bijwerkingen

Zoals gebruikelijk bij medicijnen heeft Reactine duo ook bepaalde bijwerkingen, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Hier vindt u een overzicht van de belangrijkste bijwerkingen:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (treden op bij meer dan 1 op de 10 gebruikers):

Vaak voorkomende bijwerkingen van Reactine duo (komen voor bij maximaal 1 op de 10 gebruikers):

 • Slapeloosheid
 • slaperigheid of duizeligheid (slaperigheid)
 • Misselijkheid
 • nervositeit
 • Problemen met balans
 • Duizeligheid
 • snelle hartslag
 • Droge mond
 • Gevoel van zwakte
 • Keelontsteking
 • Vermoeidheid

Incidentele bijwerkingen (komen voor bij maximaal 1 op de 100 gebruikers):

 • Buikpijn
 • Spanning @
 • Huidongemak
 • Hartkloppingen
 • Diarree
 • Agitatie
 • malaise
 • jeuk en huiduitslag (zelden is het een overgevoeligheidsreactie)

Wanneer moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van Reactine duo?

Stop onmiddellijk met het innemen van de medicatie als u een of meer van de volgende symptomen opmerkt:

 • hoge bloeddruk, hartkloppingen, snelle hartslag of aritmie
 • Misselijkheid
 • (verhoogde) hoofdpijn of andere neurologische symptomen

Als u een van de volgende bijwerkingen ervaart, stop dan met het gebruik van Reactine duo en zoek onmiddellijk medische hulp:

 • acute buikpijn of bloeding in het rectum (mogelijke symptomen van colitis als gevolg van verminderde bloedstroom = ischemische colitis)
 • puisten op de huid (mogelijk gepaard gaand met koorts) of roodheid van de huid over het hele lichaam
 • plotseling verlies van gezichtsvermogen

Reactineduo: actie

Reactine duo bevat de twee actieve ingrediënten cetirizine en pseudo-efedrine:

Pseudo-efedrine heeft een vaatvernauwend effect. Dit helpt de zwelling van het neusslijmvlies bij allergische rhinitis te verminderen.

Dit effect wordt ook gebruikt bij “normale” verkoudheid: Reactine duo wordt echter niet gebruikt bij verkoudheid; hiervoor zijn andere geneesmiddelen beschikbaar die pseudo-efedrine bevatten.

Interacties

Als u Reactine duo samen met andere medicijnen of bepaalde voedingsmiddelen of alcohol gebruikt, kunnen de stoffen elkaar beïnvloeden in hun werking en bijwerkingen. Hieronder vindt u de belangrijkste interacties gerelateerd aan Reactine duo.

Voordat u Reactine duo gebruikt, moet u uw arts of apotheker op de hoogte stellen van alle andere medicijnen die u momenteel gebruikt, in het recente verleden heeft gebruikt of van plan bent te gebruiken.

Interactie met cardiovasculaire medicijnen

Reactine Duo kan het antihypertensieve effect van bètablokkers verzwakken, evenals het effect van a-methyldopa, mecamylamine, reserpine, veratrum-alkaloïden en guanethidine.

Deskundigen adviseren over het algemeen voorzichtigheid bij het gecombineerde gebruik van antihypertensiva en Reactine duo.

Interactie met antidepressiva

Vermijd combinatie met medicijnen tegen depressie (antidepressiva). Dit geldt vooral voor monoamineoxidaseremmers (MAO-remmers): Deze mogen in geen geval samen met Reactine duo worden ingenomen – anders kan de bloeddruk gevaarlijk stijgen.

Het effect van MAO-remmers houdt na stopzetting nog enige tijd aan. Daarom is het gebruik van de allergiemedicatie ook gecontra-indiceerd in de eerste twee weken na het stoppen van de MAO-therapie.

Interactie met sympathicomimetica

Als u daarnaast andere sympathicomimetica wilt gebruiken, is voorzichtigheid geboden. Hiertoe behoren bijvoorbeeld eetlustremmers en amfetamine-achtige stimulerende middelen (psychostimulantia).

