Pflegestärkungsgesetz 3: Wat zit erin!

Wat houdt het Pflegestärkungsgesetz 3 (Zorgversterkingswet 3) in?

De Wet ter versterking van de verpleegkundige zorg 3 (Pflegestärkungsgesetz III) introduceerde een breed scala aan nieuwe voorschriften en maatregelen die bedoeld waren om de zorg voor mensen die verpleegkundige zorg nodig hebben verder te verbeteren.

Versterking van lokale overheden

Een aandachtspunt van de Wet versterking verpleegkundige zorg 3 betreft de gemeenten: zij spelen een belangrijke rol in de zorg voor mensen die verpleegkundige zorg nodig hebben, bijvoorbeeld door ouderenhulp of het bevorderen van vrijwillige inzet in de ouderenzorg. Deze rol van de gemeenten wordt verder uitgebreid door de Wet Zorgversterking 3.

Daartoe heeft de federale en deelstaatwerkgroep aanbevelingen opgesteld over hoe de coördinatie tussen de hulp- en zorgdiensten dicht bij huis en de verzekeringsfondsen voor langdurige zorg verder kan worden verbeterd. Het doel is om de lokale zorgverlening zodanig te bevorderen en uit te breiden dat zorgbehoevende mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving kunnen blijven wonen.

De aanbevelingen van de federale en deelstaatwerkgroep voorzien er bijvoorbeeld in dat de lokale autoriteiten een leidende rol moeten spelen bij het verstrekken van zorgadvies. Zo gaan maximaal 60 gemeenten voor een periode van vijf jaar modelprojecten voor zorgadvisering opzetten. Daar kunnen gemeenten u adviseren over alle zorgvraagstukken.