Omeprazol: effecten, gebruik, bijwerkingen

Hoe omeprazol werkt

Omeprazol is een medicijn uit de groep van protonpompremmers (PPI) en kan – net als andere vertegenwoordigers van deze groep actieve ingrediënten – de pH-waarde van de maag verhogen (dat wil zeggen de maag minder zuur maken):

Na orale inname wordt omeprazol vanuit de dunne darm in het bloed opgenomen. Via de bloedbaan bereikt het de maagslijmvliescellen. Deze zijn verantwoordelijk voor de productie van maagzuur (voornamelijk bestaande uit zoutzuur).

In het membraan van deze cellen blokkeert omeprazol een transporteiwit dat de protonpomp wordt genoemd. Dit eiwit “pompt” protonen naar de binnenkant van de maag als bestanddeel van zoutzuur. Het eindresultaat is dat omeprazol de zuurproductie onomkeerbaar remt, waardoor de omgeving in de maag minder zuur wordt. De mate waarin omeprazol de maagzuurproductie blokkeert, hangt af van de dosering.

Omeprazol is een ‘prodrug’.

Als zogenaamde ‘prodrug’ wordt omeprazol pas in zijn actieve vorm omgezet als het de werkingsplaats bereikt. Omdat het actieve ingrediënt zou ontbinden in de zure omgeving van de maag, zijn tabletten en capsules die omeprazol bevatten, bedekt met een maagsapresistente coating. Met uitzondering van sommige preparaten mogen de tabletten en capsules daarom niet worden gesneden, fijngemaakt of geopend voordat ze worden ingenomen.

Wanneer wordt omeprazol gebruikt?

Omeprazol wordt gebruikt voor ontstekingen en zweren van de slokdarm, maag en dunne darm – zowel om herhaling te behandelen als om herhaling te voorkomen. Belangrijkste indicaties zijn:

  • maag- en darmzweren (ulcus ventriculi, ulcus duodeni)
  • ontsteking van de slokdarm veroorzaakt door het terugvloeien van maagsap (refluxoesofagitis)
  • Zollinger-Ellison-syndroom (tumorziekte met verhoogde maagzuurproductie)
  • Doden van de bacterie Helicobacter pylori (combinatietherapie met antibiotica)

De ‘maagkiem’ Helicobacter pylori kan gastritis veroorzaken, wat vervolgens een maagzweer kan veroorzaken.

Hoe omeprazol wordt gebruikt

Bij de behandeling van acute ziekten wordt omeprazol oraal ingenomen als een maagsapresistente capsule of tablet, omdat het vanwege zijn effect door de maag moet gaan en pas in de dunne darm moet worden opgelost en geabsorbeerd. Het wordt aanbevolen om het 's morgens 30 minuten vóór het ontbijt op een lege maag in te nemen.

Iedereen die het middel zelfstandig wil gebruiken (zelfmedicatie), mag maximaal twee weken lang maximaal 20 milligram omeprazol per dag innemen. Als de symptomen na deze periode niet zijn verbeterd, moet u naar de arts gaan.

Voor de behandeling van een Helicobacter pylori-infectie wordt omeprazol samen met verschillende antibiotica toegediend (waaronder claritromycine, amoxicilline en metronidazol).

Omeprazol-oplossingen voor infusie zijn beschikbaar voor de behandeling van acute bloedende maagzweren.

Wat zijn de bijwerkingen van omeprazol?

Omeprazol wordt doorgaans zeer goed verdragen. Eén op de tien tot één op de honderd patiënten ontwikkelt maagdarmklachten (zoals diarree, obstipatie, een opgeblazen gevoel) als bijwerkingen van de behandeling – waarschijnlijk omdat de bacteriepopulaties in de darmen niet meer zo gereguleerd worden door maagzuur onder invloed van omeprazol.

Evenzo vaak voorkomend bij gastro-intestinale klachten zijn hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid en slaapstoornissen als bijwerkingen.

Bovendien bemoeilijkt de verminderde maagzuurproductie de spijsvertering. De reden: veel spijsverteringsenzymen kunnen alleen optimaal werken bij de lage pH-waarde van maagzuur. Dit geldt vooral voor enzymen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van eiwitten.

Wanneer mag omeprazol niet worden ingenomen?

Interacties

Omeprazol wordt in het lichaam afgebroken door enzymen (voornamelijk CYP2C19) die ook verantwoordelijk zijn voor de afbraak van andere geneesmiddelen. Het gelijktijdig innemen van omeprazol met dergelijke geneesmiddelen kan daarom leiden tot geneesmiddelinteracties.

Bovendien kan omeprazol de afbraak van de volgende geneesmiddelen beïnvloeden:

  • diazepam (kalmeringsmiddelen)
  • Warfarine en fenprocoumon (anticoagulantia)
  • Fenytoïne (anti-epilepticum)
  • Geneesmiddelen met pH-afhankelijke absorptie (bijv. HIV-medicijnen zoals atazanavir en nelfinavir)

Leeftijdsbeperking

Omeprazol is goedgekeurd voor gebruik vanaf de leeftijd van 1 jaar en een lichaamsgewicht van minimaal 10 kilogram.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen aanwijzingen voor misvormingen van de foetus bij gebruik tijdens de zwangerschap. Omeprazol is daarom een ​​van de voorkeursgeneesmiddelen wanneer zwangere vrouwen moeten worden behandeld met medicijnen tegen refluxoesofagitis of ter preventie van gastritis.

Het gebruik van omeprazol tijdens het geven van borstvoeding is minder goed onderzocht. Als echter een protonpompremmer nodig is, kan omeprazol tijdens de borstvoeding worden gebruikt.

Hoe kunt u geneesmiddelen verkrijgen die omeprazol bevatten?

Omeprazol kan zonder recept worden gekocht bij apotheken in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland in verpakkingen van maximaal 14 stuks (wat overeenkomt met een dagelijkse dosis van maximaal twee weken), die elk maximaal 20 milligram bevatten.

In hogere doseringen en verpakkingsgroottes, evenals voor intraveneuze toediening, is omeprazol op recept verkrijgbaar.

Sinds wanneer is omeprazol bekend?