Pyridoxine (vitamine B6): risicogroepen

Risicogroepen voor pyridoxinedeficiëntie zijn onder meer personen met:

  • BMI (body mass index) - <18.5, wat betekent ondergewicht.
  • Leeftijd> = 65 jaar
  • Zwangere vrouwen met borstvoeding
  • Nierziekte (chronisch hemodialysechronische uremie, nierinsufficiëntie).
  • Medicijnen nemen, zoals hydralazine, bepaalde tuberculostica die hydrazide bevatten, fenytoïne, D-penicillamine, L-dopa.
  • Chronisch alcoholmisbruik
  • Ondervoeding of ondervoeding

Toelichting op de stand van zaken (Nationale Voedingsenquête II 2008).

12% van de mannen en 13% van de vrouwen haalt de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet.