Vroeggeboorte: wat dat betekent

Wanneer is er sprake van vroeggeboorte?

Er is sprake van vroeggeboorte als het kind vóór het einde van de 37e week van de zwangerschap (SSW) wordt geboren. Artsen verdelen premature baby's in drie groepen, afhankelijk van de duur van de zwangerschap of het geboortegewicht:

 • Extreem premature baby's: 27e zwangerschapsweek voltooid of wegen minder dan 1,000 gram
 • Zeer premature baby's: 30e zwangerschapsweek voltooid of wegen minder dan 1500 gram.
 • Matig vroege premature baby's: 36e SSW voltooid of wegen minder dan 2500 gram

In Europa is ongeveer zes procent van alle geboorten te vroeg geboren.

Tekenen van vroeggeboorte

Het lichaam van de moeder initieert vroeggeboorte via voortijdige bevalling, voortijdig breken van de vliezen en/of voortijdige verkorting van de baarmoederhals met gelijktijdige verzachting en verwijding van de baarmoederhals (cervicale insufficiëntie).

Oorzaken van vroeggeboorte

De oorzaken en risicofactoren voor vroeggeboorte zijn talrijk, maar niet altijd duidelijk identificeerbaar. Deskundigen gaan ervan uit dat het om een ​​zogenaamde multifactoriële gebeurtenis gaat, dat wil zeggen dat meerdere factoren samen tot een miskraam kunnen leiden.

Maternale oorzaken en risicofactoren voor een miskraam zijn:

 • Algemene ziekten zoals (vaginale) infecties of hormonale stoornissen
 • Misvormingen van de baarmoeder of vleesbomen (gezwellen) van de baarmoederspierlaag
 • zwangerschapsgerelateerde ziekten zoals hoge bloeddruk, pre-eclampsie of zwangerschapsdiabetes
 • Zwakte van de placenta (placenta-insufficiëntie)
 • sociaal of economisch moeilijke omstandigheden, psychologische stress
 • leeftijd van de moeder onder de 20 of boven de 35 jaar
 • hoge consumptie van nicotine of alcohol
 • eerdere miskramen

Oorzaken van vroeggeboorte bij zuigelingen zijn:

 • ontwikkeling van tekorten
 • Chromosomale defecten
 • Misvormingen
 • Meerdere zwangerschap

Het risico op vroeggeboorte kan worden verminderd als vrouwen alcohol en nicotine, onder- en overgewicht, en stressvolle situaties vermijden. Als de dagelijkse werkroutine van een zwangere vrouw te stressvol voor haar is, kan zij uit voorzorg een rustperiode krijgen of zelfs een arbeidsverbod krijgen. Regelmatige medische onderzoeken verminderen ook het risico op vroeggeboorte.

Preventie van vroeggeboorte: medische maatregelen

De medische maatregelen die genomen worden bij een dreigende vroeggeboorte zijn afhankelijk van de duur van de zwangerschap en de mogelijke risico’s voor moeder en kind. Indien mogelijk wordt geprobeerd de zwangerschap in stand te houden, omdat het beter is voor de ontwikkeling van het kind als het kind langer in de baarmoeder kan blijven zoals bedoeld.

Vroeggeboorte

Voortijdige breuk van de vliezen

Bij voortijdig breken van de vliezen zal de arts de infectierisico’s voor moeder en kind afwegen tegen het risico op vroeggeboorte. Afhankelijk hiervan zal hij of zij de bevalling inleiden of proberen uit te stellen. Het uit voorzorg toedienen van antibiotica (tegen mogelijke infecties) is raadzaam. Als de moeder koorts heeft, wordt geprobeerd een snelle bevalling uit te voeren.

Vroeggeboorte: inductie

Als een vroeggeboorte niet meer gestopt kan worden, wordt de bevalling ingeleid. De duur van de zwangerschap en de ligging van de baby bepalen het type bevalling (vaginaal of via een keizersnede). Bij een vaginale bevalling wordt vaak een episiotomie uitgevoerd om het nog erg zachte hoofdje van de baby te beschermen tegen te veel druk.

Als algemene regel geldt dat alle vroeggeboorte vóór de 34e week van de zwangerschap in een perinataal centrum moeten plaatsvinden. Daar zijn ze gespecialiseerd in de bevalling en verzorging van premature baby's.

