Palmitinezuur: functie en ziekten

Palmitinezuur is het vetzuur dat het meest voorkomt stearinezuur​ Het speelt een ondersteunende rol in plantaardige, dierlijke en menselijke organismen. Het meeste palmitinezuur is gebonden triglyceriden.

Wat is palmitinezuur?

Palmitinezuur is een veel voorkomend verzadigd vetzuur. Verzadigd betekent dat het geen dubbele binding in het molecuul bevat. In alle vetten en vette oliën is een hoog percentage palmitinezuur gebonden glycerol. Sinds glycerol bevat drie hydroxylgroepen, het vormt meestal drievoudige esters met verschillende vetzuren, die worden genoemd triglyceriden​ Palmitinezuur bestaat uit 16 carbon atomen met elkaar verbonden in ketens. Hiervan zijn er 15 carbon atomen vormen alleen bindingen met waterstof en andere koolstofatomen. De 16e carbon atoom maakt deel uit van een carboxylgroep, waar een C = O dubbele binding en een binding met een hydroxylgroep worden gevormd. De verestering met de hydroxylgroep van alcoholen vindt plaats bij de carboxylgroep. In deze betekenis, glycerol is een triple alcohol en vormt een triglyceride met drie vetzuren, die verschijnt als een typisch vet of vette olie, afhankelijk van de vetzuursamenstelling. Palmitinezuur en stearinezuur zijn de belangrijkste componenten van deze stofklasse. Het is inderdaad een van de vele vetzuren. Het speelt echter een bijzondere rol. Bij het metabolisme van veel organismen komt het voor als het belangrijkste tussenproduct. Zoals alles vetzurenwordt palmitinezuur stap voor stap opgebouwd door de toevoeging van twee koolstofatomen in een zich steeds herhalend proces. In de natuur komt palmitinezuur meestal in gebonden vorm voor. In vrije vorm vormt het echter kleurloze, kristallijne platen die smelten bij 61-64 graden en verdampen bij 351 graden. Het is vrijwel onoplosbaar in water, maar heeft een goede oplosbaarheid in veel organische oplosmiddelen. De term palmitinezuur is afgeleid van palmolie, omdat dit vetzuur daar bijzonder overvloedig aanwezig is.

Functie, effect en taken

Palmitinezuur is significant betrokken bij de structuur van alle organismen. Dus, in zowel plantaardige als dierlijke organismen, wordt het voornamelijk aangetroffen in triglyceriden​ Daar, samen met andere vetten zuren en glycerol, het dient als de belangrijkste energieopslag. Verder bestaan ​​alle celmembranen uit fosfolipiden. fosfolipiden worden gevormd door verestering van vet zuren met fosforzuur​ Ze bevatten ook palmitinezuur als een hoofdbestanddeel. fosfolipiden hebben zowel een lipofiele als een hydrofiele groep. De fosforzuur fungeert als het hydrofiele deel, terwijl het vet zuren, inclusief palmitinezuur, vertegenwoordigen het lipofiele deel. Door deze eigenaardigheid kunnen fosfolipiden verschillende fasen van elkaar afbakenen en tegelijkertijd de faseovergang van verschillende stoffen bemiddelen. Ze zorgen vooral voor de afbakening van cellen van de intercellulaire ruimte, zodat belangrijke biochemische processen ongestoord in de cellen kunnen plaatsvinden. Zoals reeds vermeld, is palmitinezuur echter ook het hoofdbestanddeel van triglyceriden, die het organisme dienen als energiereserves. In tijden van voedseloverschot worden vetreserves opgebouwd, waarbij vooral een nieuwe synthese van vetzuren optreedt. Palmitinezuur is het eerste vetzuur dat wordt gevormd tijdens lipogenese. Het dient als uitgangsmateriaal voor de synthese van hogere vetzuren. Bij voedseltekort worden deze vetreserves en dus ook de vetzuren geleidelijk weer afgebroken. Palmitinezuur dient dus als uitgangsmateriaal voor de vorming van hogere vetzuren en dus voor de vorming van triglyceriden als energiereserves en fosfolipiden als hoofdbestanddeel van celmembranen.

Vorming, voorkomen, eigenschappen en optimale waarden

Palmitinezuur komt overal voor. Elk organisme is afhankelijk van palmitinezuur. Zowel plantaardige als dierlijke of menselijke organismen zijn in staat palmitinezuur te produceren. Bij dit proces worden tijdens de lipogenese eenheden van elk twee koolstofatomen aan de koolstofketen gehecht. Hierdoor bestaan ​​de vetzuren doorgaans uit even genummerde ketens. In het geval van palmitinezuur zijn er 16 koolstofatomen. Stillingia-olie (60-70 procent) bevat bijzonder veel palmitinezuur. Stillingia-olie wordt verkregen uit de bloeiende plant Stillingia sylvatica, die inheems is in het zuidoosten van de Verenigde Staten. Palmoliebevat op zijn beurt tussen 41 en 46 procent palmitinezuur. Het wordt gevolgd door rundvet, reuzel, botervet en cacao boter met maximaal 30 procent. katoenzaadolie en avocado olie is ook rijk aan palmitinezuur. Het depotvet van mensen bevat tussen de 20 en 30 procent van dit vetzuur. Palmitinezuur wordt ook gebruikt in cosmetische producten en zeep. Het kreeg trieste bekendheid als een belangrijk uitgangsmateriaal voor de productie van napalm.

Ziekten en aandoeningen

Palmitinezuur is een verzadigd vetzuur en zou dat volgens de conventionele opvattingen moeten doen leiden hoog bloed lipideniveaus met de daaruit voortvloeiende gevolgen bij overmatig gebruik. In verschillende onderzoeken zijn echter tegenstrijdige resultaten verkregen. Het is zelfs aangetoond dat verzadigde vetzuren zoals palmitinezuur toenemen bloed lipideniveaus, maar naast het slechte LDL cholesterol, de goede HDL cholesterol is ook verhoogd. Omdat hun verhouding tot elkaar tijdens het proces niet verandert, heeft een hogere consumptie van palmitinezuur geen effect op volksgezondheid volgens bepaalde studies. Maar ook de verhouding tussen verzadigde en onverzadigde vetzuren speelt een rol. Deze verhouding wordt echter verschoven ten gunste van de verzadigde vetzuren en hun uitgangsmateriaal palmitinezuur, vooral in het geval van een verhoogde dieet met koolhydraten, aangezien verzadigde vetzuren altijd eerst worden gevormd. Deze kunnen pas later worden omgezet in onverzadigde vetzuren. Dit biochemische reactiemechanisme is echter beperkt in het menselijk organisme, zodat een buitensporige dieet of koolhydraten produceert in toenemende mate palmitinezuur, wat leidt tot een verstoring van de verhouding van verzadigde en onverzadigde vetzuren. Als gevolg, insuline resistentie, toxische effecten op de alvleesklier, vertraging van vet verbranden en pro-inflammatoire processen worden gevormd.