Oxazepam: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe oxazepam werkt

Oxazepam is een medicijn uit de benzodiazepinegroep. Als zodanig heeft het een dosisafhankelijke kalmerende (kalmerende), anxiolytische, slaapbevorderende, spierontspannende en anticonvulsieve werking. Het effect wordt gemedieerd door binding aan een belangrijke koppelingsplaats (receptor) voor zenuwcellen, de zogenaamde GABA-receptor (gamma-aminoboterzuurreceptor).

Het menselijke zenuwstelsel beschikt over verschillende boodschapperstoffen (neurotransmitters) die een activerende of remmende werking kunnen hebben. Normaal gesproken bevinden ze zich in een evenwichtig evenwicht en zorgen ze voor een passende reactie op externe omstandigheden zoals rust of stress.

Eén van deze neurotransmitters, GABA, heeft een remmend effect op het zenuwstelsel zodra het zich aan zijn receptoren bindt. Oxazepam versterkt de werking van GABA, wat resulteert in een voornamelijk anxiolytisch en kalmerend effect.

Absorptie, afbraak en uitscheiding

Oxazepam wordt na orale inname via de mond (peroraal) langzaam maar vrijwel volledig vanuit de darm in het bloed opgenomen. Het wordt vervolgens door het lichaam verspreid en hoopt zich gedeeltelijk op in het vetweefsel.

De werkzame stof wordt afgebroken in de lever. De afbraakproducten worden voornamelijk via de nieren uitgescheiden.

Wanneer wordt oxazepam gebruikt?

De toepassingsgebieden (indicaties) voor oxazepam zijn onder meer

  • Angst, spanning en opwinding (chronisch en acuut)
  • Slapeloosheid

Hoe oxazepam wordt gebruikt

Medicijnen die oxazepam bevatten, worden meestal in de vorm van tabletten ingenomen met voldoende vloeistof (bij voorkeur een groot glas kraanwater). Het wordt de hele dag door ingenomen tegen angst. De dosering ligt meestal tussen 30 en 60 milligram.

Bij slaapstoornissen moet het actieve ingrediënt kort voor het slapengaan worden ingenomen om het belangrijkste effect op de slaap te verminderen. Normaal gesproken is tien tot dertig milligram voldoende.

Kinderen, oudere patiënten en patiënten met een leverfunctiestoornis, problemen met de bloedsomloop of ademhalingsmoeilijkheden krijgen een lagere dosis.

Medicatie met oxazepam moet “geleidelijk” worden stopgezet. Dit betekent dat de dosis oxazepam geleidelijk wordt afgebouwd om ontwenningsverschijnselen grotendeels te voorkomen.

Welke bijwerkingen heeft oxazepam?

Zeer vaak, d.w.z. bij meer dan tien procent van de behandelde personen, kan oxazepam bijwerkingen veroorzaken zoals slaperigheid, hoofdpijn, slaperigheid, verlengde reactietijd, concentratieproblemen en verlaagde bloeddruk.

In zeldzamere gevallen kunnen gastro-intestinale klachten en ademhalingsmoeilijkheden optreden.

Het effect als slaappil kan langer dan de nacht aanhouden, zodat aandacht moet worden besteed aan de individuele reactie op het geneesmiddel, vooral 's morgens na inname ervan' s avonds.

Waar moet rekening mee worden gehouden bij het gebruik van oxazepam?

Contra-indicaties

Medicijnen die oxazepam bevatten mogen in de volgende gevallen niet worden gebruikt

  • Verhoogd risico op verslaving
  • Myasthenia gravis (pathologische spierzwakte)
  • Speciale vormen van ataxie (stoornis van bewegingscoördinatie)

Bijzondere voorzichtigheid is geboden als de behandelde persoon lijdt aan luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten of depressie.

Interacties

Medicijnen die oxazepam en de volgende stoffen bevatten, kunnen elkaars werking versterken:

  • Kalmerende middelen en slaappillen (zoals difenhydramine, benzodiazepinen)
  • Anticonvulsiva (zoals carbamazepine)
  • Antidepressiva (zoals fluoxetine of sertraline)
  • Spierverslappers (zoals baclofen of flupirtine)

Vermogen om te rijden en machines te bedienen

Medicatie die oxazepam bevat, schaadt het reactievermogen sterk. Deskundigen raden daarom aan dat patiënten niet actief deelnemen aan het wegverkeer en geen zware machines bedienen. Dit geldt vooral in combinatie met alcohol, omdat het effect dan versterkt wordt.

Leeftijdsbeperkingen

Bij oudere patiënten of patiënten met een verminderde nierfunctie kan het nodig zijn de dosis oxazepam te verlagen.

Zwangerschap en borstvoeding

Medicatie die oxazepam bevat, mag tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen worden gebruikt als dit absoluut noodzakelijk is. Als de werkzame stof kort voor de geboorte wordt ingenomen, kunnen bij de pasgeborene na de geboorte ontwenningsverschijnselen optreden (“floppy infant-syndroom”).

Relatief kleine hoeveelheden van het actieve ingrediënt komen in de moedermelk terecht. Niettemin is sedatie van het kind mogelijk. Enkelvoudige doses vereisen waarschijnlijk geen onderbreking van de borstvoeding.

Langdurig gebruik moet indien mogelijk worden vermeden en het kind moet worden gecontroleerd op bijwerkingen. Schakel indien nodig over op flesvoeding.

Hoe u medicijnen kunt verkrijgen met oxazepam

Medicijnen die oxazepam bevatten, zijn in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland alleen op recept verkrijgbaar, omdat het gebruik ervan strikt medisch toezicht vereist. Ze zijn daarom alleen op doktersrecept verkrijgbaar bij de apotheek.

Hoe lang is oxazepam bekend?

Oxazepam is bekend sinds 1965 en wordt sindsdien met succes gebruikt bij de behandeling van rusteloosheid. Hoewel wordt aangenomen dat het actieve ingrediënt goed wordt verdragen, bestaat er een groot risico op het snel ontwikkelen van afhankelijkheidssymptomen.