Pramipexol: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe pramipexol werkt

De ziekte van Parkinson (PD) gaat gepaard met een bewegingsstoornis en een gebrek aan beweging. Het is hoofdzakelijk gebaseerd op het feit dat bepaalde hersengebieden die deze bewegingen controleren, afsterven.

In de vroege stadia van de ziekte van Parkinson werkt pramipexol vooral in op het zelfcontrolecircuit. Door een voldoende aanwezigheid van dopamine te simuleren, voorkomt het dat de resterende zenuwcellen zichzelf overbelasten en dopamine produceren totdat ze uitgeput zijn.

Uit onderzoek blijkt dat pramipexol, net als levodopa, dat ook wordt gebruikt bij de ziekte van Parkinson, ook kan worden gebruikt voor de behandeling van het rustelozebenensyndroom (RLS).

Bovendien suggereren recente waarnemingen een positieve invloed op depressie en bipolaire stoornis.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Pramipexol wordt niet significant afgebroken in het lichaam. Na acht tot twaalf uur wordt ongeveer de helft van de werkzame stof onveranderd door de nieren in de urine uitgescheiden.

Wanneer wordt pramipexol gebruikt?

Pramipexol is goedgekeurd voor de behandeling van de ziekte van Parkinson, zowel alleen als in combinatie met levodopa. Het kan soms de schommelingen in het effect (“aan-uit-fenomeen”) die kenmerkend zijn voor levodopa later in de behandeling, tegengaan of verzwakken.

De toepassing is continu en langdurig. Tijdens de behandeling is het vaak nodig om de dosis te verhogen.

Hoe pramipexol wordt gebruikt

Het Parkinson-medicijn pramipexol wordt in de vorm van tabletten ingenomen. De therapie wordt geleidelijk gestart, dat wil zeggen met een lage dosering, die vervolgens langzaam wordt verhoogd tot de optimale dosering.

Tabletten met een vertraagde afgifte van het werkzame bestanddeel (vertragingstabletten) hoeven slechts eenmaal per dag te worden ingenomen. Ze geven het actieve ingrediënt gedurende de dag langzaam af.

Voor de behandeling van het rustelozebenensyndroom wordt eenmaal daags twee tot drie uur voor het slapengaan een lage dosering ingenomen.

Wat zijn de bijwerkingen van pramipexol?

Therapie met pramipexol brengt, net als veel andere Parkinson-therapieën, ook bijwerkingen met zich mee.

Andere mogelijke bijwerkingen zijn stoornissen in de impulsbeheersing, obsessief-compulsief gedrag, verwarring, hallucinaties, slapeloosheid, hoofdpijn, problemen met het gezichtsvermogen, lage bloeddruk, constipatie, braken, vermoeidheid, vasthouden van water in de weefsels (oedeem), gewichtsverlies en verminderde eetlust. .

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van pramipexol?

Contra-indicaties

Pramipexol mag niet worden gebruikt bij:

  • overgevoeligheid voor de werkzame stof of een ander bestanddeel van het geneesmiddel

Pramipexol heeft nauwelijks interactie met andere werkzame stoffen, omdat het niet of nauwelijks door het lichaam wordt afgebroken.

Actieve ingrediënten die de uitscheiding via de nieren blokkeren, kunnen echter leiden tot verhoogde bloedspiegels van pramipexol. Als gevolg hiervan kan het nodig zijn om de dosering van het Parkinson-medicijn te verlagen.

Geneesmiddelen tegen psychose en schizofrenie mogen niet worden gecombineerd met pramipexol. De reden: ze hebben precies het tegenovergestelde effect en verergeren zo de ziekte van Parkinson.

Rijden en bedienen van zware machines

Tijdens de behandeling met pramipexol kunnen slaapaanvallen optreden. Daarom mogen patiënten tijdens de behandeling geen voertuigen besturen of zware machines bedienen.

Leeftijdsbeperking

Oudere patiënten en patiënten met milde tot matige nierinsufficiëntie kunnen pramipexol gebruiken. Bij patiënten met een ernstige nierfunctiestoornis moet de dosering worden verlaagd.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven mogen pramipexol niet gebruiken. De veiligheid en effectiviteit van het medicijn bij deze groepen mensen zijn niet voldoende onderzocht.

Om medicijnen met pramipexol te krijgen

Sinds wanneer is pramipexol bekend?

In Duitsland werd pramipexol voor het eerst op de markt gebracht in 1997. De patentbescherming liep in 2009 af. Als gevolg daarvan kwamen er talloze generieke geneesmiddelen op de markt die de werkzame stof pramipexol bevatten.