Quarantaine: betekenis en tips

Wat is een quarantaine?

De meeste mensen zijn pas met het uitbreken van de Corona-pandemie in aanraking gekomen met quarantaine of (vrijwillige) isolatie. Vaak worden deze twee termen met elkaar verward.

Isolatie

In de regel wordt isolatie opgedragen door volksgezondheidsdiensten of andere bevoegde autoriteiten. De wettelijke basis hiervoor in Duitsland is de Infectiebeschermingswet (IfSG).

Bij een mild verloop van de ziekte kan isolatie ook thuis plaatsvinden (zie: Huisisolatie). Degenen die in het ziekenhuis behandeld moeten worden, worden daar geïsoleerd, bijvoorbeeld op een speciale isolatieafdeling.

Bij nood- en crisissituaties wordt soms ook gebruik gemaakt van mobiele isolatieafdelingen (bijvoorbeeld quarantainetenten).

Quarantaine is van toepassing op personen die een grotere kans hebben besmet te zijn met een ziekteverwekker die isolatie vereist. Dit geldt bijvoorbeeld voor contactpersonen, personen met overeenkomstige symptomen (ook al is een test – nog steeds! – negatief) of reizigers uit landen met een hoog besmettingsrisico.

Bij een lokale uitbraak kan ook een hele provincie of vallei in quarantaine worden geplaatst. Alle mensen in deze quarantainezone moeten zich dan houden aan de maatregelen en regels die de autoriteiten hebben opgelegd.

Wie moet in quarantaine?

Bij een overeenkomstige ziekte geldt de isolatieplicht of quarantaine

 • Zieke personen
 • Kiemuitscheiders die zelf geen klachten hebben maar wel besmet zijn en anderen kunnen besmetten. Hiertoe behoren mensen die asymptomatisch zijn, maar ook nieuw geïnfecteerde personen tijdens de incubatieperiode (incubatie-uitscheidingsproducten), herstellende personen (herstellende uitscheidingsproducten).

Bij sommige ziekten blijven geïnfecteerde personen meer dan drie maanden nadat ze hersteld zijn, en in sommige gevallen zelfs de rest van hun leven, uitscheiden (permanente uitscheiders).

Hoe lang duurt quarantaine of isolatie?

Voor personen bij wie alleen een mogelijke besmetting wordt vermoed, is de quarantaineperiode afhankelijk van de incubatietijd van de betreffende ziekte. Indien deze periode zonder positieve test is verstreken, kan ervan worden uitgegaan dat betrokkene niet besmet is.

Hoe lang duurt de quarantaineperiode voor Corona-besmettingen?

Verplichte isolatie: Na een positieve Sars-CoV-2-test is er een wettelijke vereiste om zichzelf gedurende vijf dagen thuis te isoleren. Het wordt sterk aanbevolen dat geïnfecteerde personen zichzelf regelmatig testen en de isolatie niet opgeven totdat de sneltest negatief is.

Deze regels gelden ook voor isolatie en quarantaine bij omicroninfectie of vermoedelijke besmetting, ondanks de vaak mildere beloop.

Voor gezondheidswerkers gelden aparte maatregelen om weer aan het werk te gaan, naast de isolatie- en quarantaineregels voor de algemene bevolking.

 • Voor geïnfecteerde personen: 48 uur symptoomvrij plus negatieve professionele sneltest of PCR-test.
 • Voor contacten: Dagelijks testen met sneltest vóór aanvang van de dienst.

Wat betekent binnenlandse quarantaine?

In sommige gevallen kunnen de bevoegde autoriteiten ook quarantaine of afzondering in iemands eigen huis of ander niet-medisch gebouw gelasten. Dit is ook het geval voor de SARS-CoV-2-pandemie.

Wat moet ik weten over thuisquarantaine of isolatie?

Het doel van zelfisolatie of quarantaine thuis is niet om iemand te besmetten. U kunt deze quarantaineregels ook gebruiken om anderen in uw huishouden te beschermen.