Na vroeggeboorte

Premature baby’s worden onderzocht en indien nodig behandeld voor de volgende risico’s:

 • Onvolwassenheid van de ademhaling
 • Onvolwassenheid van het centrale zenuwstelsel
 • Onvolwassenheid van de ogen
 • Onvolwassenheid van de huid
 • Onvolwassenheid van de nieren
 • Onvolwassenheid van de darm

Hoe kunnen ouders hun premature baby helpen?

Meestal onvoorbereid moeten ouders leren omgaan met de nieuwe situatie: het kind wordt veel te vroeg geboren en ligt kwetsbaar, met veel kabels en leidingen verbonden, in een couveuse. Strenge hygiënevoorschriften, de veelheid aan medische apparatuur en een klinische omgeving maken de situatie lastiger voor ouders die hun kind zoveel mogelijk zekerheid willen geven. Extra stressvol zijn de zorgen over de gezondheidstoestand van de premature baby. Last but not least vergen de bezoeken aan het ziekenhuis – die doorgaans weken duren – veel organisatie van de ouders.

Maar zelfs als de situatie moeilijk is en de ouders zich hulpeloos voelen, kunnen ze nog steeds veel voor hun kind doen.

Breng veel tijd met uw kind door, vertel hem verhalen, lees hem voor. Veel nabijheid en liefdevolle aandacht helpen hem zich gezond en goed te ontwikkelen.

Via de zogenaamde kangoeroemethode kun je een bijzonder intensieve emotionele band opbouwen en zo de vroege ‘scheiding’ enigszins compenseren. Bij deze methode wordt de te vroeg geboren baby, die alleen een luier draagt, een paar uur op de blote borst van zijn moeder of vader gelegd. Het hoort je hartslag, ruikt je huid, hoort je stem. Het kind voelt zich veilig.

De vaak zeer gevoelige huid van premature baby's is bijzonder gevoelig voor aanraking met de huid. Het is dus mogelijk dat de zeer kleine premature baby het aaien ongemakkelijk vindt. Daarom is het beter om het hoofdje van de baby voorzichtig met uw hand vast te houden of uw hand op zijn rug of rond zijn voeten te leggen. Dit geeft de baby ook een gevoel van veiligheid.

Pogingen tot borstvoeding zijn welkom

Vergeet jezelf niet

Tijdens de vele ziekenhuisbezoeken mag u niet vergeten ook aan uzelf te denken. Gun uzelf voldoende tijd om te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Want als jij ontspannen en uitgerust bent, wordt dit doorgegeven aan je kind.

Grenzen van de geneeskunde

De medische zorg heeft de afgelopen decennia veel bereikt. Maar hoe eerder het kind de baarmoeder verlaat, hoe kleiner de kansen op een gezonde ontwikkeling of zelfs overleving. Dit komt omdat de organen van het kind, als het vóór de tijd geboren wordt, nog niet volwassen zijn.

Premature baby's geboren vóór de 22e week van de zwangerschap hebben helaas meestal geen overlevingskans.

Baby's geboren vóór de 23e week van de zwangerschap kunnen overleven, in sommige gevallen met aanzienlijke gezondheidsproblemen. De beslissing over levensverlengende of levenseindemaatregelen wordt gezamenlijk genomen door de ouders en de behandelende artsen.

Premature baby's geboren vóór de 25e week van de zwangerschap hebben een goede overlevingskans. Levensverlengende maatregelen zijn daarom de regel. Alleen in gevallen van ernstige gezondheidsstoornissen moeten ouders beslissen over levensverlengende of levenseindemaatregelen.

Moeilijke beslissing voor ouders

Het is voor ouders erg stressvol om een ​​premature baby vanwege ernstige gezondheidsproblemen of verwachte gevolgschade los te laten en samen de weg te gaan die de dood in stand houdt. Het opgeleide personeel van de kliniek kan de ouders ondersteunen of professionele hulp aanbevelen. Rouwen na een vroeggeboorte en de gedeelde sterfsituatie is immers belangrijk en noodzakelijk om uiteindelijk een nieuwe levensvreugde te ontwikkelen.