Patchtest (allergietest): procedure en betekenis

Wat is een epicutane test?

De epicutane test is een huidtest voor de diagnose van contactallergieën (allergische contactdermatitis of allergische contactdermatitis). Ze worden veroorzaakt door langdurig direct huidcontact met de veroorzakende stof (allergeen, bijvoorbeeld een nikkelhoudende halsketting). Omdat de allergische reactie met vertraging optreedt, spreken artsen van een laattype allergie (type IV).

Wanneer voer je een epicutane test uit?

Artsen voeren een epicutane test uit als zij een contactallergie bij iemand vermoeden of willen uitsluiten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij terugkerende onduidelijke huidveranderingen.

Met de epicutane test kunnen bijvoorbeeld de volgende allergieën worden onderzocht:

  • Nikkelallergie en allergieën voor andere metalen
  • Latexallergie
  • Allergieën voor geur- of kleurstoffen
  • Contactallergieën voor verschillende planten

Wat wordt er gedaan bij een epicutane test?

Bij een epicutane test plakt de onderzoeker mogelijke allergietriggers (allergenen) meestal op de rug van de patiënt, of op de bovenarm of het dijbeen. Hiervoor mengt hij het allergeen meestal met vaseline (draagstof). Dit preparaat wordt vervolgens op testflappen, folies of in aluminium kamers aangebracht en vastgeplakt.

De pleister blijft meestal twee dagen op de huid zitten. Na de twee dagen controleert de arts of er op één of meerdere plekken sprake is van allergische huidreacties: De huid is rood en gezwollen, jeukt of sijpelt en er kunnen kleine blaasjes ontstaan.

Wat zijn de risico's van een epicutane test?

De epicutane test is een relatief veilig onderzoek. Toch zijn er ook risico’s en bijwerkingen. Op de geteste huidlocatie

  • hitte- en vochtophoping of de plakstrips kunnen de huid irriteren,
  • de testreactie kan lang aanhouden (normaal gesproken verdwijnen allergische reacties binnen twee weken),

Na een epicutane test zijn ook bijwerkingen mogelijk die andere delen van het lichaam of het hele lichaam treffen. Een bestaande huiduitslag kan bijvoorbeeld verergeren of een genezen huiduitslag kan weer opduiken.

In zeldzame gevallen ontwikkelen mensen een nieuwe overgevoeligheid voor een van de testallergenen. Artsen spreken dan van een primaire sensibilisatie. Om dit risico te minimaliseren, overweegt de arts zorgvuldig welke stoffen hij bij de epicutane test moet gebruiken.

Ook zeldzaam, maar nog steeds mogelijk, zijn levensbedreigende allergische reacties (anafylactische shock).

Als u tijdens een epicutane test plotseling klachten opmerkt zoals tintelingen in het lichaam, kortademigheid, buikkrampen of duizeligheid, bel dan onmiddellijk de hulpdiensten.

Waar moet ik op letten tijdens de epicutane test?

Zolang u de pleisters voor de epicutane test heeft aangebracht, mag u niet douchen, sporten en hevig zweten vermijden.

In sommige omstandigheden kunnen artsen geen epicutane test bestellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als patiënten last hebben van een uitgebreide huiduitslag op het lichaam of een andere acute ziekte.

Ook als de huid onlangs met “cortison” is behandeld, is een epicutane test niet aan te raden: deze kan de allergische reactie onderdrukken en het resultaat vervalsen. Meer over dergelijke contra-indicaties leest u in ons artikel “Allergietest”.