Peritoneale dialyse: definitie, redenen en procedure

Wat is peritoneale dialyse?

Een andere taak van dialyse is het verwijderen van overtollig water uit het lichaam – de specialist noemt dit ultrafiltratie. Dit is de reden dat de meeste dialyseoplossingen glucose (suiker) bevatten. Via een eenvoudig osmotisch proces migreert water ook tijdens peritoneale dialyse naar de dialyseoplossing, waardoor het uit het lichaam kan worden verwijderd.

Wanneer voer je peritoneaaldialyse uit?

Wat doe je tijdens peritoneaaldialyse?

Er zijn verschillende varianten van peritoneaaldialyse:

Bij continue ambulante peritoneale dialyse (CAPD) wordt de buikholte voortdurend gevuld met twee tot tweeënhalve liter dialysevloeistof. Vier tot vijf keer per dag ververst de patiënt of een zorgverlener handmatig alle irrigatievloeistof (“zakwissel”).

Peritoneale dialyse als thuisdialyse

Door thuisdialyse kan de patiënt zijn schema flexibel indelen volgens zijn behoeften. Thuisdialyse brengt echter een grote persoonlijke verantwoordelijkheid met zich mee. Bovendien bestaat er bij peritoneale dialyse een risico op infectie op de uitgangsplaats of in de buikholte, doordat de katheter permanent in de buikholte is geplaatst.

Wat zijn de risico’s van peritoneale dialyse?

Last but not least is de katheter in de buikwand een potentieel toegangspunt voor ziektekiemen die peritonitis kunnen veroorzaken. Dit moet onmiddellijk worden behandeld. Om peritonitis te voorkomen is het essentieel dat peritoneaaldialysepatiënten de volgende adviezen opvolgen:

  • Het overheersende principe bij het wisselen van tassen is absolute reinheid. Dit betekent dat alle onderdelen en gebruiksvoorwerpen steriel moeten worden gehouden om infectie te voorkomen.

Als de huid niet geïrriteerd is, is het voldoende om het verband elke één tot twee dagen te vervangen. Het gebied wordt eerst gedesinfecteerd, vervolgens gedroogd met steriele wattenstaafjes en opnieuw verbonden. Ook dagelijks douchen is geen probleem. Daarna moet de uitgangsplaats van de katheter echter opnieuw worden verbonden. Als de huid rond de uitgangsplaats van de katheter rood is, moeten patiënten een arts raadplegen.

Waar moet ik op letten bij peritoneaaldialyse?