Het is niet raadzaam om de allergiemedicatie samen met andere middelen tegen een verstopte neus te gebruiken. Deze omvatten bijvoorbeeld de sympathicomimetica fenylpropanolamine, fenylefrine en efedrine.

Het wordt ook niet aanbevolen om Reactine duo samen met salbutamoltabletten in te nemen. Dit sympathicomimetisch middel wordt door artsen voorgeschreven voor de behandeling van astma en COPD.

Interactie met andere medicijnen

Gelijktijdig gebruik met andere allergiemedicijnen (antihistaminica) moet met voorzichtigheid gebeuren.

Combinatie met de volgende middelen wordt niet aanbevolen, omdat anders de bloeddruk kan stijgen als gevolg van vasoconstrictie:

 • Bromocriptine, cabergoline, pergolide, lisuride (bijvoorbeeld bij de ziekte van Parkinson).
 • Linezolid (antibioticum)
 • Dihydroergotamine, Ergotamine (bijv. voor migraine)

Als u antacida of protonpompremmers gebruikt vanwege brandend maagzuur, moet u voorzichtig zijn bij het gebruik van Reactine duo. Medicijnen tegen brandend maagzuur verhogen de opname van pseudo-efedrine in het lichaam.

Als u Reactine duo samen met kalmerende middelen gebruikt, kan dit uw alertheid en reactievermogen verder aantasten.

Deskundigen adviseren voorzichtigheid bij het gelijktijdig innemen van stoffen die een onderdrukkend effect hebben op het centrale zenuwstelsel (CZS-depressiva).

Net als het ingrediënt pseudo-efedrine kunnen ook pijnstillers en ontstekingsremmende medicijnen uit de groep van niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) de bloeddruk verhogen. Patiënten met hoge bloeddruk moeten hiermee rekening houden wanneer ze Reactine duo naast NSAID's gebruiken.

Interactie met voedsel en alcohol

Cetirizine en pseudo-efedrine worden niet herkenbaar beïnvloed door de opname ervan door voedsel.

In combinatie met alcohol kunnen uw alertheid en reactievermogen echter nog verder verminderd zijn. Gebruik Reactine duo daarom niet samen met alcohol.

U kunt meer lezen over mogelijke interacties in de bijsluiter of kunt u opvragen bij uw arts of bij uw apotheek.

Toepassingsgebieden

Reactine duo is in Duitsland goedgekeurd om de symptomen van allergische rhinitis (allergische rhinitis) met een verstopte, gezwollen neus te verlichten. Dit kan bijvoorbeeld hooikoorts zijn. Ook huisstofallergie, dierenhaarallergie en schimmelallergie zijn mogelijke veroorzakers van allergische rhinitis met een verstopte neus.

Is een recept vereist?

Reactine duo heeft geen recept nodig. U kunt het geneesmiddel dus zonder doktersrecept bij de apotheek kopen.

Reactine duo: zwangerschap en lactatieperiode

Tijdens het geven van borstvoeding moet Reactine Duo met voorzichtigheid worden gebruikt. Cetirizine en pseudo-efedrine – de actieve ingrediënten van het medicijn – gaan over in de moedermelk. Daarom mogen moeders die borstvoeding geven het medicijn alleen gebruiken als een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg dit noodzakelijk acht.

Bespreek het gebruik van eventuele medicijnen tijdens de zwangerschap en borstvoeding altijd eerst met uw gynaecoloog.

Beperkingen voor kinderen en ouderen

Kinderen jonger dan 12 jaar die lijden aan allergische rhinitis met een verstopte neus mogen Reactine duo niet gebruiken. De reden: de verdraagbaarheid en effectiviteit van het medicijn zijn niet wetenschappelijk bewezen in deze leeftijdsgroep.

Reactine duo wordt ook niet aanbevolen voor mensen ouder dan 60 jaar. Ook hier ontbreekt het aan bewijs dat het medicijn effectief is en goed wordt verdragen. Bovendien ontbreken er aanbevelingen over de juiste dosering.

