Fysiotherapie voor een beroerte

A beroerte (apoplexie) is een acute stoornis van de bloedsomloop van de hersenen, meestal veroorzaakt door een vasculaire afsluiting, meer zelden door een bloeding. Hemiplegie (aangedane arm en / of been van de ene helft van het lichaam), spraakstoornissen of visuele beperking kan optreden. Afhankelijk van de locatie van de bloedsomloopstoornis zijn er verschillende symptomen mogelijk. Na intensieve medische behandeling, indien mogelijk in een ziekenhuis met een zogenaamd “beroerte unit ”, revalidatiemaatregelen zoals fysiotherapie, ergotherapie en logopedie zijn heel vroeg begonnen.

  • Stroke
  • Beroerte symptomen

Behandeling

Er zijn verschillende concepten voor fysiotherapeutische behandeling van a beroerte met hemiplegie, inclusief het Bobath-concept, PNF (proprioceptieve neuromusculaire facilitatie) en Vojta fysiotherapie. Het Bobath-concept start in het acute ziekenhuis en integreert het verplegende personeel, de therapeuten en de naasten van de patiënt in een 24-uurs concept. Het belangrijkste doel is om de symptomen van de patiënt te verbeteren door normale bewegingen te stimuleren en abnormale spierspanning (slap of spastisch) te beïnvloeden.

Het doel van de PNF-behandelmethode is om de coördinatie van zenuw en spier. Diagonale en driedimensionale bewegingen, meestal met de gezonde kant, worden gebruikt om de activiteit naar de aangedane kant over te brengen. Deze overdracht is gebaseerd op bewegingspatronen die zijn opgeslagen in de hersenen en welke wil activeren. Vojta-therapie maakt ook gebruik van aangeboren bewegingspatronen die kunnen worden geactiveerd door bepaalde punten op het lichaam te stimuleren. Het doel is om deze beweging op gang te brengen reflexen om nieuwe spier- en zenuwfuncties te creëren.

Doelstellingen van fysiotherapie

De doelen van fysiotherapie zijn afhankelijk van de individuele ernst van de symptomen en hoeveel tijd er al is verstreken na het CVA. Als hemiplegie aanwezig is, is deze in de meeste gevallen nog slap in de eerste dagen na het CVA. In deze fase ligt de focus op het stimuleren van de aangedane zijde om delen van de hersenen die nog intact zijn.

Het is ook belangrijk om te voorkomen trombose of pulmonaal embolie wanneer de patiënt bedlegerig is. In het verdere verloop van de behandeling moet de onafhankelijkheid van de patiënt in het dagelijks leven zoveel mogelijk worden bereikt. Hiertoe wordt de perceptie van de aangedane zijde getraind, worden alledaagse bewegingen geoefend en eventueel spasticiteit (overmatige spierspanning) die mogelijk is opgetreden, wordt behandeld.