Paleocortex: structuur, functie en ziekten

De paleocortex maakt deel uit van de grote hersenen​ Samen met de archicortex vormt het de allocortex. Het is verantwoordelijk voor olfactorische verwerking in de hersenen.

Wat is de paleocortex?

De paleocortex of paleocortex maakt deel uit van de hersenschors, de cortex cerebri. Het woord 'paleo' vertaalt naar 'oer'. Ontwikkelingsmatig is het grote hersenen bestaat uit het striatum, paleocortex, archicortex en neocortex​ Vanuit een fylogenetisch oogpunt is de paleocortex, volgens zijn naam, het oudste deel van de hersenschors. Samen met de archicortex vormt het de allocortex. Met zijn structuren vormt het de olfactorische hersenen​ Bovendien beslaat het een klein deel van de frontobasally grote hersenen​ De paleocortex is verdeeld in drie lagen. Zijn functies omvatten de ontvangst en verzending van alle olfactorische impulsen van de olfactorische zenuwen​ Olfactorische signalen worden verwerkt en gediscrimineerd via de olfactorische hersenen​ De bulbus olfactorius behoort tot de paleocortex. Dit doet visueel denken aan een vlinder antenne. Evolutionair gezien is het gevoel van geur vertegenwoordigt een belangrijke informatiebron. Andere zintuiglijke indrukken zoals proeven zijn er sterk mee verbonden. Bovendien waarschuwt dit systeem zeer nadrukkelijk voor gevaarlijke situaties. Anatomisch gezien wordt de eigenaardigheid weergegeven in de vorm dat de informatie van de geur, in tegenstelling tot de andere zintuiglijke indrukken, wordt uitgevoerd vanuit de neus- rechtstreeks naar de hersenschors. De anders bestaande omschakeling in de thalamus wordt hier volledig weggelaten.

Anatomie en structuur

De hersenschors of cortex cerebri is een onderdeel van de terminale hersenen. Dit wordt het telencephalon genoemd en bestaat histologisch uit de isocortex en de allocortex. Samen met de archicortex vormt de paleocortex de allocortex. Beide vertegenwoordigen meer dan 50% van de corticale volume​ In de loop van de evolutie is het continu afgenomen in volume en belang. De allocortex bestaat uit drie lagen. Specifiek worden deze de lamina moleculeis of stratum moleculare genoemd. Het denatureert de apicale dendrieten van de piramidale cellen. De tweede laag is de lamina pyramidalis of stratum pyramidale. Het bevat de cellichamen van de piramidecellen. De laatste laag is de lamina multiformis of stratum oriens. Het bevat de basale dendrieten van de piramidale cellen. De paleocortex wordt ook wel de reukcortex genoemd. Het omvat de reukroute en de reukcortex. In detail bestaat de paleocortex uit zowel de bulbus olfactorius als de tractus olfaktorius. Verder behoren het tuberculum olfactorium, het septum met de stria diagonalis en de prepiriforme cortex erbij. Evenzo worden corticale delen van het corpus amygdaloideum toegewezen aan de paleocortex. Een deel van de reukcortex is opgenomen in de amygdala.

Functie en taken

Van de paleocortex wordt olfactorische informatie verzonden naar verschillende autonome centra, evenals naar de thalamus. De thalamus stuurt vervolgens de signalen door naar frontobasal neocortex gebieden. Deze vormen de zogenaamde secundaire reukcortex. Daar wordt de waargenomen informatie geanalyseerd, geïnterpreteerd en herkend. Het reuksysteem regelt een belangrijke functie bij het herkennen van gevaarlijke situaties. Denk hierbij aan situaties als brand, maar ook aan giftig voedsel. Zo controleert de paleocortex levensondersteunende eetlust en aversiebewegingen in gevaarlijke situaties. De paleocortex is verantwoordelijk voor gedragingen zoals misselijkheid in aanwezigheid van misselijkmakende geuren. Evenzo worden aangename geuren erdoor geïnterpreteerd en veroorzaken ze vegetatieve reacties. Positieve stimuli zoals de geur van lekker eten veroorzaakt processen zoals speekselvloed door zijn activiteit. Bij de voortplanting voert de paleocortex een soort uit maat selectie functie. De geur van de partner is cruciaal bij paargedrag en elementen zoals gezinsplanning. Via lichaamsgeur controleert het organisme automatisch en dus onbewust of de potentiële partner qua immunogenetische samenstelling voldoende geschikt is voor soortbehoud. Om evolutionaire redenen vinden paren elkaar met het doel dat de potentiële nakomelingen de optimale genetische samenstelling hebben. Alleen met een stal immuunsysteem en sterk lichaamsbouw kan de afweer tegen ziekten en daarmee het behoud van de soort worden gegarandeerd. Het corpus amygdaloideum bevindt zich in het voorste derde deel van de slaapkwab en heeft vezelverbindingen met belangrijke centra van de limbisch systeem​ Hier spelen ze een essentiële rol bij de emotionele modulatie van vegetatieve parameters, die significant zijn bij het beheersen van gedrag veroorzaakt door angst en woede.

Ziekten

Stoornissen en laesies in de paleocortex leiden tot verlies van belangrijke sociale en emotionele functies. Zelfs een koud suggereert de effecten die laesies in de paleocortex kunnen hebben. Geur wordt opgepikt door receptorcellen in de neusslijmvlies​ Als deze door zwelling niet volledig functioneel zijn, heeft dit invloed op de verwerking van geuren. Ze kunnen leiden op het feit dat er geen geur meer kan worden waargenomen en geïnterpreteerd. Daarnaast heeft het een impact op het gevoel van smaak​ De zintuigen van geur en smaak zijn direct aan elkaar gerelateerd. Voedsel en dranken verliezen smaak zodra het reukvermogen wordt aangetast. De functionele activiteit van de paleocortex kan worden beïnvloed door de inname van drugs​ Het reukvermogen verandert bijvoorbeeld wanneer anticonceptiva zoals de anticonceptiepil worden ingenomen. Dit heeft gevolgen voor maat keuze en dus in reproductie. De paleocortex neemt een belangrijke functie in de leren van emotioneel geheugen inhoud. Herinneringen worden opgeslagen in geheugen in meer detail en voor langere tijd wanneer ze gebonden zijn aan geuren. Hierdoor worden positieve geuren sneller herkend en wordt een grotere afstand tot gevaarlijke geuren bewaard. Bij ziekte kan dit proces niet meer voldoende plaatsvinden.