Phosphatidyl Serine: veiligheidsbeoordeling

Wetenschappers hebben in verschillende onderzoeken aangetoond dat een dagelijkse inname van 300 mg fosfatidylserine (PS) uit de rundercortex door patiënten werd verdragen. Bovendien evalueerde een klinische studie de menselijke tolerantie voor fosfatidylserine uit soja.

De onderzoekers noemden een inname van 200 mg soja-fosfatidylserine driemaal daags als veilig voor oudere proefpersonen. Verdere studies toonden aan dat er geen bijwerkingen waren geassocieerd met een dagelijkse inname van 300 mg fosfatidylserine gedurende 15 weken.

Het Noorse Wetenschappelijk Comité voor Voedselveiligheid (VKM) evalueerde de veiligheid van inname van L-serine, een geacetyleerd derivaat van N-acetylserine en fosfatidylserine, op basis van verschillende onderzoeken. Bijwerkingen, zoals milde histopathologische veranderingen, waren duidelijk in één dierstudie bij doses van 3,400 mg / kg lichaamsgewicht / dag. Deze waarde komt overeen met 1,666 mg / kg lichaamsgewicht PS. Hiermee rekening houdend kon een innamewaarde (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL) worden bepaald waarmee bij de inname geen bijwerkingen werden waargenomen. Dit komt neer op 1,029 mg / kg lichaamsgewicht / dag PS.

Dat concludeerde de VKM bijwerkingen zijn zeer onwaarschijnlijk bij innames van L-serine tot 1,750 mg per dag bij volwassenen (≥ 18 jaar) en tot 1,500 mg bij jonge volwassenen (14-18 jaar).