Ornithose: oorzaak, symptomen, behandeling

Ornithose: beschrijving

Ornithose wordt beschouwd als een beroepsziekte voor kippenboeren, dierentuinpersoneel of dierenwinkelpersoneel. Hoewel overdracht van mens op mens over het algemeen mogelijk is, komt dit zelden voor. Als de ziekte echter rechtstreeks via deze route wordt overgedragen, is een ernstig beloop gebruikelijk: de getroffenen worden erg ziek.

In Duitsland geldt een meldplicht voor ornithose. Als een patiënt besmet is, moet de arts de afdeling volksgezondheid op de hoogte stellen van de diagnose.

Druppelinfectie is de meest voorkomende manier om besmet te raken. In zeldzame gevallen komen ook uitstrijkinfecties voor. In dit geval wordt ornithose overgedragen via direct contact met besmette dieren of hun uitwerpselen.

Ornithose: symptomen

In de regel wordt ornithose dan eerst merkbaar door griepachtige symptomen – de patiënt krijgt plotseling koorts, koude rillingen, hoofdpijn en pijn in de ledematen. Er kan ook een ongebruikelijke huiduitslag (exantheem) optreden. Droge irriterende hoest, kortademigheid, kortademigheid en pijn bij het ademen duiden op longontsteking. Keelpijn en gezwollen lymfeklieren in de hals komen ook vaak voor bij ornithose.

Mogelijke complicaties

Ornithose: oorzaken en risicofactoren

Ornithose wordt voornamelijk overgedragen van vogels op mensen. Er zijn echter ook andere zoogdieren (schapen, katten, runderen) beschreven als bronnen van infectie. Overdracht van mens op mens is in uitzonderlijke gevallen mogelijk, maar zeer zeldzaam.

Mensen die dagelijks veel contact hebben met exotische vogels of duiven lopen een verhoogd risico op papegaaienkoorts. Contact met zieke en nieuw geïmporteerde vogels is een extra risicofactor. Ornithose komt vaker voor bij mensen van middelbare leeftijd, omdat zij het vaakst beroepsmatig contact hebben met getroffen vogels.

Ornithose: onderzoeken en diagnose

Als ornithose wordt vermoed, is de eerste stap het raadplegen van een huisarts of een longarts. Tijdens het consult neemt de arts eerst de medische geschiedenis van de patiënt op. Mogelijke vragen zijn:

  • Werk jij met vogels?
  • Heeft u contact gehad met papegaaien of parkieten?
  • Heeft u koorts?
  • Heeft u hoofdpijn of spierpijn?
  • Heeft u last van een irritante hoest?
  • Doet uw borst pijn als u hoest?

Om het vermoeden van ornithose te bevestigen, neemt de arts een bloedmonster af. In het laboratorium wordt onderzocht op specifieke antistoffen tegen de ziekteverwekker. Bovendien zijn sommige bloedwaarden bij ornithose veranderd (zoals een verlaagd aantal witte bloedcellen, verhoogde bloedbezinking).

Ornithose: behandeling

Ornithose: verloop van de ziekte en prognose.

Niet iedereen die besmet raakt met psittacose ontwikkelt noodzakelijkerwijs een longontsteking. Mogelijke beloop varieert van geen symptomen tot ernstige longontsteking. In sommige gevallen zijn er ook tyfusachtige maag-darmklachten met braken, diarree en buikkrampen.

Het is belangrijk dat de antibioticatherapie tot het einde wordt uitgevoerd. Veel patiënten hebben de neiging om voortijdig te stoppen met het gebruik van de medicatie zodra ze zich beter voelen. Maar dan bestaat het risico op terugval. Voor een succesvolle behandeling van ornithose wordt een consistente therapie sterk aanbevolen.