Recept-app: hoe het werkt

Hoe krijg ik een app op recept?

Wanneer de wet van kracht wordt, hebben ongeveer 73 miljoen mensen die verzekerd zijn bij de wettelijke ziektekostenverzekering recht op digitale medische apparatuur.

In het kader van de implementatie van de zogenaamde Digitaliseringswet van december 2019 kunnen artsen en psychotherapeuten de apps voorschrijven aan hun patiënten. De zorgverzekeraar vergoedt dan de kosten. Dit geldt echter alleen voor apps die dienovereenkomstig zijn gecertificeerd. Hierdoor is het bereik op dit moment nog klein. Welke apps op recept verkrijgbaar zijn, vindt u in de DiGA-directory.

Voorschrift van een arts of therapeut

Artsen en psychotherapeuten kunnen vanuit deze map apps voorschrijven. Zij verstrekken de patiënt een recept voor de digitale aanvraag. De patiënt levert dit recept in bij zijn zorgverzekeraar en ontvangt een code waarmee hij de app gratis kan downloaden.

Direct aanvragen bij de zorgverzekeraar

Je kunt de app ook zonder doktersrecept rechtstreeks bij het ziekenfonds aanvragen. In dit geval moet u echter bewijzen dat de app geschikt is voor uw symptomen door behandelgegevens, diagnoses of iets dergelijks te verstrekken. Een doktersverklaring is dan niet nodig. U kunt dit het beste vooraf informeren bij uw zorgverzekeraar.

Aan welke eisen moet een app op recept voldoen?

Uitsluiting van risico's

Elke digitale gezondheidsapplicatie moet een testprocedure ondergaan en doorstaan ​​bij het Federale Bureau voor Drugs en Medische Hulpmiddelen (BfArM) om te worden opgenomen in de directory van terugbetaalbare digitale gezondheidsapplicaties (DiGA-directory).

Er wordt onder meer gekeken of de app een gezondheidsrisico kan opleveren voor de gebruiker en of de app daadwerkelijk een medisch voordeel heeft. Ook gegevensbescherming en gebruiksvriendelijkheid worden op de proef gesteld.

Medisch voordeel

Niet elke app die wordt geadverteerd als een gezondheidsapp, komt in de directory terecht. Om in de DiGA-catalogus te worden opgenomen, moet de aanvraag

  • erkenning
  • Grensverkeer
  • behandeling
  • verlichting
  • of compensatie

van ziekten, verwondingen of handicaps. Deze directory vat de belangrijkste informatie over de aanvraag samen voor artsen, psychotherapeuten en patiënten.

Gebruiksgemak

Ook moeten de apps eenvoudig te gebruiken en reclamevrij zijn. Persoonsgegevens mogen niet voor reclamedoeleinden worden gebruikt. Alle medische informatie moet voldoen aan de geldende professionele normen.

App-ontwikkelaars moeten een aanvraag indienen voor opname in de directory. De beoordelingstermijn door het BfArM bedraagt ​​maximaal drie maanden.

Welke zorgapps vallen onder de zorgverzekering?

Patiënten kunnen in de directory met terugbetaalbare digitale zorgapplicaties (DiGA-directory) zien welke apps al door zorgverzekeraars worden vergoed. Tot nu toe (vanaf oktober 2020) zijn daar slechts twee apps op recept verkrijgbaar: een ter ondersteuning van de therapie voor tinnitus en een andere om gegeneraliseerde angststoornissen te beheersen.

Momenteel worden nog eens 21 toepassingen getest. De BfArM heeft overleg gevoerd met de fabrikanten voor nog eens ongeveer 75 toepassingen. Het aanbod aan apps van artsen wordt zo geleidelijk uitgebreid.

Zijn uw gezondheidsgegevens veilig?

Gegevensbescherming en gegevensbeveiliging zijn topprioriteiten in de evaluatie van het BfArM. Dit komt omdat gezondheidsgegevens als gevoelige persoonsgegevens worden beschouwd en aan speciale bescherming zijn onderworpen. Elke app op recept moet voldoen aan alle eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Verordening Digitale Gezondheidsapplicaties (DiGAV).

Dit betekent dat de app na afloop van de aanvraag geen persoonsgegevens mag blijven opslaan. De AVG bepaalt expliciet dat deze gevoelige gegevens verwijderd moeten worden. Als de fabrikant de verordening overtreedt, kan hij uit het register worden geschrapt en een boete krijgen.

De apps die in de directory worden vermeld, bieden daarom een ​​bepaalde kwaliteitsstandaard. Niettemin moet u met uw arts bespreken of en welke app in uw individuele geval nuttig kan zijn en welke gevoelige gegevens de toepassing daadwerkelijk nodig heeft voor uw therapie.