Dosering en inname

Dosering van Reactine duo

De aanbevolen dosering voor adolescenten van 12 jaar en ouder en volwassenen tot 60 jaar is twee tabletten met verlengde afgifte per dag (dat wil zeggen binnen 24 uur):

Neem één tablet met verlengde afgifte ‘s ochtends en de tweede tablet ‘s avonds, telkens met een glas water. De tabletten kunnen onafhankelijk van de maaltijd worden ingenomen. Dit betekent dat u één tablet met verlengde afgifte voor, na de maaltijd of tijdens de maaltijd kunt innemen.

Zorg er echter voor dat u de tablet met verlengde afgifte in zijn geheel inneemt; u mag er niet op bijten, breken of kauwen.

Volg nauwkeurig de aanbevolen dosering en doseringsintervallen, zoals deze ook in de bijsluiter staan ​​vermeld. Als u vermoedt dat de werking van het geneesmiddel te sterk of te zwak is, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Aanbevolen duur van de behandeling

Gebruik Reactine duo niet langer dan 14 dagen. Stop met het innemen van het geneesmiddel zodra uw symptomen zijn verdwenen.

Procedure in geval van overdosering

Als u een grotere hoeveelheid heeft ingenomen dan de voorgeschreven dosis, kunt u meer bijwerkingen krijgen. Als dit gebeurt, vertel dit dan aan uw arts of zorgverlener – ook als u (nog) geen symptomen van een overdosis heeft. Hij of zij weet wat hij of zij moet doen als dit gebeurt.

In principe kan een overdosis Reactine duo alleen symptomatisch worden behandeld. Voor dit doel moeten getroffen personen mogelijk actieve kool drinken, opgelost in water, om de hoeveelheid actief ingrediënt in de maag te binden.

Als de actieve ingrediënten van Reactine duo (cetirizine en pseudo-efedrine) al in het bloed zijn terechtgekomen, kunnen ze door dialyse nauwelijks worden uitgefilterd.

Wat u moet doen als u een dosis heeft gemist

Als u een dosis heeft gemist, neem dan de volgende keer geen dubbele dosis! In plaats daarvan moet u het blijven innemen zoals beschreven in de doseringsinstructies.

Wanneer mag u Reactine duo niet gebruiken?

Hieronder wordt beschreven wanneer u Reactine duo niet mag gebruiken, omdat dit gevaarlijk kan zijn voor uw gezondheid.

Allergieën:

 • Gebruik het geneesmiddel niet als u allergisch bent voor cetirizinedihydrochloride, pseudo-efedrinehydrochloride, efedrine, hydroxyzine of andere piperazinederivaten.
 • Ook gecontra-indiceerd als er overgevoeligheid is voor andere ingrediënten van het geneesmiddel.

Oog-, nier- of leverproblemen:

 • Mensen met verhoogde intraoculaire druk of glaucoom mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.
 • Ook als u uw blaas niet of nauwelijks kunt legen (urineretentie), is het gebruik ‘verboden’ (gecontra-indiceerd).
 • Ook een contra-indicatie voor Reactine duo is ernstige nierzwakte (ernstige nierinsufficiëntie).

Hart-en vaatziekte:

 • U mag Reactine Duo niet gebruiken als u ernstige hart- en vaatziekten heeft, zoals coronaire hartziekte, hartritmestoornissen of hoge bloeddruk.
 • Hetzelfde geldt als u in het verleden een beroerte met hersenbloeding heeft gehad of een verhoogd risico loopt op een dergelijke beroerte.
 • Ook is het medicijn gecontra-indiceerd in geval van ongecontroleerde hyperthyreoïdie en een tumor van het bijniermerg.

Andere contra-indicaties:

 • U mag Reactine duo niet samen met dihydro-ergotamine gebruiken.
 • Ook mag u de allergiemedicatie niet gebruiken tijdens of binnen twee weken na de behandeling met monoaminooxidase (MAO)-remmers (tegen depressie) (kans op sterke stijging van de bloeddruk!).
 • Het gebruik van het medicijn is ook gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap.

Waarschuwingen voor bepaalde patiënten

In geval van vasoconstrictie

Mensen met hartritmestoornissen, hartkloppingen of een voorgeschiedenis van een hartaanval moeten Reactine duo met voorzichtigheid gebruiken.

