Pastorale begeleiding

Speciaal opgeleide aalmoezeniers van het kerkelijk ziekenhuis zijn beschikbaar voor patiënten, familieleden en ziekenhuispersoneel voor gesprekken. Sommigen van hen zijn predikanten of goed opgeleide kerkelijke leken. Het aanbod geldt voor mensen die in crisissituaties antwoorden en troost zoeken in het geloof, maar ook voor niet-religieuze mensen of gelovigen van andere religies (bijvoorbeeld moslims).

De taken van het ziekenhuispastoraat omvatten onder meer:

  • Ondersteuning van familieleden,
  • pastorale ondersteuning van het ziekenhuispersoneel,
  • Religieuze diensten, gebeden, zegeningen van de zieken, afscheid,
  • Deelname aan ethische kwesties (ethische commissie, ethische casusbesprekingen),
  • Public relations werkt aan ethische kwesties die van invloed zijn op het dagelijkse klinische leven en de maatschappelijke benadering van ziekte en sterven.

Auteur- en broninformatie

Deze tekst komt overeen met de specificaties van de medische literatuur, medische richtlijnen en lopende onderzoeken en is beoordeeld door medische experts.