Pandemie en epidemie: definitie en meer

Het epidemische trio: pandemie, epidemie, endemisch

Een epidemie is een infectieziekte die zich snel kan verspreiden en veel mensen treft. Wat de temporele en ruimtelijke omvang van epidemieën betreft, maken artsen onderscheid tussen drie vormen: pandemie, epidemie en endemisch.

Pandemie: definitie

Een pandemie is een wereldwijde epidemie. In dit geval komt een infectieziekte in grote aantallen voor in een beperkte tijdsperiode. Terwijl een epidemie beperkt blijft tot individuele regio’s, verspreidt een pandemie zich over nationale grenzen en continenten. Het meest recente voorbeeld is de Covid 19-pandemie.

Deze ziekte, veroorzaakt door het SARS-CoV-2-coronavirus, verspreidde zich snel over de hele planeet. Het begon in december 2019 in China. Al in maart 2020 sprak de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van een pandemie.

Inmiddels heeft een groot deel van de wereldbevolking de infectie overleefd of is gevaccineerd tegen het coronavirus. Toch zullen het virus en Covid-19 volgens de huidige inzichten van deskundigen niet volledig verdwijnen en zullen mensen steeds opnieuw ziek worden. Deskundigen verwachten dat Covid-19 uiteindelijk endemisch zal worden (zie hieronder voor de definitie).

Epidemie: definitie

Epidemieën komen uiteraard veel vaker voor dan pandemieën. Artsen maken onderscheid tussen twee vormen van epidemieën, afhankelijk van de dynamiek van hun verspreiding:

  • Tardieve epidemie: Hier stijgt het aantal gevallen langzaam en daalt ook maar langzaam weer. Dit zijn ziekteverwekkers die via direct contact (vaak slijmvliescontact) worden overgedragen. Een voorbeeld hiervan was HIV.

Endemisch: definitie

De derde vorm van epidemie is de endemische vorm: hier is het geclusterde voorkomen van een infectieziekte ruimtelijk beperkt, zoals bij een epidemie. In tegenstelling tot epidemieën en pandemieën is een endemische ziekte echter niet beperkt in de tijd. Het komt permanent voor in een specifieke regio.

Dergelijke endemische gebieden bestaan ​​bijvoorbeeld in het geval van gele koorts. Ze bevinden zich in (sub)tropisch Afrika en Zuid-Amerika.

Overzicht: Verschil tussen pandemie, epidemie en endemisch

De volgende tabel toont in één oogopslag de overeenkomsten en verschillen tussen pandemie, epidemie en endemisch:

Soort epidemie

ruimtelijke omvang

tijdelijke omvang

Epidemie

ruimtelijk beperkt

tijdelijk beperkt

Endemisch

ruimtelijk beperkt

tijdelijk onbeperkt

Pandemisch

ruimtelijk onbeperkt

tijdelijk beperkt

Bekende pandemieën en epidemieën

Elk jaar veroorzaakt het seizoensgriepvirus – steeds in een iets andere vorm – uitbraken van ziekten, meestal beperkt tot specifieke regio’s. Deze griepepidemieën zijn soms heviger en soms minder ernstig in verschillende regio’s.

Nauw verwant aan het momenteel welig tierende SARS-CoV-2-coronavirus is het SARS-virus (Sars-CoV). Het veroorzaakte in 2002/2003 een pandemie: wereldwijd raakten ongeveer 8,000 mensen besmet met de toen nieuwe ziekteverwekker. 774 mensen stierven aan het ‘ernstige acute respiratoire syndroom’ (SARS), veroorzaakt door de ziekteverwekker.

Of het geclusterde voorkomen van een infectieziekte een pandemie mag worden genoemd, hangt niet af van hoeveel mensen besmet raken met de betreffende ziekteverwekker, vervolgens ziek worden en er eventueel aan overlijden!

Het HIV-virus verscheen voor het eerst begin jaren tachtig. Aanvankelijk veroorzaakten HIV-infecties een “uitgestelde” epidemie (tardivepidemie) voordat ze zich uiteindelijk pandemisch begonnen te verspreiden – een epidemie werd een pandemie. Er wordt nu geschat dat ruim 1980 miljoen mensen wereldwijd besmet zijn met de AIDS-ziekteverwekker. Het aantal sterfgevallen als gevolg van AIDS wordt geschat op 33 miljoen per jaar.

Het warme, vochtige klimaat en de vaak slechte hygiënische omstandigheden in tropisch-subtropische landen maken het ook gemakkelijk voor veel andere ziekteverwekkers. In Afrika bijvoorbeeld komen kleinschalige Ebola-epidemieën keer op keer voor. In principe kunnen pandemieën en epidemieën zich echter ook voordoen in andere klimaatregio's en onder anderszins hoge hygiënenormen. Het nieuwste bewijs hiervan is de Covid 19-pandemie.