Premenstrueel syndroom: preventie

Voorkomen premenstrueel syndroom (PMS), moet aandacht worden besteed aan het verminderen van het individu risicofactoren.

Gedragsrisicofactoren

  • Dieet
    • Tekort aan micronutriënten (vitale stoffen) - zie Preventie met micronutriënten.
  • Consumptie van stimulerende middelen
    • Koffie - overmatig comsum
    • Alcohol (> 20 g / dag)
  • Psychosociale situatie