Placenta-insufficiëntie: symptomen, frequentie, risico's

Kort overzicht

 • Symptomen: Groeivertraging van het ongeboren kind, hoge bloeddruk en eiwituitscheiding bij de moeder
 • Oorzaken en risicofactoren: Verkeerde ligging van de placenta, ziekten van de moeder, infecties, ondervoeding, roken
 • Diagnostiek: anamnesegesprek, echografie, Doppler-echografie, CTG
 • Behandeling: Bedrust, vermijden van nicotine, optimale aanpassing van de bloeddruk en de bloedsuikerspiegel
 • Beloop en prognose: Zeer variabel. Acute placenta-insufficiëntie vereist snel ingrijpen, chronische vormen kunnen vaak met een afwachtende houding worden behandeld.
 • Preventie: Vermijd risicofactoren zoals roken, ondervoeding, hoge bloeddruk of een te hoge bloedsuikerspiegel

Wat is placenta-insufficiëntie?

Artsen definiëren placenta-insufficiëntie als een onvoldoende toevoer van voedingsstoffen en zuurstof naar het ongeboren kind via de placenta.

De placenta is een schijfvormig orgaan dat zich in de baarmoederwand implanteert. Het is waar de bloedvaten van moeder en baby samenkomen om een ​​uitwisseling van stoffen tussen moeder en kind mogelijk te maken. Het kindje is via de navelstreng verbonden met de placenta. De onbeperkte functie van de placenta speelt een beslissende rol in de ontwikkeling van het kind in de baarmoeder. Als deze functie beperkt is (insufficiëntie), kan dit ernstige gevolgen hebben voor het kind.

Vormen van placenta-insufficiëntie

 • Acute placenta-insufficiëntie: ontwikkelt zich binnen enkele minuten tot uren
 • Subacute placenta-insufficiëntie: ontwikkelt zich binnen een paar dagen
 • Chronische placenta-insufficiëntie: ontwikkelt zich gedurende weken tot maanden

De verschillende vormen hebben soms verschillende oorzaken en symptomen. Wat ze gemeen hebben is dat ze in ernstige gevallen levensbedreigend kunnen zijn voor het ongeboren kind (foetus).

Welke symptomen en gevolgen op lange termijn zijn mogelijk?

Placenta-insufficiëntie blijkt tijdens zwangerschapscontroles door middel van symptomen bij de foetus. Het ongeboren kind is vaak te klein voor de overeenkomstige week van de zwangerschap vanwege het aanhoudende gebrek aan aanbod. Het is ook vaak minder actief dan ongeboren baby's van dezelfde leeftijd waarbij de placenta zijn volledige functie vervult. Bovendien is de hoeveelheid vruchtwater bij placenta-insufficiëntie vaak minder dan verwacht (oligohydramnion).

Bij acute placenta-insufficiëntie lijdt de foetus aan een plotseling zuurstofgebrek. Deze situatie is levensbedreigend voor de foetus. Vroeggeboorte of doodgeboorte is een mogelijk gevolg.

Late gevolgen van placenta-insufficiëntie

In sommige gevallen heeft een gebrek aan zuurstoftoevoer in de baarmoeder langdurige gevolgen voor het kind.

Over het algemeen hebben de getroffen baby's een hoger risico om te overlijden of andere ziekten te ontwikkelen. Kinderen die in de baarmoeder zijn blootgesteld aan placenta-insufficiëntie vertonen bijvoorbeeld vaak later in hun leven symptomen:

 • Diabetes mellitus (suikerziekte)
 • Obesitas (adipositas)
 • Hoge bloeddruk (arteriële hypertensie)
 • Vasculaire verkalking (arteriosclerose)

Veel ouders vrezen ook dat hun kind later geestelijk gehandicapt of zelfs gehandicapt zal raken als gevolg van placenta-insufficiëntie. Wetenschappers hebben ontdekt dat kinderen die niet meegroeien met hun leeftijd, bijvoorbeeld als gevolg van een tekort aan zuurstof in de baarmoeder, als kind en adolescent vaak slechter presteren op intelligentietests dan hun leeftijdsgenoten.

In sommige gevallen leidt placenta-insufficiëntie tot vroeggeboorte. Kinderen die onvolwassen geboren worden, hebben een verhoogd risico op mentale retardatie.

Wat is de oorzaak van placenta-insufficiëntie?

Er zijn veel redenen voor placenta-insufficiëntie. Mogelijke oorzaken en risicofactoren voor chronische placenta-insufficiëntie zijn bijvoorbeeld

 • Aangeboren en vormingsdefecten van de placenta
 • Maternale ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk of hartafwijkingen
 • Zwangerschapsspecifieke ziekten zoals pre-eclampsie of eclampsie
 • Chronische lage bloeddruk (hypotensie)
 • Chronische ondervoeding of ondervoeding
 • Roken

Acute placenta-insufficiëntie wordt veroorzaakt door een acute stoornis van de bloedsomloop en treedt meestal op tijdens de bevalling. Mogelijke oorzaken zijn

 • Complicaties in de omgeving van de navelstreng, zoals een verzakte navelstreng
 • Voortijdige placenta-abruptie
 • Vena cava-compressiesyndroom
 • Arbeidsstorm (weeën die te sterk of te frequent zijn)

Bij het vena cava-compressiesyndroom wordt de onderste vena cava van de moeder bekneld door de vergrote baarmoeder wanneer de vrouw op haar rug ligt. Dit belemmert de terugstroom van bloed naar het hart. Het gevolg: de vrouw zakt in elkaar en het ongeboren kind wordt onvoldoende van bloed voorzien.

