Pantozol reguleert het maagzuur

Dit is het actieve ingrediënt in Pantozol

Het actieve ingrediënt in Pantozol heet pantoprazol. Het behoort tot de groep selectieve protonpompremmers. Dit is een klasse actieve ingrediënten die zuurproducerende cellen op het maagslijmvlies bezetten en zo de maagzuursecretie verminderen. Dit beschermt de maag en darmen tegen irritatie.

Wanneer wordt Pantozol gebruikt?

Het geneesmiddel wordt aanbevolen:

 • voor brandend maagzuur, dat wil zeggen wanneer overtollig maagzuur in de slokdarm opstijgt en ernstige irritatie en ontsteking veroorzaakt.
 • voor maagzweren (ulcus ventriculi)
 • bij het nemen van pijnstillers

Wat zijn de bijwerkingen van Pantozol?

Pantozol kan bijwerkingen veroorzaken. Deze komen echter met wisselende frequentie voor.

De meest voorkomende bijwerkingen van Pantozol zijn maag-darmklachten zoals winderigheid, diarree, constipatie of buikpijn. Af en toe kunnen misselijkheid en braken ook voorkomen.

Af en toe zijn allergische huidreacties mogelijk, die zich uiten als jeuk, huiduitslag en oedeem (waterretentie). Slaapstoornissen, hoofdpijn en duizeligheid zijn ook bekende bijwerkingen van Pantozol.

In zeldzame gevallen neemt de concentratie bilirubine (afbraakproduct van het rode bloedpigment) in het bloed toe.

Spierpijn is ook beschreven als bijwerking van Pantozol.

U dient rekening te houden met het volgende wanneer u Pantozol gebruikt

Pantozol mag niet worden ingenomen:

 • als bekend is dat u overgevoelig bent voor de werkzame stof of andere bestanddelen van het geneesmiddel
 • als u tegelijkertijd een geneesmiddel gebruikt dat atazanavir bevat (voor de behandeling van HIV-infectie)
 • in combinatie met antibiotica als u lever- of nierproblemen heeft
 • Kinderen jonger dan 18 jaar mogen dit geneesmiddel niet gebruiken.

Speciale voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van Pantozol als:

 • leverfunctie is verminderd.
 • het wordt over een langere periode (meer dan 1 jaar) afgelegd.
 • een maagbacterie (Helicobacter pylori) moet volledig worden verwijderd, omdat de verminderde hoeveelheid maagzuur veroorzaakt door de werkzame stof de groei van de bacterie bevordert.
 • osteoporose (botverlies)). Het medicijn kan het risico op fracturen vergroten, vooral van de wervels en de pols.
 • de patiënt lijdt aan een vitamine B12-tekort. Dit komt omdat Pantozol ertoe kan leiden dat vitamine B12 slechter door het lichaam wordt opgenomen.

Het medicijn wordt meestal één keer per dag ingenomen. Het gebruik van de medicatie is niet beperkt in de tijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend welke effecten Pantozol kan hebben op het ongeboren kind. Het geneesmiddel mag daarom niet tijdens de zwangerschap worden ingenomen. Het is echter bekend dat het medicijn in de moedermelk terecht kan komen. Een arts moet beslissen of een behandeling tijdens de borstvoeding zinvol is voor moeder en kind.

Hoe Pantozol te verkrijgen

Met uitzondering van één farmaceutische vorm zijn alle Pantozol-producten op recept verkrijgbaar en verkrijgbaar in de apotheek. Het product is verkrijgbaar als maagsapresistente tabletten die 20 mg of 40 mg van het actieve ingrediënt bevatten. De lichtere tablet van 20 mg wordt ook verkocht als Pantolzol-Control en is zonder recept verkrijgbaar.

Volledige informatie over dit geneesmiddel

Hier vindt u de volledige informatie over de medicatie als download (PDF)