Het goed bevorderen van de taalontwikkeling bij kinderen

Spraakontwikkeling: stemtraining vóór het eerste woord

De spraakontwikkeling en het leren spreken beginnen al lang voordat uw baby het eerste duidelijk verstaanbare woord uitspreekt. De eerste stap is de stemontwikkeling, die begint met de eerste kreet. De archaïsche klanken, dat wil zeggen huilen, schreeuwen, kreunen, gorgelen, vormen de basis voor de spraakontwikkeling. Je kind beheerst deze vanaf de geboorte.

Communiceren zonder woorden

Je baby heeft geen woorden nodig voor zijn eerste eenvoudige communicatie. Vanaf jonge leeftijd gebruikt uw baby gebaren, gezichtsuitdrukkingen, lachen en huilen om met u te communiceren. Deze non-verbale uitwisseling is de eerste stap in het leren spreken (pre-verbale ontwikkelingsfase).

U zult merken dat deze verbinding tussen u en uw kind al na een paar weken wonderwel werkt. Aan het geluid van zijn kreet kun je al horen wat je baby mist: heeft hij honger, is hij moe of verveelt hij zich gewoon?

Voordat kinderen goed leren spreken, testen ze spelenderwijs hun stem: ze proberen welke geluiden kunnen worden geproduceerd door de interactie van de lippen, het puntje van de tong, het zachte gehemelte en de achterkant van de keel. Het resultaat zijn de eerste kabbelende geluiden en gebabbel. Hoewel deze geluiden nog geen inhoud overbrengen, worden ze nog steeds gebruikt voor verbale interactie met de omgeving. Uw kind uit verveling, plezier, honger, tevredenheid of ontevredenheid.

Spraakontwikkeling is onderdeel van de mentale (cognitieve) ontwikkeling. Zoals bij iedere ontwikkelingsstap verloopt ook het leren spreken voor ieder kind in een ander tempo. Het is daarom niet mogelijk om een ​​algemeen antwoord te geven op de vraag wanneer kinderen beginnen te spreken. Bovendien zijn de overgangen tussen de onomatopee en de eerste herkenbare woorden vloeiend.

Voordat uw kind kan spreken, leert het eerst uw gezichtsuitdrukkingen en gebaren interpreteren. Tegen het einde van het eerste levensjaar is het spraakbegrip zodanig ontwikkeld dat uw kind individuele woorden en instructies herkenbaar kan luisteren en begrijpen.

Wanneer baby's beginnen te spreken, variëren hun eerste woorden enorm. Sommige kinderen kunnen hun eerste begrijpelijke woord uitspreken rond de acht maanden, andere pas als ze ouder zijn dan een jaar. Kinderen lijken een andere focus te hebben: sommigen leren eerst spreken, anderen eerst lopen!

Baby's eerste woordjes

De eerste woordjes van een baby zijn nauw verbonden met zijn omgeving en het dagelijks leven. In het begin worden vaak vooral indicatieve uitdrukkingen gebruikt, zoals ‘daar’ of ‘boven’. Naast sociale woorden als ‘tot ziens’ of ‘hallo’ zijn het dan vooral dingen en mensen uit zijn directe dagelijkse leven.

Fasen van taalontwikkeling

De taalontwikkeling van het kind gaat maand na maand vooruit. De fases van de taalontwikkeling zijn in het eerste jaar goed waar te nemen:

  • Eerste reacties op stemmen en geluiden
  • Geluidsperiode, eerste geluiden (1e tot 3e maand)
  • Vocalisatie (vanaf de 3e maand spontaan, vanaf de 6e maand doelbewust): Het kind vormt nu verschillende geluiden. Om dit te doen, moet hij zijn strottenhoofd, ademhaling, stembanden, lippen, onderkaak en tong op een gecontroleerde manier bewegen. Dit is een leerproces dat geleidelijk verbetert. Rond de leeftijd van zes maanden is de vocalisatie gericht: de baby ‘reageert’ op spraak.
  • Imitatie van spraak en eerste lettergreepketens zoals ‘wawawa’ (6 tot 12 maanden)
  • Eerste woordjes van je baby (vanaf 12 maanden)

Op de leeftijd van één jaar beheersen de meeste baby’s ongeveer 50 woorden. Daarna gaat de taalontwikkeling snel vooruit: kinderen van twee jaar oud hebben al een woordenschat van maximaal 200 woorden. Op vijfjarige leeftijd is hun uitspraak bijna perfect – ze maken zelden grammaticale fouten. Op zesjarige leeftijd beheerst uw kind al ongeveer 6000 woorden.

Als de afzonderlijke fasen van de taalontwikkeling aanzienlijk vertraagd plaatsvinden (meer dan zes maanden later), kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis. In de regel blijkt dit tijdens de U-onderzoeken bij de kinderarts.

Taalontwikkeling bij kinderen: tabel