Kinine: effecten, toepassingen, bijwerkingen

Hoe kinine werkt

Kinine is een natuurlijk ingrediënt uit de bast van de quinabesboom en heeft antiparasitaire, koortswerende en spierontspannende eigenschappen. Bovendien wordt de bittere smaak gebruikt om bittere dranken zoals tonic te maken.

Kinine werkt op verschillende plaatsen in het lichaam. Het leidt bijvoorbeeld via verschillende mechanismen tot spierontspanning.

Bovendien beïnvloedt kinine de verdeling van calcium in de spieren, wat ook belangrijk is voor de contractie. Kortom, dit ontleent zijn toepassing bij ernstige kuitkrampen.

Kinine heeft ook koortswerende en pijnstillende effecten. Extracten uit de schors van de kinineboom werden al heel vroeg als medicijn voor dit doel gebruikt.

Om eiwitbouwstenen (aminozuren) te verkrijgen, breken ze het zuurstoftransporterende hemoglobine in de erytrocyten af. Het afbraakproduct is de ijzerhoudende kleurstof heem, die in zijn vrije vorm giftig is voor malariapathogenen.

In het verleden werd kinine ook gebruikt als arbeidsinducerend middel. Voor dit doel zijn inmiddels echter effectievere en beter getolereerde middelen beschikbaar.

Het misbruik van hoge doses kinine als abortivum leidt niet zelden tot fataal nierfalen.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Na ongeveer een halve dag wordt de helft van de geabsorbeerde hoeveelheid werkzame stof weer door de nieren uitgescheiden, waarbij een groot deel vooraf door de lever wordt gemetaboliseerd.

Wanneer wordt kinine gebruikt?

In Duitsland is slechts één kininepreparaat goedgekeurd als eindproduct, dat wordt gebruikt voor de preventie en behandeling van nachtelijke kuitkrampen. De tabletten bevatten het werkzame bestanddeel in de vorm van kininesulfaat (het zwavelzuurzout van kinine, dat beter oplosbaar is in water).

In Zwitserland daarentegen is kinine in tabletvorm goedgekeurd als eindproduct voor de behandeling van gecompliceerde malaria tropica. In Oostenrijk zijn geen preparaten tegen kuitkrampen, noch tegen malaria op de markt. De werkzame stof kan echter ook hier besteld worden of in de (ziekenhuis)apotheek vervaardigd worden.

Hoe kinine wordt gebruikt

Om nachtelijke spierkrampen te behandelen, wordt bij milde symptomen na het avondeten één tablet met een dosis van 200 milligram kinine ingenomen. Bij matige tot ernstige symptomen worden 's avonds twee tabletten ingenomen: één na het avondeten en één vóór het slapengaan.

De duur van de behandeling mag niet langer zijn dan twee tot drie weken, omdat de werkzame stof zich in het lichaam kan ophopen.

Indien nodig wordt kinine gecombineerd met andere geneesmiddelen zoals doxycycline of clindamycine voor een betere werkzaamheid.

Intraveneuze therapie voor malaria-infecties is geïndividualiseerd op basis van de ernst van de infectie en andere criteria en wordt bepaald door de arts.

Wat zijn de bijwerkingen van kinine?

De meeste bijwerkingen zijn dosisafhankelijk en verdwijnen nadat de kininetherapie wordt stopgezet.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van kinine?

Contra-indicaties

Kinine mag niet worden ingenomen door:

  • bekende overgevoeligheid of allergie voor kinine of kininehoudende dranken.
  • glucose-6-fosfaatdehydrogenasedeficiëntie (aangeboren enzymdeficiëntie)
  • Myasthenia gravis (erfelijke spierziekte)
  • tinnitus
  • Pre-beschadiging van de oogzenuw
  • bradycardie (vertraagde hartslag) of andere hartritmestoornissen
  • ernstig hartfalen (hartinsufficiëntie)
  • aangeboren of verworven verlenging van het QT-interval
  • gelijktijdig gebruik van geneesmiddelen die het QT-interval kunnen verlengen

Interacties met andere geneesmiddelen

Het gelijktijdige gebruik van andere werkzame stoffen die leiden tot een verandering in het hartritme (vooral tot een zogenaamde QT-tijdverlenging, dwz een remming van de geleiding van impulsen in het hart) wordt niet aanbevolen.

Het gaat onder meer om geneesmiddelen tegen hartritmestoornissen (antiaritmica), geneesmiddelen tegen psychosen (antipsychotica/neuroleptica), sommige antidepressiva, antibiotica, allergiemedicijnen (antihistaminica) en sterke pijnstillers uit de groep van opioïden.

Kinine wordt voornamelijk afgebroken via het CYP3A4-enzym. Geneesmiddelen of voedingsmiddelen die interageren met het CYP3A4-enzym kunnen daarom de effecten en bijwerkingen van kinine versterken of verzwakken.

Als algemene regel geldt dat iedereen die naast kinine nog andere medicijnen wil gebruiken, of aan wie nieuwe medicijnen zijn voorgeschreven, voor de zekerheid eerst zijn arts of apotheker moet inlichten.

Leeftijdsbeperking

Bij oudere patiënten met een verminderde nierfunctie kan het nodig zijn de dosis aan te passen.

Zwangerschap en borstvoeding

Omdat kinine de placentabarrière kan passeren, mag het niet tijdens de zwangerschap worden gebruikt. Alleen gebruik bij malaria wordt aanbevolen bij gebrek aan alternatieven.

Kinine gaat over in de moedermelk. De ervaring met vrouwen die borstvoeding geven is beperkt, maar duidt niet op een significant risico voor het kind. Borstvoeding kan worden voortgezet tijdens een kortdurende malariatherapie. Voor andere indicaties wordt kinine niet aanbevolen tijdens het geven van borstvoeding.

Hoe kunt u geneesmiddelen verkrijgen die kinine bevatten?

Kinine is in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland op recept verkrijgbaar en is alleen verkrijgbaar bij apotheken met een geldig recept.

Kinine wordt al lang gebruikt door de inheemse bevolking van Peru, de Quechua, tegen trillen bij lagere temperaturen. Voor dit doel werd de gemalen bast van de kinaboom gemengd met gezoet water en gedronken.

De toenemende resistentie van de malariaziekteverwekker tegen andere middelen heeft ertoe geleid dat kinine weer vaker wordt gebruikt bij gecompliceerde malaria.