Presbyopie (leeftijdsgebonden verziendheid): oorzaken, behandeling

Wat is presbyopie?

Presbyopie is geen ziekte in de ware zin van het woord, noch is het typische verziendheid. De reden voor presbyopie is eerder het verouderingsproces. Omdat dit heel natuurlijk is, wordt het ook wel fysiologisch genoemd (in tegenstelling tot ‘pathologisch’ = ‘veroorzaakt door ziekte’).

De fysiologische veranderingen van de lens beginnen al op de dag van de geboorte. Om objecten op verschillende afstanden even goed waar te nemen, past de lens het brekingsvermogen van het oog dienovereenkomstig aan: wanneer het meer kromt, neemt het brekingsvermogen toe, zodat nabije objecten scherp op het netvlies te zien zijn. In afgeplatte toestand is het brekingsvermogen van de lens lager, zodat verre objecten scherp kunnen worden waargenomen. Deze aanpassing van de gezichtsscherpte door de vorm van de lens te veranderen, wordt accommodatie genoemd.

Presbyopie: accommodatie neemt af

De accommodatiebreedte geeft het gezichtsveld aan waarin een oog objecten scherp kan waarnemen. De ondergrens wordt aangegeven door het nabije punt: de kortste afstand waarop iemand iets nog scherp kan waarnemen. De bovengrens van het accommodatieaanbod wordt aangegeven door het verre punt: het verste punt waarop iemand nog iets scherp kan zien. Naarmate de leeftijd vordert, verplaatst het nabije punt zich steeds verder in de verte – de accommodatiebreedte neemt af. Bij tienjarigen is dit bijvoorbeeld nog steeds 15 dioptrie, bij dertigjarigen zeven en bij zestigjarigen slechts één dioptrie.

Presbyopie: symptomen

Mensen met presbyopie lijden vooral omdat lezen inspannender wordt. Ze moeten een boek of krant met hun arm steeds verder van zich af houden om de letters toch duidelijk te kunnen zien. De leesafstand wordt daardoor groter. Normaal gesproken is dit tussen de 30 en 40 centimeter. Bij presbyopie neemt deze toe totdat ‘de armen te kort zijn’ om een ​​boek of krant ver genoeg van zich af te houden om te kunnen lezen.

Correctie van presbyopie

Voor de behandeling van presbyopie zijn de volgende typen lenzen verkrijgbaar:

  • Bifocale lenzen: Hierbij wordt een convergerende lens voor bijna-correctie in het onderste gedeelte gesneden. Het bovenste en middelste deel van de lens is een lens voor afstandscorrectie.
  • Trifocale lenzen: Hier wordt een derde lens tussen de nabije en verre delen geslepen. Hierdoor kunnen de getroffenen scherp zien op middellange afstanden, zelfs als ze hun vermogen om te accommoderen volledig hebben verloren.
  • Progressieve lenzen (progressieve lenzen): Hiermee kunnen getroffen personen op elke afstand scherp zien zonder beeldsprongen. De randen van het beeld zijn echter ernstig vervormd.

Presbyopie bij bijziendheid

Als bijziende mensen na verloop van tijd presbyopisch worden, moet hiermee rekening worden gehouden bij het selecteren van de sterkte van de bril: degenen die slechts licht bijziend zijn, kunnen nu hun bril afzetten om te lezen wanneer presbyopie begint. Bij sterkere bijziendheid zijn er twee verschillende brillen nodig, of een Gleitsichtbrille, die beide brillen in zichzelf verenigt, of Mehrstärken-contactlenzen. Voor het werken op de PC bestaat er een geschikte bril.

Als verziende mensen ook door hun leeftijd verziend worden, moeten de dioptrieën die nodig zijn voor beide refractiefouten worden opgeteld. Over het geheel genomen is de ametropie dan relatief sterk. Bij bijziende mensen is het tegenovergestelde het geval: bijziendheid en presbyopie kunnen elkaar van dichtbij zelfs opheffen, zodat ze het relatief lang zonder leesbril kunnen stellen.

Laserbehandeling van presbyopie

Net als bij pathologische verziendheid is het ook bij presbyopie mogelijk om de ogen te laten laseren. Bij presbyopie is de procedure echter meestal niet succesvol en wordt daarom zelden uitgevoerd.