Paxlovid: effecten, toepassing, bijwerkingen

Wat is Paxlovid?

Paxlovid is een receptgeneesmiddel voor de behandeling van covid-19. Het heeft momenteel een voorlopige (voorwaardelijke) goedkeuring voor de Europese markt.

Paxlovid is een van de antivirale geneesmiddelen. Dat wil zeggen, het interfereert met het vermogen van het coronavirus om zich in het lichaam te vermenigvuldigen. Het kan in tabletvorm worden ingenomen en bestaat uit twee werkzame stoffen: nirmatrelvir (PF-07321332) en ritonavir.

Het belangrijkste actieve ingrediënt, nirmatrelvir, is een zogenaamde proteaseremmer en interfereert met de functie van een specifiek viraal eiwitmolecuul (enzym) dat dringend nodig is voor de constructie van nieuwe virale kopieën in de menselijke cel.

Het additief ritonavir daarentegen vertraagt ​​de afbraak van nirmatrelvir in de menselijke lever (remmer van cytochroom P450/CYP3A4). Hierdoor kunnen voldoende hoeveelheden nirmatrelvir circuleren en gedurende langere tijd in het lichaam inwerken.

Hoe wordt Paxlovid gebruikt?

Paxlovid is bedoeld voor mensen van 18 jaar en ouder die een verhoogd risico hebben op een ernstig beloop. Dit geldt in het bijzonder voor immuungecompromitteerde, eerder zieke of oudere patiënten bij wie het effect van een vaccinatie (sterk) verminderd is.

De dagelijkse dosis bestaat uit twee tabletten nirmatrelvir (roze tablet) gecombineerd met één tablet ritonavir (witte tablet) elke ochtend en avond. Neem voor elke dosis (dat wil zeggen tweemaal daags) alle drie de tabletten tegelijkertijd in.

Wat zijn de bijwerkingen?

Omdat paxlovid pas onlangs op de markt is gekomen, kunnen het bijwerkingenprofiel en de verdraagbaarheid ervan nog niet definitief worden beoordeeld. De gezondheidsautoriteiten houden het daarom nauwlettend in de gaten.

 • Veranderde smaakperceptie of smaakstoornissen (dysgeusie)
 • Diarree
 • Hoofdpijn
 • Braken

Interacties met andere medicijnen mogelijk

Vooral het deelbestanddeel ritonavir blokkeert belangrijke afbraakprocessen in de lever. Daarom vermoeden deskundigen interacties met talrijke geneesmiddelen tijdens de behandelingsperiode. Ook mag paxlovid niet worden gebruikt in geval van ernstige lever- en nieraandoeningen.

Er worden interacties vermoed met bepaalde:

 • Hartmedicijnen (bijvoorbeeld: amiodaron, bepridil, dronedarone, propafenon, enz.)
 • cholesterolverlagende medicijnen (bijvoorbeeld: lovastatine, simvastatine, lomitapide, enz.)
 • antihistaminica (bijv. astemizol, terfenadine, enz.)
 • jichtmedicijnen (bijvoorbeeld colchicine)
 • medicijnen tegen erectiestoornissen (sildenafil, avanafil, vardenafil, enz.)
 • geneesmiddelen tegen kanker (bijv. neratinib, venetoclax, enz.)
 • Antibiotica (bijvoorbeeld: fusidinezuur, enz.)
 • Neuroleptica en antipsychotica (bijvoorbeeld: lurasidon, pimozide, clozapine, enz.) en nog veel meer.

Deze lijst bevat slechts een subset van medicijnen waarbij interacties kunnen optreden. Het onderwerp geneesmiddelinteracties is daarom een ​​belangrijk onderdeel van de educatieve discussie van de arts voorafgaand aan een mogelijke behandeling met paxlovid.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de behandeling met paxlovid tijdens de zwangerschap. Daarom is het niet bekend of het ongeboren kind schade kan lijden door de actieve ingrediënten. Voorlopige dierstudies leveren op basis van de huidige kennis geen bewijs voor embryotoxische effecten van het hoofdbestanddeel, nirmatrelvir.

Uit de registratiedocumenten blijkt ook duidelijk dat zwangerschap vermeden moet worden tijdens de periode van behandeling met Paxlovid (plus een periode van nog eens zeven dagen na stopzetting van de behandeling).

De werkzame stof ritonavir kan de werking van hormonale anticonceptie (“de pil”) verminderen.

Immuungecompromitteerde patiënten

Het gebruik van Paxlovid kan mogelijk de werkzaamheid van bepaalde HIV-medicijnen bij immuungecompromitteerde patiënten (HIV/AIDS) verminderen. Zorg ervoor dat u dit voorafgaand aan een eventuele behandeling met Paxlovid met uw behandelend arts bespreekt, zodat een geïndividualiseerd behandelplan kan worden opgesteld.

Hoe effectief is Paxlovid?

Dit geldt echter alleen als de behandeling binnen vijf dagen na het optreden van de eerste symptomen wordt gestart.

Het centrale onderzoek omvatte meer dan 18-jarige personen die symptomatisch waren voor Covid-19, geen aanvullende zuurstofbehoefte hadden en vóór het onderzoek niet waren gevaccineerd of hersteld. Het merendeel van de studiedeelnemers was besmet met de deltavariant van het coronavirus.

De studiedeelnemers werden willekeurig in gelijke verhoudingen toegewezen aan twee groepen: de ene groep kreeg een behandeling met paxlovid volgens het hierboven beschreven behandelingsregime, en de andere groep kreeg een placebo. In totaal werden aldus ongeveer 2,200 studiedeelnemers bestudeerd.

Hoe werkt Paxlovid?

Virusreplicatie (in de geïnfecteerde menselijke cel) omvat zeer vereenvoudigd: drie basisstappen:

 • Replicatie van het genetische RNA-materiaal van het virus.
 • Productie van alle virale eiwitten (uit het bestaande virale genetische materiaal) in de vorm van een “lange eiwitketen” bestaande uit individuele eiwitbouwstenen (aminozuren).

De aard en evolutie van het virus hebben deze nieuw gevormde verkorte eiwitfragmenten precies zo ontworpen dat ze spontaan en precies in elkaar passen om nieuwe, volledig functionele (besmettelijke) virusdeeltjes te vormen.

Deskundigen noemen deze nauwkeurig afgestemde processen ‘bewaarde mechanismen’. Dit betekent dat ze absoluut identiek zijn in alle Sars-CoV-2-varianten – en dus een ideaal doelwit voor de ontwikkeling van geneesmiddelen.

Wat is een voorwaardelijke goedkeuring?

Een voorwaardelijke goedkeuring is een “voorlopige versnelde Europese handelsvergunning” onder strikte richtlijnen en voorwaarden voor de fabrikant.

Een dergelijke status wordt door de gezondheidsautoriteiten alleen in overweging genomen als het medicijn in een dringende medische behoefte voorziet – dat wil zeggen, in het geval van paxlovid, om de potentieel levensbedreigende ziekte covid-19 te behandelen.

Zodra uitgebreide gegevens over het geneesmiddel beschikbaar zijn en de risico-batenanalyse positief blijft, wordt deze voorwaardelijke goedkeuring omgezet in een reguliere volledige goedkeuring.

Op basis van de huidige kennis is er sprake van een positief veiligheidsprofiel van het hoofdbestanddeel nirmatrelvir, dat slechts gepaard gaat met milde algemene bijwerkingen.