Positronemissietomografie (PET)

Definitie

Positronemissietomografie (PET) is een speciale beeldvormende onderzoeksprocedure die kan worden gebruikt om metabolische processen in het lichaam te visualiseren. Hiervoor krijgt de patiënt via de ader, zichtbaar gemaakt met een meetunit en de informatie wordt verwerkt tot een ruimtelijk beeld. De suiker wordt door het lichaam verdeeld en hoopt zich vooral op in weefsel met een verhoogde metabolische omzetting. In veel gevallen wordt PET gecombineerd met computertomografie (CT), waardoor ook ruimtelijke beeldvorming mogelijk is. De gecombineerde procedure van PET en CT wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de diagnose van kanker, zenuw en hart- ziekten.

Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Positronemissietomografie wordt het vaakst gebruikt om vermoeden te verduidelijken kanker. Het onderzoek kan ook behulpzaam zijn bij het bepalen of a kanker die al is gediagnosticeerd, is al verspreid. Een verdere indicatie doet zich voor bij patiënten bij wie een opvallende structuur is gedetecteerd door computertomografie (CT).

Met PET kan worden aangetoond of dit een verhoogde metabolische activiteit heeft (bijvoorbeeld bij ontstekingen of kanker) of dat de activiteit verminderd is (bijvoorbeeld bij littekenweefsel). Daarnaast is het PET-onderzoek ook geschikt voor Grensverkeer therapie. Als er bijvoorbeeld een gediagnosticeerde kanker wordt behandeld chemotherapie of bestraling kan met PET worden bepaald of de tumorfocus (s) kleiner wordt / worden of geheel verdwijnt.

Zelfs na een voltooide tumorbehandeling kan PET worden gebruikt als onderdeel van de nazorg om te bepalen of er al dan niet nieuwe kankertumoren zijn gevormd. Doorslaggevend om te bepalen of een patiënt geïndiceerd is voor PET-onderzoek, is de individuele afweging in samenhang met die van de patiënt medische geschiedenis en andere bevindingen. In overleg met de behandelende artsen dienen de voordelen afgewogen te worden tegen de belasting en risico's van het onderzoek.

PET uit de hersenen

De hersenen is het orgaan met het hoogste energieverbruik, ook in de vorm van suiker. De metabolische activiteit van de afzonderlijke delen van de hersenen kan daarom gemakkelijk worden gevisualiseerd met behulp van positronemissietomografie. PET kan daarom bijdragen aan de diagnose van hersenen tumoren, bijvoorbeeld.

Deze vertonen meestal een sterk verhoogde accumulatie van de radioactief gemerkte suiker. Het PET-onderzoek kan ook bijdragen aan de diagnose van epileptische aanvallen epilepsie. In fasen zonder aanvallen wordt de activiteit in de aangetaste delen van de hersenen verminderd.

Opvallende PET-bevindingen zijn ook mogelijk in dementie ziekten zoals de ziekte van Alzheimer. De metabolische activiteit is hier ook nogal verminderd. PET-onderzoek maakt echter geen deel uit van de standaard diagnostische procedure voor deze ziekten. Daarom volksgezondheid verzekeringsmaatschappijen dekken de kosten meestal niet. Of een positronemissietomografie van de hersenen geschikt is, moet daarom individueel worden beslist.