 • U en de andere leden van uw huishouden moeten uw handen regelmatig, grondig en minimaal 20 seconden wassen met zeep.
 • Volg ook de regels voor hoesten en niezen (dat wil zeggen: gebruik een wegwerpdoekje of hoest of nies in de holte van uw elleboog, draai u van anderen af ​​en was vervolgens uw handen).
 • Het is het beste om wegwerphanddoeken te gebruiken om uw handen te drogen.
 • Leg uw handen niet op uw gezicht, vooral niet op uw neus, mond of ogen.
 • Lucht regelmatig alle keukens, badkamers, slaapkamers en woonkamers.
 • Deel geen serviesgoed of beddengoed met anderen die in hetzelfde huishouden wonen totdat deze zoals gewoonlijk zijn schoongemaakt.
 • Vermijd nauw lichamelijk contact en houd minimaal 1.5 tot XNUMX meter afstand van andere leden van het huishouden.
 • Draag een mond-op-neusmasker als u noodzakelijkerwijs met andere huisgenoten in dezelfde kamer moet zijn. Ze moeten ook een masker opzetten.
 • Maak oppervlakken en voorwerpen waarmee u in contact komt (deurklinken, lichtschakelaars etc.) regelmatig schoon – eventueel ook met een oppervlaktedesinfectiemiddel na overleg met een arts.
 • Gebruik uw eigen vuilniszak, die u tot afvoer op de patiëntenkamer bewaart.
 • Als u alleen woont: Laat buren, vrienden of familieleden boodschappen en andere benodigde spullen voor u halen en laat ze buiten uw deur achter. Indien nodig kunt u ook de brandweer, de technische hulporganisatie of vrijwilligers uit uw gemeente om hulp vragen.
 • Heb je een hond? Vraag dan buren, familie of vrienden om er regelmatig mee te wandelen.
 • Meet twee keer per dag uw lichaamstemperatuur en noteer eventuele ziektesymptomen. Schrijf ook op met wie u onlangs persoonlijk contact heeft gehad.
 • Breng een arts op de hoogte als u hoest, koorts, moeite met ademhalen of een ernstig ziektegevoel krijgt.

Tips voor quarantaine en isolatie

Quarantaine of isolatie kan bijzonder beangstigend en uitdagend zijn voor kinderen. Leg de situatie aan uw kinderen uit op een manier die past bij hun leeftijd. Probeer kalmte en vertrouwen over te brengen.

 • Zorg voor een betrouwbare dagstructuur met vaste tijden voor opstaan, eten en naar bed gaan – voor jezelf en je kinderen. Voor schoolkinderen zijn vaste tijden voor huiswerk ook belangrijk. Vergeet niet tussendoor kleine pauzes te nemen.
 • Degenen die thuis ‘opgesloten’ zijn, brengen vaak een groot deel van hun tijd door voor de tv of computer. De mediaconsumptie moet echter binnen de perken blijven – zowel voor u als voor uw kinderen. Zorg ervoor dat uw kinderen toegang hebben tot voor hun leeftijd geschikte, gerenommeerde media en informatiebronnen (bijvoorbeeld over de huidige Covid-19-situatie).
 • Blijf ook mentaal in beweging, vooral als je je geest niet kunt uitdagen op het thuiskantoor. Probeer bijvoorbeeld eens te lezen, (creatief) schrijven, puzzelen of (denk)spelletjes.
 • Ontspanningsoefeningen zijn vooral aan te raden als je gespannen of angstig bent. Op internet kun je veel suggesties en instructies vinden voor ademhalingsoefeningen, meditatie, autogene training of progressieve spierontspanning. Ook (bij de leeftijd passende) ontspanningsoefeningen kunnen kinderen helpen.
 • Als u of uw gezin angst, zorgen, frustratie of conflicten ervaart, aarzel dan niet om zelfs tijdens de quarantaine telefonische hulp te zoeken – bijvoorbeeld bij familieleden, uw huisarts, de telefonische adviesdienst of andere crisisdiensten. Informatie over geschikte meldpunten vindt u op internet (bijvoorbeeld op de homepage van uw gemeente of stad).

Juridische informatie over quarantaine

Als u als werknemer getroffen wordt door een ambtelijke maatregel zoals een activiteitenverbod of een quarantaine, kunt u een loonvordering op uw werkgever hebben.

Nadere inlichtingen

Robert Koch Instituut: Aanbevelingen over isolatie en quarantaine in geval van SARS-CoV-2-infectie en blootstelling, vanaf 2.5.2022: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Absonderung .html

Federaal Centrum voor Gezondheidseducatie (BzgA): Infektiosschutz.de: “Quarantaine en isolatie”, 26.09.2022