Over het algemeen mogen mensen met hart- en vaatziekten het medicijn alleen onder medisch toezicht gebruiken. Dit is met name aan te raden in geval van coronaire hartziekten en hoge bloeddruk.

Het vasoconstrictieve effect van pseudo-efedrine kan gevaarlijk zijn voor mensen die gevoelig zijn voor verhoogde bloedstolling. Dit is bijvoorbeeld het geval bij inflammatoire darmziekten.

Gebruik het medicijn niet als u een verhoogd risico op een beroerte heeft als gevolg van een bloeding in de hersenen (hemorragische beroerte). Dit risico kan verder toenemen als u ook andere vaatvernauwende middelen gebruikt. Deze omvatten bromocriptine, pergolide, lisuride, cabergoline, ergotamine en andere geneesmiddelen die helpen bij zwelling van de neus (zoals fenylpropanolamine, fenylefrine, efedrine).

Mensen met epilepsie of een verhoogd risico op convulsies moeten het gebruik van het medicijn vooraf met hun arts bespreken.

Vooral bij kinderen, ouderen en bij overdosering kan het ingrediënt pseudo-efedrine het centrale zenuwstelsel zodanig stimuleren dat convulsies of cardiovasculaire collaps met bloeddrukdaling optreden.

Bij ziekten van het maag-darmkanaal en de stofwisseling.

Deskundigen adviseren voorzichtigheid bij het gebruik van Reactine duo bij mensen met een vernauwende maagzweer (stenoserende maagzweer) of een vernauwde maaguitlaat.

Iedereen met een schildklieraandoening mag alleen medicijnen gebruiken die pseudo-efedrine bevatten (zoals Reactine duo), zoals voorgeschreven door een arts. Dit wordt ook aanbevolen voor mensen met diabetes mellitus.

Voor moeilijk urineren

Het actieve ingrediënt cetirizine bevordert de urineretentie. Daarom moeten mensen met een neiging tot urineretentie – bijvoorbeeld als gevolg van een beschadigd ruggenmerg – het medicijn alleen met voorzichtigheid gebruiken.

Hetzelfde geldt als de hals van de urineblaas vernauwd is.

Let op, gevaar voor misbruik!

Vanwege het stimulerende effect op het centrale zenuwstelsel wordt pseudo-efedrine soms misbruikt. Bij regelmatige inname raakt het lichaam echter gewend aan het actieve ingrediënt (ontwikkeling van tolerantie) en reageert er niet meer zo goed op.

Om toch het gewenste effect te bereiken, nemen getroffen mensen dan vaak een te hoge dosis. Dit kan tot ernstige bijwerkingen leiden.

Als de inname na misbruik plotseling wordt onderbroken, kan zich een depressie ontwikkelen.

Verkeersvaardigheid en vermogen om machines te bedienen

Het tweede werkzame bestanddeel van Reactine duo – cetirizine – had in klinische onderzoeken bij de aanbevolen dosis geen invloed op de alertheid, waakzaamheid of rijvaardigheid.

Als u echter tijdens het gebruik slaperig of slaperig wordt, is het raadzaam niet actief deel te nemen aan het wegverkeer, geen werkzaamheden uit te voeren zonder een veilige stop te maken en geen machines te bedienen.

Effecten op allergie- en dopingtests

Als u een allergietest wilt doen, mag u Reactine duo de drie dagen ervoor niet innemen. Dit komt omdat het ingrediënt cetirizine het testresultaat kan beïnvloeden.

Het gebruik van geneesmiddelen die pseudo-efedrine bevatten (zoals Reactine duo) kan ervoor zorgen dat de uitslag van een dopingtest positief is, aangezien pseudo-efedrine een van de stoffen is die in de sport verboden zijn.

Veelgestelde vragen over Reactine duo

Hoe snel werkt Reactine duo?

Reactine duo: vanaf welke leeftijd is het geschikt?

Kinderen en adolescenten van 12 jaar en ouder kunnen Reactine duo gebruiken.

Deze tekst beantwoordt de belangrijkste vragen die gebruikers hebben over Reactine duo. Het pretendeert niet volledig te zijn. Alle informatie over het medicijn is te vinden in de bijsluiter.