Hoe wordt placenta-insufficiëntie gediagnosticeerd?

Het is belangrijk dat zwangere vrouwen regelmatig op controle gaan bij hun gynaecoloog. De arts controleert of moeder en kind gezond zijn en de zwangerschap goed verloopt. Als de gynaecoloog een placenta-insufficiëntie vermoedt, zal hij of zij de zwangere vrouw eerst uitgebreid naar haar medische geschiedenis vragen. Mogelijke vragen zijn bijvoorbeeld

 • Heeft u last van hoge bloeddruk of heeft u diabetes?
 • Rook je?
 • Is dit je eerste zwangerschap?

Als acute placenta-insufficiëntie wordt vermoed, wordt een cardiotocografie (CTG) uitgevoerd. Deze registreert de hartslag van de foetus en de weeën.

Een speciale vorm van echografie, bekend als Doppler-echografie, brengt de bloedstroom in de navelstreng in beeld. Bij acute placenta-insufficiëntie wordt dit sterk verminderd.

Hoe wordt placenta-insufficiëntie behandeld?

Er bestaat geen behandeling voor placenta-insufficiëntie die de oorzaak wegneemt (causale therapie). Het doel van de behandeling is daarom tijdige levering. Het doel is om de zwangerschap zo lang mogelijk uit te voeren zonder de moeder of het kind in gevaar te brengen. Bij ernstige klachten zoals een kleine gestalte bij het kind of eclampsie bij de moeder (een levensbedreigende vorm van pre-eclampsie) wordt het risico op vroeggeboorte geaccepteerd.

De arts adviseert zwangere vrouwen met chronische placenta-insufficiëntie om in bed te rusten en raadt aan om alle stress en fysieke activiteit te vermijden. Om een ​​vroeggeboorte vóór de 37e week van de zwangerschap te voorkomen, is het belangrijk om met medicijnen de bloedsuikerspiegel en bloeddruk optimaal onder controle te houden. Dit is vooral belangrijk als de zwangere vrouw lijdt aan diabetes mellitus of hoge bloeddruk. Op deze manier kan mogelijk worden voorkomen dat de placenta-insufficiëntie verder verslechtert.

Na de 37e week van de zwangerschap of als de placenta-insufficiëntie verergert, besluiten artsen vaak om de baby ter wereld te brengen. Hiervoor krijgt de zwangere vrouw medicijnen om de bevalling op te wekken, of wordt er een keizersnede uitgevoerd.

Acute placenta-insufficiëntie vereist snelle actie. Een verandering van positie voor de moeder, bijvoorbeeld in het geval van vena cava-compressiesyndroom, kan de situatie verlichten. Anders is onmiddellijke levering noodzakelijk.

Kinderen die te vroeg geboren worden, bijvoorbeeld als gevolg van placenta-insufficiëntie, hebben een verhoogd risico op neurologische schade. Er zijn aanwijzingen dat de toediening van magnesium de zenuwcellen van de baby beschermt en mogelijk het risico op schade aan het zenuwstelsel en het spierstelsel vermindert.

Hoe verloopt de placenta-insufficiëntie?

Het beloop en de prognose van placenta-insufficiëntie varieert sterk van patiënt tot patiënt. Dit hangt af van de ernst en het type placenta-insufficiëntie.

Bij acute placenta-insufficiëntie is er een plotseling en onmiddellijk gebrek aan toevoer naar de foetus. Hierdoor dreigt het kind met een acuut zuurstofgebrek, wat in het ergste geval fataal kan zijn. Snel handelen is dan vereist.

Als er sprake is van placenta-insufficiëntie, zal de behandelend arts samen met de aanstaande moeder een geboorteplan opstellen. Het doel is om duidelijk te maken hoe te handelen in een acute situatie.

Als factoren zoals hoge bloeddruk, diabetes of nicotinegebruik niet worden geëlimineerd, bestaat het risico dat de placenta-insufficiëntie terugkeert tijdens een nieuwe zwangerschap.

Hoe kan placenta-insufficiëntie worden voorkomen?

Om placenta-insufficiëntie te voorkomen, is het belangrijk dat zwangere vrouwen de risicofactoren zoveel mogelijk elimineren. Dit omvat bijvoorbeeld het volgen van een evenwichtig en gezond dieet en niet roken.

Vrouwen die lijden aan diabetes mellitus of bloeddruk moeten er bijzonder goed op letten dat hun bloedsuikerspiegel en bloeddruk optimaal zijn aangepast.