Prognose | Schouder TEP-pijn

Prognose

A schouder TEP wordt bijvoorbeeld gebruikt bij patiënten met gevorderde schoudergewricht artrose of reumatoïde artritis en beloften pijn verlichting bij deze patiëntengroepen totdat ze symptoomvrij zijn. Hoewel endoprothesen van de schouder voortdurend verder worden ontwikkeld, is er geen garantie op uiteindelijke mobiliteit na de operatie. Dit kan meestal worden verbeterd in de daaropvolgende fysiotherapie, zodat er nauwelijks functionele beperkingen blijven bestaan. EEN schouder TEP heeft een levensduur van ongeveer 15 tot 20 jaar, waarna het operatief moet worden vervangen.

  • polyartritis
  • Fysiotherapie Spondylartritis

Ziekteverlof

Het ziekenhuisverblijf na a schouder TEP gewoonlijk 10 tot 12 dagen, waarna gewoonlijk een intramurale of poliklinische revalidatie begint, die 3 tot 4 weken duurt. Hoe lang de patiënt met ziekteverlof is, hangt af van het beroep en de werkdruk. Een kantoorbaan kan na ongeveer 3 maanden worden hervat, een baan waarbij zware lasten moeten worden gedragen mag op zijn vroegst na 6 maanden worden hervat. Indien nodig moeten de arbeidsomstandigheden in overleg met de behandelende arts worden aangepast.